Naruszenie ochrony pamięci

0

Witam

Mam programik który przechodzi kompilacje elegancko, ale przy uruchomieniu wyskakuje błąd ochrony pamięci.

Program ładuje plik zewnętrzny dane.dat który zawiera liczbę generatorów i przedziały.

Kod programu:


#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
#include <math.h>

using namespace std;

void show( struct timeval *ti ) {
  struct timeval tf;
  static struct timeval tl = { 0,0 };

 gettimeofday( &tf, NULL ); 

  cout << "- - - - -Od startu programu: - - " << ( tf.tv_sec - ti->tv_sec + ( tf.tv_usec - ti->tv_usec ) * 0.000001 ) << " s - - - " ; 

  cout << endl;
}

unsigned int generatorCount; // liczba_generatorow
unsigned int rangeCount; // liczba przedziałów
class Range {
private:
  float const begin;
  float const end;
public:
  Range(float begin, float end) :
      begin(begin), end(end) {
  }
  void print() {
    cout << "Range: [" << begin << "; " << end << "]" << endl;
  }
  bool isInRange(double d) {
    return d >= begin && d <= end;
  }

  float getBegin() const {
    return begin;
  }

  float getEnd() const {
    return end;
  }
};
class GaussianGenerator {
private:
  const float mean;
  const float stdDev;
  const int numberCount;
  bool hasNext;
  double next;
public:
  GaussianGenerator(float average, float variance, int numberCount) :
      mean(average), stdDev(sqrt(variance)), numberCount(numberCount) {
    this->hasNext = false;
    this->next = 0.;
  }
  ~GaussianGenerator() {

  }
  void print() {
    cout << "Generator: " << mean << " " << stdDev << " " << numberCount
        << endl;
  }
  double getGaussian() {
    if (hasNext) {
      hasNext = false;
      return next * stdDev + mean;
    } else {
      double u, v, s;
      do {
        u = ((double) rand() / (double) RAND_MAX) * 2 - 1;
        v = ((double) rand() / (double) RAND_MAX) * 2 - 1;
        s = u * u + v * v;
      } while (s >= 1 || s == 0);
      double mul = sqrt(-2.0 * log(s) / s);
      next = v * mul;
      hasNext = true;
      return mean + stdDev * u * mul;
    }
  }

  const int getNumberCount() const {
    return numberCount;
  }

};

vector<GaussianGenerator*> generatorVector;
vector<Range*> rangeVector;

int* createRangeHits(GaussianGenerator *g, vector<Range*>& rangeVector) {
  int* result = new int[rangeVector.size()];

for (unsigned int j = 0; j < rangeVector.size(); j++) {
    result[j] = 0;
  }
  double d;

  for (int i = 0; i < g->getNumberCount(); i++) {
    d = g->getGaussian();
//   cout << "d = " << d << endl;

for (unsigned int j = 0; j < rangeVector.size(); j++) {
      if (rangeVector.at(j)->isInRange(d)) {
        result[j]++;
      }
    }

  }

    return result;

}
int main() {
cout<<"----------------------------------------"<<endl;
cout<<"Start"<<endl;
cout<<"----------------------------------------"<<endl;

struct timeval ti;
gettimeofday( &ti, NULL );
  srand(time(NULL));
  ifstream inFile("dane.dat");
  if (!inFile || !inFile.good()) {
    cout << endl << "Invalid input data!";
    return 1;
  }
  else{cout <<"Loading data from file - - > OK!"<<endl;
  cout<<"----------------------------------------"<<endl;}
  float f1; // srednia, poczatek przedzialu;
  float f2; // wariancja, koniec przedzialu;
  int numberCount; // numberCount numberCount
  inFile >> generatorCount;
  for (unsigned int i = 0; i < generatorCount; i++) {
    inFile >> f1;
    inFile >> f2;
    inFile >> numberCount;
    GaussianGenerator *g = new GaussianGenerator(f1, f2, numberCount);
    generatorVector.push_back(g);

  }

  for (unsigned int i = 0; i < generatorVector.size(); i++)generatorVector.at(i)->print();
  int totalRangeHits[rangeCount];
  inFile >> rangeCount;

  for (unsigned int i = 0; i < rangeCount; i++) {
    inFile >> f1;
    inFile >> f2;
    Range* r = new Range(f1, f2);
    rangeVector.push_back(r);
    totalRangeHits[i] = 0;
  }

  for (unsigned int i = 0; i < rangeVector.size(); i++)rangeVector.at(i)->print();

  for (unsigned int i = 0; i < generatorVector.size(); i++) {
    generatorVector.at(i);
    int* rangeHits = createRangeHits(generatorVector.at(i), rangeVector);

  for (unsigned int i = 0; i < rangeCount; i++) {
      totalRangeHits[i] += rangeHits[i];
    }
  }

  for (unsigned int i = 0; i < rangeCount; i++) {
    cout << (i + 1) << " " << rangeVector.at(i)->getBegin() << " "
        << rangeVector.at(i)->getEnd() << " " << totalRangeHits[i]
        << endl;
  }
  cout << endl;
show( &ti );
cout << endl;
cout << endl;

cout<<"---------------------------------------------------------------------------------------------"<<endl;
// system("pause");
  return 0;
}

Kod dla pliku dane.dat:


30

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

10.0 5.0 1000000

50.0 2.0 1000000

-8.0 1.0 1000000

25

8.881966011250105 11.118033988749895

7.76393202250021 12.23606797749979

6.645898033750315 13.354101966249685

5.52786404500042 14.47213595499958

4.4098300562505255 15.590169943749475

3.2917960675006306 16.70820393249937

1.0557280900008408 18.94427190999916

-1.180339887498949 21.18033988749895

49.292893218813454 50.707106781186546

48.58578643762691 51.41421356237309

47.878679656440355 52.121320343559645

47.17157287525381 52.82842712474619

46.46446609406726 53.53553390593274

45.757359312880716 54.242640687119284

44.34314575050762 55.65685424949238

42.928932188134524 57.071067811865476

-8.5 -7.5

-9.0 -7.0

-9.5 -6.5

-10.0 -6.0

-10.5 -5.5

-11.0 -5.0

-12.0 -4.0

-13.0 -3.0

-1000.0 1000.0

Gdzie jest ewentulany błąd zapisu do pamięci?
Z góry dziękuję za pomoc.

1

Instrukcje nie działają wstecz:

    int totalRangeHits[rangeCount];
    inFile >> rangeCount;

Po pierwsze to działa tylko w C99, po drugie rozmiar tablicy będzie taki jaki miała zmienna rangeCount przed wczytaniem z pliku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0