Polecenie

find linux-3.14-rc5 -name "*.c" -exec sed -n "//*/,/*//p" {} ;

ma za zadanie wyświetlać wszystkie komentarze języka C z plików kodu jądra systemu Linux. Niestety nie działa zbyt dobrze, gdyż operator "," edytora strumieniowego sed rozpoczyna wyszukiwanie ciągu znaków "/" zamykającego komentarz w wierszu NASTĘPUJĄCYM po wierszu otwierającym komentarz ciągiem znaków "/".

Popraw to polecenie i użyj go do znalezienia ciekawego komentarza.

Macie jakieś pomysły?