Qt i "undefined reference to " dla sygnału

0

Cześć. Dzisiaj natrafiłem na dziwny problem, z którym niestety nie mogę sobie poradzić.
Podczas pracy nad aplikacją po dodaniu nowego sygnału kompilacja programu kończy się z następującym komunikatem o błędzie

undefined reference to `MusicItem::titleChanged(QString, QString)'
undefined reference to `MusicItem::invalid()'
bad reloc address 0x13 in section `.eh_frame'

Uruchamianie qmake, czyszczenie, budowanie od nowa projektu niestety nie pomaga. Także ponowne uruchomienie komputera.
Zamieszczam również kod klasy
musicitem.h

#ifndef MUSICITEM_H
#define MUSICITEM_H

#include <QObject>
#include <QDateTime>

class MusicItem : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit MusicItem(QObject *parent = 0);

  QString videoTitle() { return vTitle; }
  QString videoID() { return vID; }
  QDateTime dateTime() { return dt; }
  int itemID() { return id; }

  bool operator<(MusicItem &other) const { return dt < other.dateTime(); }
  bool operator>(MusicItem &other) const { return dt > other.dateTime(); }
  bool operator==(MusicItem &other) const { return vID == other.videoID(); }

signals:
  void titleChanged(QString vidID, QString title);
  void invalid();

public slots:
  void setVideoTitle(QString vID, QString title);
  void setVideoTitle(QString title);
  void setVideoID(QString id) { vID = id; }
  void setDateTime(QDateTime date) { dt = date; }
  void setID(int newID) { id = newID; }

private:
  QString vTitle;
  QString vID;
  int id;
  QDateTime dt;

};

#endif // MUSICITEM_H

musicitem.cpp

#include "musicitem.h"

MusicItem::MusicItem(QObject *parent) :
  QObject(parent)
{
}

void MusicItem::setVideoTitle(QString vID, QString title)
{
  if(vID == videoID()) {
    vTitle = title;
    emit titleChanged(vID, title);
  }
}

void MusicItem::setVideoTitle(QString title)
{
  vTitle = title;
  if(title.isEmpty()) emit invalid();
}

Jeżeli wykomentuję sygnał invalid(); kompilacja przebiega poprawnie i program uruchamia się. Nasuwa mi się pytanie: WTF? Kolejna anomalia w Qt czy po zabawie z tym błędem nie widzę już nawet prostego błędu?

0

a jak zamienisz kolejność titleChanged() i invalid() to coś się zmienia?

0

Jestem prawie pewien, że po prostu w pliku projektu (.pro), brakuje:HEADERS += musicitem.h
Efekt jest taki, że dla tej klasy nie jest generowany "moc_
.cpp" co daje efekt jak opisano.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0