Pomożecie? Błąd w linijce 30 i 36 - kompilator sugeruje "="

0

Ma ktoś pomysł ? Microsoft Visual C++ 2010 Express wyswietla blad w 30 i 36 linijce. Sugeruje "=".

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define USE_MATH_DEFINES
using namespace::std;
int main()
{
	int a,b,c;
	float x0,x1,x2,delta;
	char operacja;
	cout << "Naciśnij 1 - czytaj , 2 - przetworz , 3 - podaj wynik ";
	cin >> operacja;
	switch (operacja)
	{
	case 1:
		cout <<"Czytanie danych do komputera : ";
		cout <<"Podaj a : ";
		cin >> a;
		cout <<"Podaj b : ";
		cin >> b;
		cout <<"Podaj c : ";
		cin >> c;
		break;
	case 2:
		cout <<"Przetwarzanie danych : ";
		delta=(b*b)-4*a*c;
		if (delta>0)
		{
			x1 = (-b-sqrt(delta))/(2*a);
				x2 = (-b+sqrt(delta))/(2*a);
		}
		if (delta==0) x0=(-b)/(2*a);
		if (delta<0) cout << "Brak pierwiastków równania ";
		break;
	case 3:
		cout <<"Podanie wyniku : ";
		if (delta>0)
			cout << x1;
		cout << x2;
		if (delta=0)
		{
			cout << x0;
		if (delta<0) cout << "Brak pierwiastków równania ";
		break;
		}
	getch();
	return 0;	
}
0

Kompiluje się, ale na pewno przemyślałeś to co piszesz ?

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define USE_MATH_DEFINES

using namespace::std;
int main()
{
  int a,b,c;
  float x0,x1,x2,delta;
  int operacja;
  cout << "Nacisnij 1 - czytaj , 2 - przetworz , 3 - podaj wynik ";
  cin >> operacja;
  switch (operacja)
  {
  case 1:
    cout <<"Czytanie danych do komputera : ";
    cout <<"Podaj a : ";
    cin >> a;
    cout <<"Podaj b : ";
    cin >> b;
    cout <<"Podaj c : ";
    cin >> c;
    break;
  case 2:
    cout <<"Przetwarzanie danych : ";
    delta=(b*b)-4*a*c;
    if (delta>0)
    {
      x1 = (-b-sqrt(delta))/(2*a);
      x2 = (-b+sqrt(delta))/(2*a);
    }
    if (delta==0) x0=(-b)/(2*a);
    if (delta<0) cout << "Brak pierwiastków równania ";
    break;
  case 3:
    cout <<"Podanie wyniku : ";
    if (delta>0)
      cout << x1;
    cout << x2;
    if (delta=0)
    {
      cout << x0;
      if (delta<0) cout << "Brak pierwiastków równania ";
      break;
    }
  default:
    cout << "Zle dane" << endl;  
  }
  getch();
  return 0;
} 
0

chodzi o fragment
if(delta = 0)
powinno być
if(delta == 0)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1