Przezroczystość w OpenGL

0

Wczytuje plik .png z kanałem alfa, który wyświetlam na kwadracie w rzutowaniu ortogonalnym wtedy zamiast przezroczystości jest czerń.
90ns8eg3o8wg_t.jpg
Natomiast w rzucie perspektywicznym jest on zastępowany bielą (
poza tym, że jest do góry nogami :) )
j41a5obigr6j_t.jpg
Wniosek z tego takie, że albo nie mam włączonej obsługi przezroczystości w OpenGL albo źle ładuje plik.
Raczej to pierwsze więc* jak wyświetlić obraz z przezroczystością?
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.

0

Nawet nie starałeś się szukać na google?

0

Obrazek jest OK. Krótka piłka: włączyłeś alpha blending?

0

Oczywiście, że tak od jakiegoś tygodnia (oczywiście ktoś powie, że byle jak skoro nie znalazłem info na temat tak 'oklepanego' tematu - i ma racje) ale cóż.

EDIT:

Obrazek jest OK. Krótka piłka: włączyłeś alpha blending?

... ehkem... chodzi o coś takiego?

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 
glEnable(GL_BLEND);         
glEnable(GL_ALPHA_TEST);

Jeśli tak to tak i to z różnymi kombinacjami.

0

Tak. W ten sposób włączasz przeźroczystość. Możliwe że problem występuje przy ładowaniu pliku.
Upewnij się że ładowane dane mają 4 kanały (GL_RGBA lub GL_BGRA, flaga format jesli używasz glTexImage2D). Pokazałeś mało kodu i ciężko (mi) powiedzieć co jest nie tak.
Proponuje ci skorzystać z b. fajnego toola zwanego gDebugger, nie raz uratował mi życie. Masz tam podgląd wszystkich tekstur używanych przez program. Od razu zobaczysz czy obrazek ma jeden z 2 formatów o których wspomniałem.

0

Ładuje tak:

<code class="cpp">ILuint LoadImage(ILuint & Texture, char *Path)
{
  // generowanie nazwy obrazu
  ilGenImages(1, &Texture); 

  // wybranie biezacego obrazu
  ilBindImage(Texture);

  // ladowanie obrazu z pliku
  ilLoadImage(Path);

  // obsluga bledow
  if(ilGetError() != IL_NO_ERROR)return ilGetError();
}

Wyświetlam:

void DrawImage2D(int x, int y, int WidthImage, int HeightImage, ILuint ImgID)
{
  // kasowanie tekstury
  glDeleteTextures(1, & ImgID);

  // generowanie nazwy tekstury
  glGenTextures( 1, & ImgID );

  // wybranie biezacej tekstury
  glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, ImgID );

  // tworzenie tekstury
  glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, ilGetInteger( IL_IMAGE_BPP ), ilGetInteger( IL_IMAGE_WIDTH ), 
         ilGetInteger( IL_IMAGE_HEIGHT ), 0, ilGetInteger( IL_IMAGE_FORMAT ), GL_UNSIGNED_BYTE, ilGetData() );

  // ustalenie parametrów tekstury
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_REPEAT);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_REPEAT);

  // ustalenie trybu teksturowania
  glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_DECAL);

  // ustalenie koloru kwadratu 
  glColor3f( 0.0, 0.0, 0.0 );

  // rysowanie kwadratu pod teksture
  glBegin( GL_QUADS );

   glTexCoord2f( 0, 0 );
   glVertex2f( x, y );

   glTexCoord2f( 1, 0 );
   glVertex2f( x + WidthImage, y );

   glTexCoord2f( 1, 1 );
   glVertex2f( x + WidthImage, y + HeightImage );

   glTexCoord2f( 0, 1 );
   glVertex2f( x, y + HeightImage );
  glEnd();

}
void DrawImage3D(int x, int y, int z, int WidthImage, int HeightImage, ILuint ImgID)
{
  // kasowanie tekstury
  glDeleteTextures(1, & ImgID);

  // generowanie nazwy tekstury
  glGenTextures( 1, & ImgID );

