Drzewo BST przydzielanie/wyciek pamięci

0

Witam serdecznie!
Jestem totalnie początkująca jeśli chodzi o język C++. Poza tym to moje pierwsze starcie z drzewami BST w tym języku więc z góry proszę o wyrozumiałość :D

Program się kompiluję ale jest problem z pamięcią i niestety nie mam pojęcia jak go naprawić. Program muszę jutro oddać więc mile widziana będzie pomoc w naprawie.

 // drzewa_lab03_struktury.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <ctime>


using namespace std;

/**************** PROTOTYPY FUNKCJI ****************/

/*drzewoBST* szukaj(drzewoBST *start, int liczba);
int Dodaj(drzewoBST *start, int liczba);
void DodajWiele(drzewoBST *start, int liczba);
drzewoBST* najbardziejLewy (drzewoBST *start);
void Usun(drzewoBST *start);*/
/**************** STRUKTURA DRZEWA ****************/
struct drzewoBST
{
	int data;
	drzewoBST *rodzic;
	drzewoBST *lewy;	//lewy potomek
	drzewoBST *prawy;	//prawy potomek
};

drzewoBST *korzeń;

/**************** FUNCJA WYSZUKIWANIA ****************/
//funkcja zwraca węzeł o podanej wartości bądź null gdy taki węzeł nie istnieje
drzewoBST* szukaj(drzewoBST *start, int liczba) {

	// węzeł ma szukaną wartość
	if (start->data == liczba) 
	{
		cout<< "Element " << liczba << " jest w drzewie!"<<endl;
		return (start);
	}

	//węzeł jest mniejszy od podanej liczby więc sprawdzamy lewe poddrzewo
	else if (start->data < liczba && start->lewy != NULL)
	{
		return (szukaj(start->lewy, liczba));

	}

	//węzeł jest większy od podanej liczby więc sprawdzamy prawe poddrzewo
	else if (start->data < liczba && start->prawy != NULL) 
	{
		return (szukaj(start->prawy, liczba));

	}

	cout<< "Brak elementu " << liczba << " w drzewie!" << endl;
	return NULL;

}


/**************** FUNCJA DODAWANIA WĘZŁÓW ****************/
//dodaje węzeł o podanej liczbie przez użytkownika (liczba) do drzewa o korzeniu start
int Dodaj(drzewoBST *start, int liczba){


	//jeżeli drzewo jest puste dodaj korzeń start
	/*1*/	if (korzeń == NULL )
	{
		drzewoBST *korzeń = new drzewoBST;

		korzeń->data = liczba;
		korzeń->lewy = NULL;
		korzeń->prawy = NULL;
		korzeń->rodzic = NULL;
	}


	//jeżeli liczba jest mniejsza od korzenia idziemy do lewego
	/*1*/	else if (liczba < start->data)
	{
		if (start->lewy != NULL)			//sprawdzamy czy istnieje lewe poddrzewo
		{
			Dodaj(start->lewy, liczba);		//rekurencja
		}
		else
		{
			drzewoBST *nowy = new drzewoBST;
			nowy->data = liczba;
			nowy->lewy = NULL;
			nowy->prawy = NULL;
			nowy->rodzic = start;
			start->lewy = nowy;

		}
	}

	/*1*/	else								//sprawdzam czy liczba jest większa bądź równa korzeniowi
	{
		if (start->prawy != NULL)			
		{
			Dodaj(start->prawy, liczba);		//rekurencja
		}
		else
		{
			drzewoBST *nowy = new drzewoBST;
			nowy->data = liczba;
			nowy->lewy = NULL;
			nowy->prawy = NULL;
			nowy->rodzic = start;
			start->prawy = nowy;
		}
	}

	return 0;
}

/**************** FUNCJA DODAWANIU WIELU ELEMENTÓW ****************/
void DodajWiele (drzewoBST *start, int liczba){

	srand(time(NULL));

	for (int i = 0; i < liczba; i++)
	{
		Dodaj(start, rand());
	}

}

/**************** FUNCJA WYSZUKIWANIA NAJMNIEJSZEJ WARTOŚCI Z LEWEJ STRONY ****************/
drzewoBST* najbardziejLewy (drzewoBST *start){

	if (start->lewy == NULL)
	{
		return (start->lewy);
	}
	else
	{
		return start;
	}
}

