Funkcja wyświetlania macierzy zawarta w klasie.

0

Witam.
Natknąłem się na stosunkowo nieduży problem.
Chciałem napisać zwykłą funkcję, która by wypisywała utworzoną wcześniej tablicę dwuwymiarową. Tak długo, jak wypisywanie wywołuję w konstruktorze, jest ok (czytaj: funkcja wypisywania jest dobrze napisana). Ale kiedy chciałem funkcję wpisać do ciała klasy, coś się dzieje ze stosem i program się buntuje. Śmiem twierdzić, że błąd leży gdzieś w przekazywaniu wartości do funkcji... Czy możecie rzucić okiem?
Dzięki wielkie.

class macierz
{
public:
  int liczba;
  macierz(int m, int n) : m(m), n(n)
  {
  int **tablica = new int*[n];
  for (int i=0; i<n; i++)
  {
    tablica[i] = new int[m];
    for (int j=0; j<m;j++)
    {
      cout << "Podaj "<<j+1<<" liczbe w wierszu "<<i+1<<": ";
      cin >> liczba;
      tablica[i][j] = liczba;
    }

  }
  }

  static void wypisz(macierz mac)
  {
    for (int i=0; i<mac.n; i++)
    {
      for (int j=0; j<mac.m;j++)
        cout << mac.tablica[i][j] << "\t";
        cout << "\n";
    }
  }

private:
  int n, m, **tablica;
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  macierz m1(2,2);
  macierz::wypisz(m1);

  return 0;
} 
0

Dziękuję serdecznie!

0

Po kiego paprać się z dwuwymiarową jeżeli wszystko da się załatwić jednowymiarową:

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;

class Matrix
 {
  private:
  size_t Y,X;
  int *T;
  protected:
  int width()const;
  public:
  Matrix():Y(0),X(0),T(0) {}
  Matrix(size_t Y,size_t X,int V=0):Y(Y),X(X)
   {
   size_t S=X*Y;
   T=new int[S];
   for(size_t i=0;i<S;++i) T[i]=V;
   }
  size_t Rows()const { return Y; }
  size_t Cols()const { return X; }
  ostream &out(ostream &s)const;
  istream &inp(istream &s);
  const int *operator[](size_t y)const { return T+y*X; }
  int *operator[](size_t y) { return T+y*X; }
 };
inline ostream &operator<<(ostream &s,const Matrix &m) { return m.out(s); }
inline istream &operator>>(istream &s,Matrix &m) { return m.inp(s); }

int Matrix::width()const
 {
  size_t S=Y*X;
  if(S<=0) return 1;
  int min=T[0],max=min;
  for(size_t i=1;i<S;++i) if(min>T[i]) min=T[i]; else if(max<T[i]) max=T[i];
  max=log10(abs(max))+(max<0)+1;
  min=log10(abs(min))+(min<0)+1;
  return min>max?min:max;
 }

ostream &Matrix::out(ostream &s)const
 {
  size_t S=Y*X;
  int w=1+width();
  for(size_t y=0,i=0;y<Y;++y,s<<endl)
   {
   for(size_t x=0;x<X;++x,++i)
    {
     if(&s==&cout) s<<setw(w-!x);
     s<<T[i];
     if(&s!=&cout) s<<'\t';
    }
   }
  return s;
 }

istream &Matrix::inp(istream &s)
 {
  size_t S=Y*X;
  for(size_t y=0,i=0;y<S;y+=X)
   {
   for(size_t x=0;x<X;++x,++i)
    {
     if(&s==&cin) cout<<"Matrix["<<y<<"]["<<x<<"]= ";
     s>>T[i];
    }
   }
  return s;
 }

int main()
 {
  Matrix m(2,2);
  cout<<"Podaj macierz:"<<endl;
  cin>>m;
  cout<<m<<endl;
  for(size_t y=0;y<m.Rows();++y) for(size_t x=0;x<m.Rows();++x) m[y][x]=(y+2)*(x+3);
  cout<<endl<<m<<endl;
  for(size_t y=0;y<m.Rows();++y) for(size_t x=0;x<m.Rows();++x) m[y][x]=(y-5)*(x+7);
  cout<<endl<<m<<endl;
  return 0;
 }

http://ideone.com/6fbisj

Przy okazji pokazany sprytny sposób na wyrównanie kolumn macierzy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0