konstruktor kopiujący - przekazywanie kolejki struktór do funkcji.

Odpowiedz Nowy wątek
2013-05-17 10:04
0

Siema. Piszę pewien program, chciałbym do funkcji cmax przekazywac jako argument kolejkę priorytetową pq. Kolejka ta składa się z struktur typu Task. Niestety (albo na szczęście) kompilator wywala mi " error C2558: struct 'Task' : no copy constructor available or copy constructor is declared 'explicit' ". Pytanie co zrobić aby móc przekazać taką kolejkę do funkcji.

Moja struktura:

struct Task
{
  //jakas tab lub wektor
     int nr;  //numer zadania
     vector < int > czasy;

     Task(){}   //konstruktor domyslny

     Task(int nrr, vector < int > czasyy):nr(nrr),czasy(czasyy){} //konstruktor param

     Task (Task & wzor)   //konstruktor kopiujacy
     {
        this->nr = wzor.nr;
        this->czasy = wzor.czasy;
     }

};

Funkcja cmax do której chcę przekazać kolejkę priorytetową:

int cmax(priority_queue<Task, vector<Task>,compare1> kolejka){ 

priority_queue<Task, vector<Task>,compare1> pom_k;   
priority_queue<Task, vector<Task>,compare1> trolo; 
int **tab=NULL;

//pobranie wymiarów (m i s)
int s=kolejka.size(); //wyzłuskanie s
int m=0; //wyłuskanie m
new Task; 
Task ccc; 
  ccc = kolejka.top();
  kolejka.pop();
  m = ccc.czasy.size();

//kopiowanie kolejki żeby nie zmieniać tej wejściowej (do trolo z kolejki)
while (!kolejka.empty())
     {
       new Task; 
       Task aa = kolejka.top();
       kolejka.pop();      //ta kolejka wejsciowa robi sie pusta
       trolo.push( Task(aa) ); //kolejka wyjściowa
       pom_k.push( Task(aa) ); //kolejka pomocnicza
     }
        //odtworzenie kolejki pq
       while (!pom_k.empty())
         {
           new Task; 
           Task bb = pom_k.top();
           pom_k.pop();      //ta kolejka pomocnicza robi się pusta
           kolejka.push( Task(bb) ); //kolejka odtworzona 'kolejka
         }

//tworze tablice o wymiarze s na m (czyli wymiar wczytanej kolejki)
tab = new int*[s];
for(int x = 0; x < s; x++) {
tab[x] = new int[m];
}

//przepisanie trolo do tablicy 'tab'..trolo jest puste i nie potrzebne
for(int i=0;i<s;i++){  //do tab przepisuje tyle tasków ile wynosi s
    new Task; 
    Task po; 
    po = trolo.top();
    trolo.pop(); 
    for(int j=0;j<m;j++){
        tab[i][j]=po.czasy[j]; //każdy czas przepisuje
      }
    }      

//obliczas cmaxa..zwraca liczbę int 'cm' która jest cmaxem dla danej kolejki
for(int w=0;w<s;w++){
  for(int z=0;z<m;z++){
    if(w==0){
      if(z==0){
        tab[0][z]=tab[0][z];
      }else{
        tab[0][z]=tab[0][z-1]+tab[0][z];
      }
    }else{
      if(z==0){
        tab[w][z]=tab[w-1][z]+tab[w][z];
      }else{
      if(tab[w-1][z]<tab[w][z-1]){
        tab[w][z]=tab[w][z-1]+tab[w][z];
      }else{
        tab[w][z]=tab[w][z]+tab[w-1][z];
      }
    }
    }
  }
}
int cm = tab[s-1][m-1];
return cm;
};

no i funkcja main:

int main(){
  int size, ile_m;  //ile zadan, ile maszyn
  int **t = NULL;   //tablica na wszystko potrzebna do funkcji cmax
  int **tc = NULL;  //tablica na cząstkowe uszeregowania
  int c=0;      //w to wpisuje cmaxa zwroconego przez c max
  vector < int > tajmy; //poszczególne czasy
  int tajm;
  priority_queue<Task, vector<Task>,compare1> pq; //kolejka na taski(posegregowane)_wejsciowa

        /*wczytywanie z pliku, taski będą na kolejce prio. pq*/
  ifstream in;
  in.open(IN);      
  if(in.good())
  {
    in >> size;   //wczytaj rozmiar
    in >> ile_m;  //wczytaj ilosc kolumn

    for(int i=0;i<size;i++){
      tajmy.clear();
      for(int j=0;j<ile_m;j++){
        in >> tajm;
        tajmy.push_back(tajm);
      }
      pq.push( Task(i+1, tajmy) );
    }

      in.close();
  }else cout <<"Blond odczytu w calosci. koncze wasc panie, co by nie wstydzic nadzbyt"<<endl;

  c=cmax(pq); //TU CHCĘ PRZEKAZAĆ KOLEJKĘ PQ

}

Proszę o pomoc\ :)

Pozostało 580 znaków

2013-05-17 11:49
DRK
0

Parametr funkcji cmax przekaż jako referencję.

Pozostało 580 znaków

2013-05-19 09:53
0

Odpowiadam sam sobie. referencja potrzebna nie jest. dodalem const widac gdzie (Task (const Task & wzor))w Tasku i jeszcze troche rzeczy jak destruktor np.

class Task
{
  //jakas tab lub wektor
public:
    int nr; //numer zadania
     vector < int > czasy;

     Task(){}   //konstruktor domyslny

     Task(int nrr, vector < int > czasyy):nr(nrr),czasy(czasyy){} //konstruktor param

     Task (const Task & wzor)   //konstruktor kopiujacy
     {
        this->nr = wzor.nr;
        this->czasy = wzor.czasy;
     }

     ~Task(){}

     Task & operator = (const Task & wzor)
     {
      if(& wzor != this )
      {
        this->nr = wzor.nr;
        this->czasy = wzor.czasy;

      }
     return *this;
     }

};
edytowany 1x, ostatnio: kokosz1, 2013-05-19 09:53

Pozostało 580 znaków

2013-05-19 10:00
0

To warto zmienić:

Task(int nr,const vector<int> &czasy):nr(nr),czasy(czasy) {}

Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0