/**************** FUNCJA USUWANIA WĘZŁÓW ****************/
void Usun(drzewoBST *start){

	/*1*/	if (start->lewy == NULL && start->prawy == NULL)	//jeżeli węzeł nie ma dzieci
	{
		/*2*/		if (start->rodzic == NULL)						//jeżeli węzeł jest korzeniem
		{
			korzeń = NULL;
		}
		/*2*/		else if (start->rodzic->lewy == start)			//jeżeli usuwany węzeł jest po lewej stronie
		{
			start->rodzic->lewy = NULL;
		}
		/*2*/		else											// węzeł jest po prawej stronie
		{
			start->rodzic->prawy = NULL;
		}
		delete start;
	}

	/*1*/	else if (start->lewy == NULL || start->prawy == NULL)		//węzeł ma tylko jedno dziecko
	{
/*3*/		if (start->lewy == NULL)								// po lewej stronie brak dziecka
		{
			/*4*/		if (start->rodzic == NULL)							// jest korzeniem
			{
				korzeń = start->prawy;
			}

			/*4*/		else if (start->rodzic->lewy == start)				// po lewej stronie rodzica
			{
				start->rodzic->lewy = start->prawy;				// przyczepiamy z lewej rodzica to co z prawej usuwanego węzła
			}
			/*4*/		else
			{
				start->rodzic->prawy = start->prawy;			// przyczepiamy z prawej rodzica to co z prawej usuwanego węzła
			}
		}
	

/*3*/		else
	{
		/*5*/		if (start->rodzic == NULL)							// jest korzeniem
		{
			korzeń = start->lewy;
		}

		/*5*/		else if (start->rodzic->lewy == start)				// po lewej stronie rodzica
		{
			start->rodzic->lewy = start->lewy;				// przyczepiamy z lewej rodzica to co z lewej usuwanego węzła
		}
		/*5*/		else
		{
			start->rodzic->prawy = start->lewy;			// przyczepiamy z prawej rodzica to co z lewej usuwanego węzła
		}
	}
	delete start;
	}

/*1*/	else
	{
		drzewoBST *tmp;								// w miejsce usuwanego elementu wstawiam najmniejszą wartość z prawego poddrzewa
		tmp = najbardziejLewy(start->prawy);
		start->data = tmp->data;
		Usun(tmp);
	}

}


/**************** FUNCJA PRZECHODZENIA DRZEWA INORDER ****************/
void INORDER (drzewoBST *start) {

	if (start->lewy != NULL)
	{
		INORDER(start->lewy);
		cout<< "-> " << start->data << endl;
	}
	else if (start->prawy != NULL)
	{
		INORDER(start->prawy);
		cout<< "-> " << start->data << endl;
	}
	else
	{
		cout << "Drzewo jest puste!" << endl; 
	}
}/**************** PROGRAM GŁÓWNY ****************/
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	drzewoBST *start = NULL;

	Dodaj(start, 23);
	Dodaj(start, 18);
	Dodaj(start, 2);
	Dodaj(start, 7);
	Dodaj(start, 3);

	cout<<endl;

	INORDER(start);

	cout<<endl;

	DodajWiele(start, 5);

	cout<<endl;
	
	szukaj(start,23);
	szukaj(start, 20);

	cout<<endl;

	cout<<"Usuwanie węzła 23"<<endl;
	Usun(szukaj(start, 23));

	cout<<"Usuwanie węzła 7"<<endl;
	Usun(szukaj(start, 7));

	cout<<endl;

	cout<<"Przechodzenie drzewa w kolejnosci in order"<<endl;
	INORDER(start);
	cout<<endl;

	return 0;
}

0

Co to znaczy "problem z pamięcią"? Zapomniałeś jak się nazywasz? To lecytyna może...

 1. Valgrind jeśli tylko ci "cieknie"
 2. Debugger jeśli program się wykłada z jakimś segfaultem

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1