socket bind - IPv6: invalid argument

0

Witam.

Piszę prosty serwer TCP dla IPv6. kod wygląda tak:

int rc;
 struct sockaddr_in6 serverSa;

 int on = 1;
 int family;
 socklen_t serverSaSize;
 int c;
 char buf[INET6_ADDRSTRLEN];

 int s = socket(PF_INET6,SOCK_STREAM,0);
 if (s < 0)
 {
  fprintf(stderr, "IPv6 not active, falling back to IPv4...\n");
 }

 family = AF_INET6;

 printf("socket descriptor is: %d ", s);
 //setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&on,sizeof on);
 rc = setsockopt(s,IPPROTO_IPV6,IPV6_RECVPKTINFO,&on,sizeof(on));
 int result = 8;
 /* initialize the server's sockaddr */
 memset(&serverSa,0,sizeof(serverSa));
 serverSa.sin6_family = AF_INET6;
 // serverSa.sin6_addr = "fe80::800:27ff:fe00:0";
 serverSa.sin6_port = htons(serverPort);

 tmp = (char*)(&serverSa.sin6_addr);
 result = inet_pton6(addr, tmp);
 printf ("\n result: %d \n", result); 
 serverSaSize = sizeof(struct sockaddr_in6);
 rc = bind(s,(struct sockaddr *)&serverSa,serverSaSize);
 if (rc < 0)
 {
  printf("\n TCP bind failed\n ");
  exit(1);
 } else {
  printf("\n TCP Binding OK.\n " );
 }

Kod niestety nie bind-uje mi sokcet'u. Wywala bład: "Unable to bind socket: invalid argument"
Po zakomentowaniu tej linijki:

result = inet_pton6(addr, tmp); 

Jest już ok. Wygląda na to, że ta funkcja psuje coś strukturę adresową. inet_pton6 wygląda tak:

int inet_pton6(const char *src, char * dst)
{
  static char xdigits[] = "0123456789abcdef";
  u_char tmp[NS_IN6ADDRSZ], *tp, *endp, *colonp;
  const char *curtok;
  int ch, saw_xdigit;
  u_int val;

  memset(tmp, '\0', NS_IN6ADDRSZ);
  tp = tmp;
  endp = tp + NS_IN6ADDRSZ;
  colonp = NULL;
  /* Leading :: requires some special handling. */
  if (*src == ':')
    if (*++src != ':')
      return (0);
  curtok = src;
  saw_xdigit = 0;
  val = 0;
  while ((ch = tolower (*src++)) != '\0') {
    char * pch;

    pch = strchr(xdigits, ch);
    if (pch != NULL) {
      val <<= 4;
      val |= (pch - xdigits);
      if (val > 0xffff)
        return (0);
      saw_xdigit = 1;
      continue;
    }
    if (ch == ':') {
      curtok = src;
      if (!saw_xdigit) {
        if (colonp)
          return (0);
        colonp = tp;
        continue;
      } else if (*src == '\0') {
        return (0);
      }
      if (tp + NS_INT16SZ > endp)
        return (0);
      *tp++ = (u_char) (val >> 8) & 0xff;
      *tp++ = (u_char) val & 0xff;
      saw_xdigit = 0;
      val = 0;
      continue;
    }
    if (ch == '.' && ((tp + NS_INADDRSZ) <= endp) &&
      inet_pton4(curtok, (char*)tp) > 0) {
      tp += NS_INADDRSZ;
      saw_xdigit = 0;
      break; /* '\0' was seen by inet_pton4(). */
    }
    return (0);
  }
  if (saw_xdigit) {
    if (tp + NS_INT16SZ > endp)
      return (0);
    *tp++ = (u_char) (val >> 8) & 0xff;
    *tp++ = (u_char) val & 0xff;
  }
  if (colonp != NULL) {
    /*
     * Since some memmove()'s erroneously fail to handle
     * overlapping regions, we'll do the shift by hand.
     */
    const int n = tp - colonp;
    int i;

    if (tp == endp)
      return (0);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
      endp[- i] = colonp[n - i];
      colonp[n - i] = 0;
    }
    tp = endp;
  }
  if (tp != endp)
    return (0);
  memcpy(dst, tmp, NS_IN6ADDRSZ);
  return (1);
}

Czy ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego to może nie działać ?

0

Dodam, że próbuje zrobić bind na vboxnet0 o adresie jak w komentarzu.

0

Na szybko skrobnalem, porownaj ze swoim u mnie sie nic nie crashuje, ani nie wywala.

