Program się zawiesza. Proszę o pomoc!

0

Witam, napisałem taki program, który ma liczyć wyznacznik za pomocą metody Gaussa.

Problem w tym, że czasami się zawiesza jak wpisuje różne rozmiary macierzy np. raz 3, raz 9, 5 itd, a następnie wypełniam macierz losowo..

nie wiem dlaczego tak się dzieje mógłby ktoś mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu?

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;


void wypelnij_sam(int **t, int m)
{//funkcja wypełniająca macierz t i t2 elementami podanymi przez użytkownika z klawiatury.
  for(int i=0;i<m;i++)
  for(int j=0;j<m;j++)
  {
    cout<<"Podaj element ["<<i<<"] ["<<j<<"] macierzy:";
    cin>>t[i][j];
  }
}

void wypelnij_losowo(int **t, int m)
{
  int liczba;
  srand(time(0));
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      liczba=(rand() % 7) - 3;
      t[i][j]=liczba;
    }
  }
}

void wyswietl_macierz(int **t, int m)
{//funkcja wyświetlająca macierze t i t2 po wypełnieniu ich przez użytkownika.
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    cout<<endl;
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      cout.width(3);
      cout<<t[i][j]<<" ";
    }
  }
  cout<<endl<<endl;
}

double wyznacznik_macierzy(int **t, int **t2, int m, double det)
{//funkcja licząca wyznacznik z pierwszej macierzy.

  for(int i=0;i<m;i++)
    for(int j=0;j<m;j++)
      t2[i][j]=t[i][j];
        
  for (int k=0; k<m; k++)
  {
    for (int i=k+1; i<m; i++)
      for (int j=m-1; j>=k; j--)
        t2[i][j] = t2[i][j] - t2[i][k]*t2[k][j]/t2[k][k];
  } 

  cout<<"Macierz schodkowa: \n";
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    cout<<endl;
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      cout.width(3);
      cout<<t2[i][j]<<" ";
    }
  }

  for(int i=0;i<m;i++)
    det = det * t2[i][i];
  
  cout<<endl<<"Wyznacznik macierzy wynosi "<<det<<endl;
}

int main()
{
  int m;
  double det=1;
  cout<<"Podaj rozmiar macierzy: ";
  cin>>m;
  if(m<=0)
  cout<<"\nMacierz nie moze byc ujemnych rozmiarow!!!\n\n";
  int **t=new int*[m];
    for(int i=0;i<m;i++)
        t[i]=new int[m];
  int **t2=new int*[m];
    for(int i=0;i<m;i++)
        t2[i]=new int[m];
        
  int wybor;
  cout<<"1. Wypelnij macierz elementami losowymi z przedzialu <-3,3>\n";
  cout<<"2. Wypelnij macierz elementami z klawiatury";
  cin>>wybor;
  switch(wybor)
  {
    case 1:
      wypelnij_losowo(t,m);
      break;
    case 2: 
      wypelnij_sam(t,m);
      break;
    default: 
      break;
  }
  wyswietl_macierz(t,m);
  wyznacznik_macierzy(t,t2,m,det);
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    delete [] t[i];
    delete [] t2[i];
  }
  delete [] t;
  delete [] t2;
  system("Pause");
}
 
0

Wiesz, po dokładnie którym momencie się zawiesza? I czasami? Tzn. kiedy?

0

Po wpisaniu rozmiaru tablicy i wypełnieniu jej losowymi elementami, czasami ponieważ raz wszystko zadziała, wypełni tablicę i obliczy wyznacznik, a czasami się zawiesza szczególnie wtedy gdy odpalę 2 raz program i chce inny rozmiar tablicy podać.

0

Mi wywala błąd:

Unhandled exception at 0x00101a21 in Test.exe: 0xC0000094: Integer division by zero.

Błąd wskazuje w lini:

for (int k=0; k<m; k++)
{
for (int i=k+1; i<m; i++)
for (int j=m-1; j>=k; j--)

t2[i][j] = t2[i][j] - t2[i][k]*t2[k][j]/t2[k][k];

}

0

A jak zrobić żeby losował liczby z przedziału <-3,3> bez 0? żeby nie było przypadku dzielenia przez 0.

0

Losujesz z przedziału i sprawdzasz czy równa się 0, jak tak to powtórz losowanie aż do skutku, tak najprościej.

0
liczba=(rand() % 7) - 3;
      if(liczba!=0)
      t[i][j]=liczba;
      else break; 

zrobiłem coś takiego, ale teraz mi jakieś kosmiczne liczby w niektórych polach macierzy losuje.

0
      do
      {
      liczba=(rand() % 7) - 3;
      if(liczba!=0)
      t[i][j]=liczba;
      }while(liczba==0); 

Dodałem jeszcze pętle while i losuje bez 0, ale dalej się zawiesza.. ;/

0
liczba=rand()%6-3;
liczba+=(liczba>=0);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1