Witam serdecznie

Szukam pomocy w przeanalizowaniu fragmentu kodu programu "Zaszyfrowany dziennik" Program dodaje,modyfikuje i usuwa wpisy które są numerowane i datowane a na końcu zapisuje wszystko w zaszyfrowanej postaci. Ogólnie wiem na czym polega sam XOR ale nie wiem jak tu zostało to zaimplementowane...
Np
tekst do szyfr. - programowanie
klucz szyfr. - qwerty
tekst zaszyfr - [ 33, 37, 42, 53, 38, 48, 58, 42, 37, 53, 63, 62, 32, ]

Oto kody:
XoR.cpp

#include "../include/XoRCode.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <sstream>
#include <cmath>
using namespace std;

// konstruktor

XoRCode::XoRCode():m(26)
{
 cKey="";
 key=0;
}

//funkcja szyfrujaca

const char * XoRCode::cCrypt(const char* str)
{
 //pomocnicza zmienna
 string mMesg(str);
 int cVal;
 int count=0;
 ostringstream ss; // Konwersje int na string; Nagłówek sstream

 tmp="";
 tmp+="[ ";
 for(int i=0;i<mMesg.length();++i)
  {
   if(count==cKey.length()-1)
  count=0;
   ss<<"";
   ss.flush();
   cVal=(((int)mMesg[i])^((int)(cKey[count])));
   ss<<cVal;
   tmp+=ss.str();
   tmp+=", ";
   count++;
   ss.str("");
    ss.clear(); 

  }
 tmp+=']';
 return tmp.c_str();
}

const char* XoRCode::dCrypt(const char *cMesg)
{
  //pomocnicza zmienna
 string mMesg(cMesg);
 int cVal;

 int count=0;

 tmp="";
 string number="";
for(int i=2;i<mMesg.length();++i)
{
  if(count==cKey.length()-1)
  count=0;
  if(mMesg[i]!=',')
    number+=mMesg[i];
  else
  {
    ++i;
    istringstream ss(number); // Konwersje string na int
    ss>>cVal;
    cVal=(cVal^((int)cKey[count]));
    tmp+=(char)cVal;
    number="";
    ++count;
  }
}
 return tmp.c_str();
}

void XoRCode::setKey(char* keys)
{
 string tmp;
 string mKey(keys);
 transform(mKey.begin(), mKey.end(),
    mKey.begin(), ::toupper);//wykonuje podaną funkcję toupper dla argumentów ze zbioru (mKey.begin(), mKey.end()) i zapisuje wyniki 
    //do zbioru zaczynającego się w mKey.begin()

 if(mKey.length()<1)
  {
   throw string("Za krotkie haslo");
  }
 cKey=mKey;
}
 int XoRCode::countHash(const char* key)
{

  int sum=0;
  string mKey(key);
   transform(mKey.begin(), mKey.end(),
    mKey.begin(), ::toupper);  
  for(int i=0;i<mKey.length();++i)
   //sum+=((((long)pow(((int)mKey[i]-63),11))%2790003));
   sum+=((((long)pow((double)((int)mKey[i]-63),11.0))%2790003));
  return (sum * (-1));
}
char* XoRCode::getDescr()
{
    return "XoR";
}
char* XoRCode::keyInfo()
{
  return const_cast<char*>("Wybrano: Algorytm XOR  Kluczem jest dowolny ciag liter");
}

XoRCode::~XoRCode()
{
} 

Xor.h

#ifndef XORCODE_H_
#define XORONCODE_H_
#include "Code.h"
#include <map>
#include <string>
using namespace std;
class XoRCode : public CodeClass
{
 //klucz
 string cKey;
 int key;
 //ilosc znakow w alfabecie
 int m;
 string mask;
 map<char,string> CodeMap;
 map<char,string>::iterator it;
 string tmp;
 public:
 XoRCode();
 const char* cCrypt(const char *);
 const char* dCrypt(const char *);
 void setKey(char*);
 int countHash(const char*);
 char* getDescr();
 char* keyInfo();
 ~XoRCode();

};

#endif