Graf sprzężony a graf oryginalny

0

Witam,
napisałam program sprawdzający czy sczytany graf jest grafem sprzężonym. W kolejnym kroku chciałabym, bym graf sprzężony był przekształcany na swój graf oryginalny. Moją reprezentacją grafową jest macierz sąsiedztwa ( ale nie ma to najmniejszego znaczenia, jestem w stanie szybko zmienić reprezentację, jeśli macierz jest wg. was złym pomysłem).
Teoretycznie ilość kartek, które zapisałam grafami i ich reprezentacją mogę już liczyć w miliardach dm^3 straconego przez ziemię tlenu.
Tutaj jest teoria : graf oryginalny a sprzężony

może ktoś jest wstanie mi podpowiedzieć, w jaki sposób powinnam sprawdzać czy np. krawędź 1 - 2 następnie wchodzi do 2 - 3 bym mogła utworzyć w grafie oryginalnym nową krawędź 1(1,2) - 2(2,3) ?

2

Jeżeli sensownie stworzysz implementacje grafu to cała procedura jest prymitywna:

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <list>
#include <set>
using namespace std;

string str(unsigned n)
 {
  stringstream ss;
  ss<<n;
  return ss.str();
 }

class graph
 {
  public:
  class node;
  class edge
   {
   private:
   string name;
   node &src,&dst;
   public:
   edge(const string &name,node &src,node &dst):name(name),src(src),dst(dst) {}
   string Name()const { return name; }
   node &Src()const { return src; }
   node &Dst()const { return dst; }
   friend class node;
   friend class graph;
   };
  class node
   {
   public:
   typedef list<edge*>::iterator srciterator;
   typedef list<edge*>::iterator dstiterator;
   private:
   string name;
   list<edge*> src,dst;
   public:
   srciterator srcbegin() { return src.begin(); }
   srciterator srcend() { return src.end(); }
   dstiterator dstbegin() { return dst.begin(); }
   dstiterator dstend() { return dst.end(); }
   unsigned srcid,dstid;
   node(const string &name):name(name),srcid(0),dstid(0) {}
   string Name()const { return name; }
   friend class graph;
   };
  typedef list<node>::iterator nodeiterator;
  typedef list<edge>::iterator edgeiterator;
  private:
  list<node> nodes;
  list<edge> edges;
  graph(const graph &) {} // not implemented
  void operator=(const graph &) {} // not implemented
  public:
  graph() {}  
  nodeiterator nodebegin() { return nodes.begin(); }
  nodeiterator nodeend() { return nodes.end(); }
  edgeiterator edgebegin() { return edges.begin(); }
  edgeiterator edgeend() { return edges.end(); }
  node *find(const string &name)
   {
   for(list<node>::iterator i=nodes.begin();i!=nodes.end();++i) if(i->name==name) return &*i;
   return 0;
   }
  node &make(const string &name)
   {
   node *tmp=find(name);
   if(!tmp)
    {
     nodes.push_back(node(name));
     tmp=&nodes.back();
    }
   return *tmp;
   }
  void connect(const string &what,node &src,node &dst)
   {
   edges.push_back(edge(what,src,dst));
   src.dst.push_back(&edges.back());
   dst.src.push_back(&edges.back());
   }
  void connect(const string &what,const string &src,const string &dst)
   {
   connect(what,make(src),make(dst));
   }
  bool convertable()
   {
   unsigned nr=0;
   for(nodeiterator i=nodebegin();i!=nodeend();++i)
    {
     i->dstid=0;
     i->srcid=i->src.size()?0:++nr;
    }
   for(edgeiterator i=edgebegin();i!=edgeend();++i)
    {
     unsigned srcid=i->src.dstid,dstid=i->dst.srcid;
     if(srcid)
      {
      if(dstid) return false;
      i->dst.srcid=srcid;
      }
     else if(dstid)
      {
      i->src.dstid=dstid;
      }
     else
      {
      i->src.dstid=i->dst.srcid=++nr;
      }
    }
   return true;
   }
  bool orig(graph &g)
   {
   if(convertable())
    {
     for(nodeiterator i=nodebegin();i!=nodeend();++i)
      {
      g.connect(i->name,str(i->srcid),str(i->dstid));
      }
	 return true;
    }
   return false;
   }
 };

int main() 
 {
  graph g;
  g.connect("1","A","B");
  g.connect("2","B","C");
  g.connect("3","C","E");
  g.connect("4","E","F");
  g.connect("5","F","B");
  g.connect("6","B","D");
  g.connect("7","D","F");
  for(graph::nodeiterator i=g.nodebegin();i!=g.nodeend();++i)
   {
   for(graph::node::dstiterator d=i->dstbegin();d!=i->dstend();++d)
    {
     cout<<i->Name()<<" -> "<<(*d)->Name()<<" -> "<<(*d)->Dst().Name()<<endl;
    }
   }
  cout<<endl;
  graph G;
  g.orig(G);
  for(graph::nodeiterator i=G.nodebegin();i!=G.nodeend();++i)
   {
   for(graph::node::dstiterator d=i->dstbegin();d!=i->dstend();++d)
    {
     cout<<i->Name()<<" -> "<<(*d)->Name()<<" -> "<<(*d)->Dst().Name()<<endl;
    }
   }
  return 0;
 }

http://ideone.com/ByAOwP

1

Program również wykonuje transformację dla niepoprawnych instancji. Gdy do istniejącego grafu dodamy łuk g.connect("8","D","G"), to przestaje być on grafem sprzężonym i dla niego nie można znaleźć grafu oryginalnego, a program znajduje.

Jeżeli jednak będziemy mu podawać tylko poprawne instancje, czyli grafy sprzężone to wynik zostanie znaleziony tylko dla niektórych. Gdy zrobimy z niego graf sprzężony teraz dodając drugi łuk g.connect("9","E","G") (czyli do przedstawionego rozwiązania dwa łuki: g.connect("8","D","G"), g.connect("9","E","G")), graf jest sprzężony, ale dla niego rozwiązania nie otrzymamy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1