Chcę napisać program odpalany ./main -pls -pcat -pwc który będzie uruchamiał kolejne programy z listy, np. ls | cat | wc, oraz łączył je pipe'ami.

#define _GNU_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <sys/wait.h>

#define MAX_PROCESSES 10
#define READ_END 0
#define WRITE_END 1
#define CHILD 0
extern char *optarg;

int main(int argc, char *argv[]) {
  int processNumber = 0, i, j, opt, PID;
  int pipeDes[MAX_PROCESSES-1][2];
  char optargs[MAX_PROCESSES][32];

  while(-1 != (opt = getopt(argc, argv, "p:"))) {
    switch(opt) {
      case 'p':
        strcpy(optargs[processNumber++], optarg);
        break;
    }
  }
  for(i = 0; i < processNumber-1; ++i) {
    if(pipe(pipeDes[i]) < 0) {
      perror("Creating pipe failed.");
      return(EXIT_FAILURE);
    }
  }
  for(i = 0; i < processNumber; ++i) {
    PID = fork();
    if(-1 == PID) {
      perror("Fork failed.");
      return(EXIT_FAILURE);
    } else if(CHILD == PID) {
      if(0 != i) {
        dup2(pipeDes[i-1][READ_END], STDIN_FILENO);
      }
      if((processNumber-1) != i) {
        dup2(pipeDes[i][WRITE_END], STDOUT_FILENO);
      }
      execl(optargs[i], NULL);
    }
  }
  for(i = 0; i < processNumber; ++i) {
    wait(NULL);
  }
  return(EXIT_SUCCESS);
}

Wizualnie widzę to tak:ls [----pipeDes[0]----] cat [----pipeDes[1]----] wc Zastępuję wyjście ls z zapisem pipeDes[0], wejście cat z odczytem pipeDes[0], wyjście cat z zapisem pipeDes[1], wejście wc z odczytem pipeDes[1].
Program niestety kończy się bez widocznego efektu, a nie mogę sobie poradzić z debugowaniem. Co jest źle? Dodawałem zamykanie nieużywanych końców pipe'ów, ale to nic nie zmieniało i nie wiem czy to konieczne.