Sito Eratostenesa w C. OpenMP

0

Witam,
moim zadaniem jest wykonanie takiego tematu:

Równoległe wyznaczanie liczb pierwszych. Korzystając z interfejsu
OpenMP napisać wersje równoległe programu wyznaczania liczb
pierwszych metodą sita Eratostenesa. Rozważyć dwa sposoby
zrównoleglenia problemu:

  a) jako dekompozycje funkcjonalną

  b) jako dekompozycję danych

  Porównać przyspieszenia obu wersji równoległych.

Kodzik napisałem taki:

 
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

int main ()
{
    int n;
    int j;
    int i;
    int Od;
    int odczyt;
    printf("Wyszukaj liczby pierwsze od 2 do: \n");
    scanf("%d", &n);
    
    int tab[n+1];
     
     for(i = 1; i<=n; i++) tab[i]=1;
   
   #pragma omp parallel num_threads(5) 
{  

    for (i = 2; i*i<=n; i++)
    {
     if (tab[i]==0)
     continue;
     for(j = i + i; j<=n; j += i) 
     tab[j]=0;
     }
    }
    for (odczyt = 2; odczyt <= n; odczyt++)
    {
    if (tab[odczyt] == 1)
    printf("%d\n", odczyt);
    }
return 0;
}

Jednak nie wiem jak poradzić sobie z podpunktami:
a) jako dekompozycje funkcjonalną

  b) jako dekompozycję danych

W necie doszukałem się czegoś takiego:
· Równoległość danych – #pragma for
· Równoległość funkcjonalna – #pragma sections
· Aplikacja sekwencyjna – #pragma single

jednak po dodaniu #pragma for wysykakuje mi błąd:
invalid controlling predicate

Ktoś wie jak to poskładać w całość :) ?

0

Natknąłem się na kolejny problem tzn ustawiam na 2 wątki a mimo to oblicza całość 1 wątek ustawie na 5 wątków to oblicza to 3 wątki.

 
#include <stdio.h>
#include <omp.h>
#include <math.h>
 
int main ()
{
    int n;
    
    int i;
    int j;
    
    int odczyt;
    printf("Wyszukaj liczby pierwsze od 2 do: \n");
    scanf("%d", &n);
 
    int tab[1001];
		for(i = 1; i<=1000; i++) tab[i]=1;

 
     
 
   #pragma omp parallel num_threads(2)
{ 
int x;

#pragma omp for private (x,j)
    for (x = 2; x<=n; x++)
    {
     if (tab[x]==0) continue;	 		
     	for(j = x + x; j<=n; j += x)
     	{	
		 		if(tab[j]==0) continue;	
     		printf("%d ", x);
     		printf("wielokrotnosc %d ", j);
     		printf(" dodawal watek nr %d \n",w);
     		tab[j]=0;
   	 	}
    }
}
    
    for (odczyt = 2; odczyt <=n; odczyt++)
    {
    	if (tab[odczyt]==1)
    	{
    	
    printf(" %d ", odczyt);
			}
    }
return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1