Baza danych zbudowana na klasach

0
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstring>
#include <cstdlib>

using namespace std;

class produkt
{
   //friend class warzywo; // deklaracja przyjaŸni, aby mo¿liwy by³ dostêp do pó³ privat w nowej klasie pochodnej
   protected:       // zaprzyjaŸnienie zamienione na rozwi¹zanie z polami protected
     int lp;
     string name; // nazwa produktu
     double count;  // liczba produktów
     string unit;  // jednostka miary
     double prize;  // cena netto 1 sztuki
     double vat;   // wartoϾ podatku VAT
   public:
     produkt();          // konstruktor
     produkt(int Nlp, string Nname, double Ncount, string Nunit, double Nprize, double Nvat);          // konstruktor
     void wypelnij(void);
     void pokaz(void);
     //virtual void wypelnij(void);
     //virtual void pokaz(void);
     produkt(produkt &l);   // konstruktor kopiujacy
     ~produkt();         // destruktor
     int pole_lp(void);
     void pole_lp(int);
};

produkt::produkt(int Nlp, string Nname, double Ncount, string Nunit, double Nprize, double Nvat)
{
    lp=Nlp;
    name=Nname;
    count=Ncount;
    unit=Nunit;
    prize=Nprize;
    vat=Nvat;
}
produkt::produkt()
{
    lp = 0;
}

produkt::produkt(produkt &l)
{
    lp=l.lp;
    name=l.name;
    count=l.count;
    unit=l.unit;
    prize=l.prize;
    vat=l.vat;
}

produkt::~produkt()
{
 ;
}

void produkt::wypelnij(void)
{
 cout << "Podaj nazwe:\n";
 cin >> name;
 cout << "Podaj ilosc:\n";
 cin >> count;
 cout << "Podaj jednostke miary:\n";
 cin >> unit;
 cout << "Podaj cene:\n";
 cin >> prize;            // UWAGA obowi¹zuje notacja z kropk¹ .
 cout << "Podaj stawke VAT:\n";
 cin >> vat;

}
void produkt::pokaz(void)
{
    cout << endl;
    cout << lp << "\t";
    cout << name << "\t";
    cout << count << "\t";
    cout << unit << "\t";
    cout << prize << "\t";
    cout << vat << endl;
}
int produkt::pole_lp(void)
{
 return(lp);
}
void produkt::pole_lp(int x)
{
 lp = x;
}

class wezel {
public:
  wezel *nastepny;
  produkt *zawartosc;
  int indeks;
};

class baza {
  wezel *pierwszy, *ostatni;
  int licznik;
public:
  baza();
  ~baza();
  void dodaj(produkt *prod);
  void wyswietl();
  void usun(int idx);
  void zapisz();
  void wczytaj();
};

baza::baza() {

  pierwszy = ostatni = NULL;
  licznik = 0;

};

baza::~baza() {

  wezel *p;

  while(pierwszy)
  {
    p = pierwszy -> nastepny;
    delete pierwszy;
    pierwszy = p;
  }

}

void baza::dodaj(produkt *prod) {

wezel *p = new wezel;

  if(ostatni)
  {
    ostatni->nastepny = p;
    p->zawartosc = prod;
  }
    p->nastepny = NULL;
    ostatni = p;
  if(!pierwszy)
  {
    pierwszy = ostatni;
  }
  licznik++;
};

void baza::usun(int idx) {

};

void baza::wyswietl() {

wezel *p = new wezel;

   if(!pierwszy) cout << "Lista jest pusta." << endl;
   else
   {
    p = pierwszy;
    while(p)
    {
    p->zawartosc->pokaz();
    p = p->nastepny;
    }
    cout << endl;
   }
};

int main(void)
{
    baza db1;
    produkt *p1 = new produkt(5, "maslo", 10, "sztuk", 1.00, 0.07);
    db1.dodaj(p1);
    db1.wyswietl();
    return 0;
}

Mam za zadanie napisać bazę danych na klasach(jak widać wyżej). Na samym początku walczę z problemem naruszenia pamięci. Chcę dodać nowy produkt i wyświetlić bazę wszystkich dodanych produktów. Jak na razie ni w ząb mi to wychodzi. Pewnie coś namieszałem ze wskaźnikami znając życie.

Później mam dodać jeszcze klasy pochodne do produktu, ale najpierw muszę pozbyć się pierwszego problemu. Gdzie robię błąd?

1

Błąd masz tutaj:

  if(ostatni)
  {
    ostatni->nastepny = p;
    p->zawartosc = prod;
  }

Za pierwszym razem jak wywołujesz metodę dodaj to wskaźnik ostatni ma wartość null więc
p->zawartosc = prod;
się nie wykona i wskaźnik zawartość w węźle będzie miał wartość null i podczas wywołania:
p->zawartosc->pokaz();
program się wysypie bo będziesz się próbował odwołać to wskaźnika która pokazuje na nic.
Rozwiązanie:
linijkę: p->zawartosc = prod;
umieścić od razu po tej linijce: wezel *p = new wezel;

0

Działa idealnie! Dziękuję.

