Opengl/GLUT - obsługa myszy

0

Jak w GLUT'cie mam dodać obsługę myszy ???

0

Mam takie funkcje:

void ruchMychyP(int x,int y)
{
 mouse_x = x;
 mouse_y = y;

 itoa(x, board, 10);
 // to potem wyświetlam
}

//Funckja wywołana po wciśnięciu klawisza 
void mButtonPressed(int button, int state, int x, int y)
{
 mouse_x = x;
 mouse_y = y;
}

I tak je wywołuje:

glutMotionFunc(&ruchMychyP);     // po ruchu myszki z przyciskiem
glutMouseFunc(&mButtonPressed);    // po wciśnięciu przycisku

Ale nic mi się nie wyświetla - czy to w ogóle działa ???

0

Odświeżam

0

Ale nic mi się nie wyświetla - czy to w ogóle działa ???

Myślę że raczej w dokumentacji jest błąd i te funkcje tak naprawdę nic nie robią.

</irony>Jasne że działają, ale wklejasz wycinek kodu który nie robi właściwie nic (+ potem to wyświetlam), więc nie za bardzo jest jak pomóc.

Napisany z pamięci prosty przykład czegoś co powinno coś wyświetlać (poruszanie myszą + LPM)

float x, y;

void display(void) {
  glBegin(GL_POINTS); glVertex2f(x, y); glEnd();
  glutSwapBuffers(); glutPostRedisplay();
}

void motion(int x_, int y_) {
  x = x_ / 400.0 - 1; y = y_ / -300.0 + 1;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  glutInit(&argc,argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA);
  glutInitWindowSize(800, 600);
  glutCreateWindow("Paint 2.0");
  glutDisplayFunc(display);
  glutMotionFunc(motion);
  glutMainLoop();
  return 0;
}
0

Funkcja działa ale gdy próbuje wyświetlić położenie myszki to nie idzie.

0

Funkcja działa ale gdy próbuje wyświetlić położenie myszki to nie idzie.

Ech, nie idzie to faktycznie dokładny opis problemu.

Podsumowując, nie działa Ci kod którego nie podałeś, i spodziewasz się odpowiedzi.

Podaj /cały/ kod, wtedy może ktoś będzie w stanie pomóc...

0

Funkcja od ruchu myszy:

void MouseMotion( int x_, int y_ )
{
  x = x_ / 400.0 - 1; y = y_ / -300.0 + 1;
}

Funkcja wyświetlająca napis:

void DrawString( int x, int y, char *board )
{
  // położenie napisu
  glRasterPos2i( x, y );

  // wyświetlenie napisu
  int len = strlen( board );
  for( int i = 0; i < len; i++ )
     glutBitmapCharacter( GLUT_BITMAP_9_BY_15, board[ i ] );   
}

Funkcja ze sceną 3D:

void Display()
{
  // kolor tła - zawartość bufora koloru
  glClearColor( 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 );

  // czyszczenie bufora koloru
  glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );

   glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
   glBegin(GL_POINTS); 
   glVertex2f(x, y); 
   glEnd();

  // skierowanie poleceń do wykonania
  glFlush();

  // zamiana buforów koloru
  glutSwapBuffers();
}

Funkcja główna:

int main( int argc, char * argv[] )
{
  // inicjalizacja biblioteki GLUT
  glutInit( & argc, argv );

  // inicjalizacja bufora ramki
  glutInitDisplayMode( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB );

  // rozmiary głównego okna programu
  glutInitWindowSize( width, height );

  // utworzenie głównego okna programu
  #ifdef WIN32

  glutCreateWindow( "Program testowy I" );
  #else

  glutCreateWindow( "Program testowy I" );
  #endif

  // dołączenie funkcji generującej scenę 3D
  glutDisplayFunc( Display );

  // dołączenie funkcji wywoływanej przy zmianie rozmiaru okna
  glutReshapeFunc( Reshape );

  // dołączenie funkcji obsługi klawiatury
  glutKeyboardFunc( Keyboard );

  // dołączenie funkcji obsługi klawiszy funkcyjnych i klawiszy kursora
  glutSpecialFunc( SpecialKeys );

  // obsługa przycisków myszki
  //glutMouseFunc( &MouseButton );

  // obsługa ruchu kursora myszki
  glutMotionFunc(MouseMotion);        // po ruchu myszki z przyciskiem

  // utworzenie menu podręcznego
  glutCreateMenu( Menu );

  // dodanie pozycji do menu podręcznego
  #ifdef WIN32

  glutAddMenuEntry( "Aspekt obrazu - całe okno", FULL_WINDOW );
  glutAddMenuEntry( "Aspekt obrazu 1:1", ASPECT_1_1 );
  glutAddMenuEntry( "Wyjście", EXIT );
  #else

  glutAddMenuEntry( "Aspekt obrazu - cale okno", FULL_WINDOW );
  glutAddMenuEntry( "Aspekt obrazu 1:1", ASPECT_1_1 );
  glutAddMenuEntry( "Wyjscie", EXIT );
  #endif

  // określenie przycisku myszki obsługującej menu podręczne
  glutAttachMenu( GLUT_RIGHT_BUTTON );

  // wprowadzenie programu do obsługi pętli komunikatów
  glutMainLoop();
  return 1;

}
0

Rysowanie wywołuje w funkcji Display.

Dlaczego return 1 ?

A dlaczego return 0 ???

0

Wypróbowałem kilka kombinacji i mi nie idzie.
Jak powinna wyglądać funkcja odpowiadająca za ruch myszą a jak za klikanie np. lewym przyciskiem myszy ???

PS: Jak mam zapętlić program bo on tylko coś robi jak się naciśnie klawisz itd. ???

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0