  // wybranie biezacej tekstury
  glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, ImgID );

  // tworzenie tekstury
  glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, ilGetInteger( IL_IMAGE_BPP ), ilGetInteger( IL_IMAGE_WIDTH ), 
         ilGetInteger( IL_IMAGE_HEIGHT ), 0, ilGetInteger( IL_IMAGE_FORMAT ), GL_UNSIGNED_BYTE, ilGetData() );

  // ustalenie parametrów tekstury
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_REPEAT);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_REPEAT);

  // ustalenie trybu teksturowania
  glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_DECAL);

  // ustalenie koloru kwadratu 
  glColor3f( 0.0, 0.0, 0.0 );

  // rysowanie kwadratu pod teksture
  glBegin( GL_QUADS );

   glTexCoord2f( 0, 0);
   glVertex3f( x, y, z);

   glTexCoord2f( 1, 0 );
   glVertex3f( x + WidthImage, y, z);

   glTexCoord2f( 1, 1 );
   glVertex3f( x + WidthImage, y + HeightImage, z);

   glTexCoord2f( 0, 1 );
   glVertex3f( x, y + HeightImage, z);
  glEnd();
}
void DrawPrism(float x, float y, float z, float width, float height, float lenght, ILuint ImgID)
{
  // kasowanie tekstury
  glDeleteTextures(1, & ImgID);

  // generowanie nazwy tekstury
  glGenTextures( 1, & ImgID );

  // wybranie biezacej tekstury
  glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, ImgID );

  // tworzenie tekstury
  glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, ilGetInteger( IL_IMAGE_BPP ), ilGetInteger( IL_IMAGE_WIDTH ), 
         ilGetInteger( IL_IMAGE_HEIGHT ), 0, ilGetInteger( IL_IMAGE_FORMAT ), GL_UNSIGNED_BYTE, ilGetData() );

  // ustalenie parametrów tekstury
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_REPEAT);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_REPEAT);

  // ustalenie trybu teksturowania
  glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_DECAL);

  // ustalenie koloru kwadratu 
  glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );

  glBegin( GL_QUADS );

   // tylnia sciana
   glTexCoord2f( 0, 0);
   glVertex3f( x, y, z );

   glTexCoord2f( 1, 0 );
   glVertex3f( x + width, y, z );

   glTexCoord2f( 1, 1 );
   glVertex3f( x + width, y + height, z );

   glTexCoord2f( 0, 1 );
   glVertex3f( x, y + height, z );

   // prawa sciana boczna
   glTexCoord2f( 0, 0);
   glVertex3f( x + width, y, z );

   glTexCoord2f( 1, 0 );
   glVertex3f( x + width, y, z + lenght );

   glTexCoord2f( 1, 1 );
   glVertex3f( x + width, y + height, z + lenght );

   glTexCoord2f( 0, 1 );
   glVertex3f( x + width, y + height, z );

   // lewa sciana boczna
   glTexCoord2f( 0, 0);
   glVertex3f( x, y, z );

   glTexCoord2f( 1, 0 );
   glVertex3f( x, y, z + lenght );

   glTexCoord2f( 1, 1 );
   glVertex3f( x, y + height, z + lenght );

   glTexCoord2f( 0, 1 );
   glVertex3f( x, y + height, z );

   // gorna sciana
   glTexCoord2f( 0, 0);
   glVertex3f( x, y + height, z );

   glTexCoord2f( 1, 0 );
   glVertex3f( x + width, y + height, z );

   glTexCoord2f( 1, 1 );
   glVertex3f( x + width, y + height, z + lenght );

   glTexCoord2f( 0, 1 );
   glVertex3f( x, y + height, z + lenght );

   // dolna sciana
   glTexCoord2f( 0, 0);
   glVertex3f( x, y , z );

   glTexCoord2f( 1, 0 );
   glVertex3f( x + width, y , z );

   glTexCoord2f( 1, 1 );
   glVertex3f( x + width, y, z + lenght );

   glTexCoord2f( 0, 1 );
   glVertex3f( x, y, z + lenght );

