ulepszenie metod klasy

Odpowiedz Nowy wątek
2013-05-25 19:16

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

0

Witam!

Czy można ulepszyć(i czy w ogóle potrzebne) metody klasy łączących dwóch ciągów w jeden,przeciążając operator +.

Metody:
-ciąg znaków +obiekt.

String operator+(char *s,String &st1)
{
String dodaj;
int l=std::strlen(s);
l+=st1.len;
dodaj.str=new char[l+1];
std::strcpy(dodaj.str,s);
std::strcat(dodaj.str,st1.str);

return dodaj.str;
}

-obiekt +obiekt

String operator+(String &st3,String &st4)
{
  String dodaj1;
  int l=st3.len+st4.len;
  dodaj1.str=new char[l+1];
 std::strcpy(dodaj1.str,st3.str);
 std::strcat(dodaj1.str,st4.str);
  return dodaj1.str;
}

całe kody:

//string1,h
#include <iostream>
#ifndef STRING1_H_INCLUDED
#define STRING1_H_INCLUDED

class String
{
  private:
    char *str;
    int len;
    static int num_strings;
    static const int CINLIM=80;
  public:
    String(const char * s);
    String();
    String(const String &);
    ~String();
    int length() const{return len;}
    String & operator=(const String &);
    String & operator=(const char *);
    char & operator[](int i);
    const char & operator[](int i) const;
friend String operator+(char *s,String &st1);
friend String operator+(String &st3,String &st4);

    friend bool operator<(const String &st1,const String &st2);
    friend bool operator>(const String &st,const String &st2);
    friend bool operator==(const String &st,const String &st2);
    friend std::ostream & operator<<(std::ostream &os,const String &st);
    friend std::istream & operator>>(std::istream &is,String &st);

    static int Howmany();

    String & stringlow();
    String & stringup();
    int ile_liter( char a);
};

#endif // STRING1_H_INCLUDED
//string1.cpp
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include "string1.h"

int String::num_strings=0;

String::String()
{
  len=4;
  str=new char[1];
  str[0]='\0';
  num_strings++;
}

String::String(const char *s)
{
  len=std::strlen(s);
  str=new char[len+1];
  std::strcpy(str,s);
  num_strings++;
}

String::String(const String &st)
{
  len=st.len;
  str=new char[len+1];
  std::strcpy(str,st.str);
  num_strings++;
}

String & String::operator=(const String &sta)
{
  if(this==&sta)
  return *this;
  delete [] str;
  len=sta.len;
  str=new char[len+1];
  std::strcpy(str,sta.str);
  return *this;
}

String & String::operator=(const char *sta)
{
  delete [] str;
  len=std::strlen(sta);
  str=new char[len+1];
  std::strcpy(str,sta);
  return *this;

}

String operator+(char *s,String &st1)
{
String dodaj;
int l=std::strlen(s);
l+=st1.len;
dodaj.str=new char[l+1];
std::strcpy(dodaj.str,s);
std::strcat(dodaj.str,st1.str);

return dodaj.str;
}

String operator+(String &st3,String &st4)
{
  String dodaj1;
  int l=st3.len+st4.len;
  dodaj1.str=new char[l+1];
 std::strcpy(dodaj1.str,st3.str);
 std::strcat(dodaj1.str,st4.str);
  return dodaj1.str;
}

char & String::operator[](int i)
{
  return str[i];
}

const char & String::operator[](int i) const
{
  return str[i];
}

bool operator<(const String &st1,const String &st2)
{
  return (std::strcmp(st1.str,st2.str)<0);
}

bool operator>(const String &st,const String &st2)
{
  return st2.str < st.str;
}

bool operator==(const String &st,const String &st2)
{
  return (std::strcmp(st.str,st2.str)==0);
}

std::ostream & operator<<(std::ostream &os,const String &st)
{
  os<<st.str;
  return os;
}

std::istream &operator>>(std::istream &is,String &st)
{
  char temp[String::CINLIM];
  is.get(temp,String::CINLIM);
  if(is)
  st=temp;
  while(is && is.get()!='\n')
  continue;
  return is;
}

int String::Howmany()
{
  return num_strings;
}

String::~String()
{
  --num_strings;
  //std::cout<<num_strings<<std::endl;
  delete[]str;
}

String & String::stringlow()
{
  int i=0;
  char c;
  while(str[i])
  {
    c=str[i];
    c=tolower(str[i]);
    str[i]=c;
    i++;
  }
}

String &  String::stringup()
{
  String st;
char c;
int i=0;
  while(str[i])
  {
    c=str[i];
    c=toupper(c);
    str[i]=c;
    i++;
  }

  return *this;
}

int String::ile_liter( char a)
{
  String st;
  int ile;
  ile=0;
  int i=0;
while(str[i])
{
    if(str[i]==a)
    ile++;

    i++;
}

  return ile;
}
//main.cpp
#include <iostream>
#include "string1.h"

int main()
{
 String s1(" i ucze sie C++.");
 String s2="Podaj swoje imie: ";
 String s3;
 std::cout<<s2;         //przeciazony operator<<
 std::cin>>s3;          //przeciazony operator>>
 s2="Mam na imie "+s3;      //przeciazany operator+(char*s,String &st1)
 std::cout<<s2<<std::endl;

s2=s2+s1;        //przeciazaony operator+(String &s3,String &s4)
s2.stringup();      //zamiana liter ciagu na wielkie

std::cout<<"ciag\n"<<s2<<"\nzawiera "<<s2.ile_liter('A')    //zlicza ile razy w ciagu
                                          //wystepuje dany znak
<<"A.\n";
s1="czerwona";

String rgb[3]={String(s1),String("zielona"),String("niebieska")};

std::cout<<"podaj nazwe barwy podstawowej: ";
String ans;
bool succes =false;

while(std::cin>>ans)
{
  ans.stringlow();    //zamiana na male litery
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
    if(ans==rgb[i])
    {
    std::cout<<"prawodlowo\n";
    succes=true;
    break;
    }
  }
  if(succes)
  break;
  else
  std::cout<<"sprobuj ponownie\n";
}

std::cout<<"\nzegnam\n";
  return 0;
}

Pozostało 580 znaków

2013-05-26 09:04

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

1

String operator+(char *s,String &st1) jest potrzebny tu:
s2="Mam na imie "+s3;

Nie potrzebujesz String & operator=(const char ) mając String(const char s).

Pozostało 580 znaków

2013-05-26 09:10

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 2 dni temu

Można: klasa string, operator <<, c++
Zmień: String operator+(String &st3,String &st4)
na: String operator+(const String &st3,const String &st4)
wtedy nie potrzebujesz: operator+(char *s,String &st1)
mając: String(const char * s)


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0