Okno dialogowe wczytania pliku nie wyświetla się.

0

Witam,
dla treningu piszę sobie prosty notatnik, ale mam problem z wywołaniem okna dialogowego wczytywania pliku. Problem polega na tym że w ogóle okno dialogowe się nie wyświetla. Prosiłbym o jakąś wskazówkę w kwestii rozwiązania mojego problemu. Dzięki z góry.:)

case IDM_FILE_OPEN:
      {
        OPENFILENAME ofn;
        char chFileName[MAX_PATH];
        ZeroMemory(&ofn, sizeof(OPENFILENAME));
        ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);
        ofn.hwndOwner = hWnd;
        ofn.lpstrFilter = L"Pliki tekstowe (*.txt)\0*.txt\0Wszystkie pliki\0*.*\0";
        ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
        ofn.lpstrFile = LP(chFileName);
        ofn.lpstrDefExt = L"txt";
        ofn.Flags = OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY;
        ofn.nFilterIndex = 1;
        ofn.lpstrFileTitle = NULL;

        if (GetOpenFileName(&ofn))
        {
          OpenFromFile(ofn.lpstrFile, m_hEdit);
        }

      }break;
0

ofn.lpstrFile = LP(chFileName);

lpstrFile jest typu LPWSTR, czyli wchar_t*.
Ty zaś zdefiniowałeś tablicę jako char[] i dodałeś rzutowanie LP bo pewnie nie chciało się skompilować...

        wchar_t chFileName[MAX_PATH];
        wcscpy(chFileName, L"");

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0