    // przednia sciana
   glTexCoord2f( 0, 0);
   glVertex3f( x, y, z + lenght );

   glTexCoord2f( 1, 0 );
   glVertex3f( x + width, y, z + lenght );

   glTexCoord2f( 1, 1 );
   glVertex3f( x + width, y + height, z + lenght );

   glTexCoord2f( 0, 1 );
   glVertex3f( x, y + height, z + lenght );
  glEnd();
}

Funkcja renderująca:

void Display()
{
  // licznie ilosci wygenerowania sceny
  frames++;
  // ladowanie obrazu
  if(LT == 1){LoadTextures();LT = 0;}

  // włączenie testu bufora głębokości
  glEnable( GL_DEPTH_TEST );

  // wlaczenie teksturowania 
  glDisable(GL_TEXTURE_1D);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  // kolor tła - zawartość bufora koloru
  glClearColor( 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 );

  // czyszczenie bufora koloru i bufora głębokości
  glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );

  // wybór macierzy modelowania
  glMatrixMode( GL_MODELVIEW );

  // macierz modelowania = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();

  /* Poczatek sceny 3D */

  // ustawienie obserwatora
  gluLookAt( eyex, eyey, eyez, centerx, centery, centerz, 0, 1, 0 );

  // wylaczenie teksturowanie
  glDisable(GL_TEXTURE_2D);

  // kolor krawędzi sześcianu
  glColor3f( 0.0, 0.0, 0.0 );

  // początek definicji krawędzi sześcianu
  glBegin( GL_LINES );

  // wspólrzędne kolejnych krawędzi sześcianu
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );

  // koniec definicji prymitywu
  glEnd();

  // wlaczenie teksturowania
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  DrawPrism(0,0,0,0.9,0.9,0.3,Texture);

  // Zapisz macierzy rzutowania
  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
  glPushMatrix ();

  // wybór macierzy modelowania
  glMatrixMode( GL_MODELVIEW );

  // macierz modelowania = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();

  // wybór macierzy projekcji
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  // macierz tekstury = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();

  /* Przełączenie w tryb rzutowania ortogonalnego */
  glOrtho(0,width,height,0,-100,100);

  // wybór macierzy modelowania tekstury
  glMatrixMode(GL_TEXTURE);

  // macierz modelowania = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();

  /* rysowanie obiektów 2D */

  // rysowanie FPS itd.
  if(debug == true)DebugMode();

  //DrawImage2D(10,10,ilGetInteger(IL_IMAGE_WIDTH),ilGetInteger(IL_IMAGE_HEIGHT),Texture);

  // powrót do trybu macierzy ModelView
  glMatrixMode (GL_MODELVIEW);

  // powrót starego prespective macierzy rzutowania
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glPopMatrix();
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  // skierowanie poleceń do wykonania
  glFlush();

  // zamiana buforów koloru
  glutSwapBuffers();
}

Oczywiście w tej funkcji nie ma włączonego jeszcze mieszania - blendingu.

TUTAJ CAŁY PROJEKT pod Microsoft Visual C++ 2010 Express
http://www.sendspace.pl/file/9d4ddfb489ec065f248484c

0

Włączyłem przezroczystość po dodaniu tego:

// włączenie mieszania
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

i usunięciu tego przy tworzeniu tekstury:

//glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_DECAL);

Teraz przezroczystość działa ale wszystko inne jest czarne.
http://www.sendspace.pl/file/pic/b6bf06814a0189f115f64c9/1

Cały projekt jak by się komuś przydał będzie na hostingu do 29 lipca 2013 lub 31 dni od ostatniego pobrania pliku.
http://www.sendspace.pl/file/9c330937afb7ca549431efd

2

Udało mi się z tą przezroczystością! :)
Nie działało bo miałem źle ustawione parametry tekstur.

Daje tu paczkę z samymi kodami, plikami .h i plikami .dll, .lib może komuś się przyda.*

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0