Teraz napotkałem problem z usuwaniem rekordu. (Ciągle naruszam pamięć, topornie mi to wchodzi do głowy), chcę usunąć rekord podając numer "lp".

dodałem coś takiego:

void baza::usun(int idx) {
  wezel *tmp = new wezel;

  tmp = pierwszy;

  if(tmp->zawartosc->pole_lp() == idx) delete ostatni;
  else
  {
    while(tmp->zawartosc->pole_lp() != idx)
    {
      tmp=tmp->nastepny;
    }
  }
    delete tmp;
    licznik--;
};

a w main:

int x;
cout << "Numer elementu: ";
cin >> x;
db1.usun(x);
0
kaczkazdw napisał(a):

void baza::usun(int idx) {
wezel *tmp = new wezel;
tmp = pierwszy;

if(tmp->zawartosc->pole_lp() == idx) delete ostatni;
else
{
  while(tmp->zawartosc->pole_lp() != idx)
  {
    tmp=tmp->nastepny;
  }
}
  delete tmp;
  licznik--;

};ja bym zrobił to tak:

void baza::usun(int idx) {
  wezel *tmp = pierwszy;

   while(tmp->zawartosc->pole_lp() != idx && tmp != NULL)
    {
      tmp=tmp->nastepny;
    }

    if(tmp != NULL)
    {
      if(tmp == pierwszy) 
      {
           pierwszy = pierwszy->nastepny;
           delete tmp;
            licznik--;
      }
      else
      {
            wezel *tmp2 = pierwszy;
            while(tmp2->nastepny != tmp)
                     tmp2 = tmp->nastepny;
            tmp2->nastepny = tmp->nastepny;
            if(tmp == ostatni) ostatni = tmp2;
            delete tmp;
            licznik--;
       }

};

mogą być błędy ale myślę, że koncepcja dobra
1
tamarind17 napisał(a):

mogą być błędy ale myślę, że koncepcja dobra
To co podałeś nie może być dobre, patrz niżej:

bool baza::usun(int idx)
{
for(wezel *i=pierwszy,*p=0;i;p=i,i=p->nastepny)
{
if(i->zawartosc->pole_lp()==idx)
{
(p?p->nastepny:pierwszy)=i->nastepny;
if(!pierwszy) ostatni=0;
else if(!i->nastepny) ostatni=p;
delete i->zawartosc;
delete i;
return true;
}
}
return false;
}
0

tamarind17: brakło tylko jednej klamry na końcu ale w ogólnym przypadku działało.
_13th_Dragon: był nieznaczny problem przy kompilacji na początku (brakowało zdefiniowanego "p" i kompilator się sapał o wezel *i=pierwszy) ale to już poprawiłem. Wyskakuje tylko Warning przy kompilacji, że brak jest virtualnego destruktora w klasie produktu. Ale działa jak należy

Głowię się nad kwestią zapisywania obiektów klasy do pliku i późniejsze odczytywanie ich.

Mam na razie coś takiego:

case 4:
        {
  ofstream ofs("baza.bin");
  const pamiec p(1, "Kingston", 2, "sztuk", 5, 0.07, 1024, "Intel");
  {
    boost::archive::text_oarchive oa(ofs);
    oa << p;
  }
        break;
        }
      case 5:
        {
    pamiec newp;
      {
    ifstream ifs("baza.bin");
    boost::archive::text_iarchive ia(ifs);
    ia >> newp;
    newp.pokaz();
      }
        break;
        }

to jest w switch'u w funkcji main. Jest to serializacja i deserializacja boostem i działa dla pojedynczych obiektów bazowych i obiektow pochodnych klasy bazowej.
Jak umieścić serializacje i deserializacje w metodach zapisz() wczytaj() by po wypełnieniu bazy danych zapisala wszystkie obiekty do pliku, a przy otworzeniu i wczytaniu odtworzyla stan bazy ze wszystkimi obiektami?

0

Podołałem w końcu z zapisem i odczytem. Ale do ukończenia całego projektu dzieli mnie tylko jeden problem. Mianowicie, zawsze po wczytaniu bazy danych, bo probie zakończenia Bazy Danych, cały program się wiesza na napisie "Zamykanie Programu" i nic nie rusza dalej. Nie mogę znaleźć problemu...

Oto kod:

Podaje w linkach, bo jest długawy.

Main.cpp

http://pastebin.com/n9M3CSej

functions.h

http://pastebin.com/q3ZYvzK

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0