#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define PORT 9880

void ate()
{
  if(errno != 0)
    printf("%d\n", errno);
}

int main()
{
  int sockfd;
  struct sockaddr_in6 serv;
  int tr = 1;

  atexit(ate);

  if((sockfd = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
    exit(-1);

  if(setsockopt(sockfd, IPPROTO_IPV6, IPV6_RECVPKTINFO, &tr, sizeof(int)) < 0)
    exit(-1);

  memset(&serv, 0, sizeof(serv));
  serv.sin6_family = AF_INET6;
  serv.sin6_port = htons(PORT);
  if(inet_pton(AF_INET6, "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000", &serv.sin6_port) <= 0)
    exit(-1);
  //serv.sin6_addr = in6addr_any;

  if(bind(sockfd, (struct sockaddr*)&serv, sizeof(serv)) < 0)
    exit(-1);

  if(listen(sockfd, 10) < 0)
    exit(-1);

  while(1);

  close(sockfd);

  return 0;
}
 1. Nie obslugujesz bledow (tzn. tylko drukujesz informacje diagnostyczne)

 2. Wszystko co zwiazane z Twoim "inet_pton6" to jakies potworki

 3. Jest jeszcze szansa, ze bindujesz zle lokalny adres: http://stackoverflow.com/ques[...]cal-address-to-an-ipv6-socket

0
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>
#include <netdb.h>
#include <netinet/in.h>
#include <unistd.h>
#include <ifaddrs.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define PORT 9880

void ate()
{
  if(errno != 0)
    printf("%d\n", errno);
}

int main(int argc, char** argv)
{
  int sockfd, connfd;
  int n;
  const int on = 1;
  struct addrinfo hints, *res, *ressave;
  socklen_t addrlenp;
  char port[5] = "9880";
  char buffer[256];

  atexit(ate);

  memset(&hints, 0, sizeof(hints));
  hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
  hints.ai_family = AF_UNSPEC;
  hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;

  if((n = getaddrinfo(NULL, port, &hints, &res)) != 0)
    exit(-1);

  ressave = res;

  do
  {
    if(res->ai_family != AF_INET6)
      continue;

    if((sockfd = socket(res->ai_family, res->ai_socktype, res->ai_protocol)) < 0)
      continue;

    if(setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on)) < 0)
      exit(-1);

    if(bind(sockfd, res->ai_addr, res->ai_addrlen) == 0)
      break;

    if(close(sockfd) < 0)
      exit(-1);
  }
  while((res = res->ai_next) != NULL);

  if(res == NULL)
    exit(-1);

  if(listen(sockfd, 10) < 0)
    exit(-1);

  addrlenp = res->ai_addrlen;

  freeaddrinfo(ressave);

  while(1)
  {
    if((connfd = accept(sockfd, NULL, NULL)) < 0)
      exit(-1);
  }

  close(sockfd);

  return 0;
}

Doszedlem do czegos takiego:

 1. Program pobiera wszystkie dostepne interfejsy sieciowe (jako liste wskaznikowa)
 2. Przelatuje je w poszukiwaniu interfejsow AF_INET6
 3. Binduje dla pierwszego poprawnego adresu, przerywa i dalej leci standard

Jesli dobrze Cie zrozumialem, musialbys lekko zmodyfikowac, zeby zamiast Od razu bindowac, etc, etc. To zapisywac gdzies te struktury, a nastepnie w formie user-friendly dawac mozliwosc wyboru.

0

Zupełnie nie rozumiem po co to wszystko. Wcześniejszą wersję Twojego programu zmodyfikowałem do takiej i działa mi w tym sensie, że chociaż inet_pton nie zwraca błędu, jednak bind dalej nie działa:


#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define PORT 10000

void ate()
{
  if(errno != 0)
    printf("%d\n", errno);
}

int main() {

  unsigned int port=10000;
  int sockfd;
  int res=0, result = 8;
  struct sockaddr_in6 serv;
  int tr = 1;

  atexit(ate);

  if((sockfd = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0)) < 0){
    exit(-1);
  }

  if(setsockopt(sockfd, IPPROTO_IPV6, IPV6_RECVPKTINFO, &tr, sizeof(int)) < 0) {
    exit(-1);
  }

  memset(&serv, 0, sizeof(serv));
  serv.sin6_family = AF_INET6;
  serv.sin6_port = htons(port);
  //fe80::d2df:9aff:fe65:feea
  result = inet_pton(AF_INET6, "fe80:0000:0000:0000:d2df:9aff:fe65:feea", &serv.sin6_port);
  printf ("result: %d", result );

  //serv.sin6_addr = in6addr_any;
  res=bind(sockfd, (struct sockaddr*)&serv, sizeof(serv));
  printf("res: %d ", res);

  if(listen(sockfd, 10) < 0) {
    exit(-1);
  }

  getchar();
  close(sockfd);

  return 0;
}

Jak odpalisz ten program to bind wywali błąd: "unable to bind... ", chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje, że bind zwraca kod -1.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0