operatory +=, -=, *=, /=, >=, <.

Odpowiedz Nowy wątek
2013-01-20 12:25
MarC000
0

Proszę o podpowiedź w jaki sposób napisać konstruktor dla operatorów +=, -=, *=, /=, >=, <.

np. dla -= mam błąd: "invalid conversion from int' tochar*'"

dla = invalid operands of types `char' and char* const' to binaryoperator*'

#ifndef DUZALICZBA_H_
#define DUZALICZBA_H_

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

class DuzaLiczba
{
  private:
    char* m_wartosc;
    bool identyczne(const char*, const char*);
  public:
    /*
     * konstruktor bezargumentowy inicjalizuje obiekt wartością 0
     */
    DuzaLiczba();
    /*
     * konstruktor z argumentem typu int inicjalizuje obiekt wartością stało-liczbową
     */
    DuzaLiczba(int number);
    /*
     * konstruktor z argumentem typu char* inicjalizuje obiekt podaną wartością
     */
    DuzaLiczba(char* wartosc) :
      m_wartosc(strdup(wartosc))
    {
    }
    DuzaLiczba(const DuzaLiczba& object);
    ~DuzaLiczba();
    int countDigitsInInt(int number);
    DuzaLiczba& operator=(const DuzaLiczba&);
    DuzaLiczba& operator=(const char*);
    DuzaLiczba& operator=(int);
    friend bool operator==(const DuzaLiczba&, const DuzaLiczba&);
    friend bool operator==(const DuzaLiczba&, char*);
    friend bool operator!=(const DuzaLiczba&, const DuzaLiczba&);
    DuzaLiczba& operator+=(DuzaLiczba const&);
    DuzaLiczba& operator+=(int);
    DuzaLiczba& operator-=(DuzaLiczba const&);
    DuzaLiczba& operator*=(DuzaLiczba const&);
    DuzaLiczba& operator/=(DuzaLiczba const&);
    bool operator>=(DuzaLiczba const&) const;
    bool operator>=(int) const;
    DuzaLiczba operator+(DuzaLiczba);
    friend DuzaLiczba operator-(DuzaLiczba, DuzaLiczba);
    DuzaLiczba operator-();
    DuzaLiczba operator*(DuzaLiczba);
    DuzaLiczba operator/(DuzaLiczba);
    DuzaLiczba operator!();
    bool operator<(DuzaLiczba const&) const;
    bool operator<(const char*) const;
    friend ostream& operator<<(ostream&, const DuzaLiczba&);
    friend istream& operator>>(istream&, DuzaLiczba&);
};

#endif /* DUZALICZBA_H_ */
 #include <iostream>
#include <cstdio>
#include "DuzaLiczba.h"

using namespace std;

bool identyczne(char* a, char* b)
{
  bool result = true;
  while (*a != 0) {
    if (a != b)
      result = false;

    a++;
    b++;
  }
  if (*a != 0 || *b != 0)
    result = false;

  return result;
}

DuzaLiczba::DuzaLiczba()
{
  m_wartosc = new char[1];
  m_wartosc[0] = '\0';
}
DuzaLiczba::DuzaLiczba(int number)
{
  m_wartosc = new char[countDigitsInInt(number) + 1];
  sprintf(m_wartosc, "%d", number);
}
DuzaLiczba::DuzaLiczba(const DuzaLiczba& object)
{
  m_wartosc = new char[strlen(object.m_wartosc) + 1];
  strcpy(m_wartosc, object.m_wartosc);
}
DuzaLiczba::~DuzaLiczba()  //destruktor
{
  delete[] m_wartosc;
  m_wartosc = 0;
}
int DuzaLiczba::countDigitsInInt(int number)
{
  int i;

  for (i = 0; number > 0; i++)
    number = number / 10;
  if (i == 0)
    i = 1;

  return i;
}
DuzaLiczba& DuzaLiczba::operator=(const DuzaLiczba& object)
{
  if (this != &object) {
    m_wartosc = new char[strlen(object.m_wartosc) + 1];
    strcpy(m_wartosc, object.m_wartosc);
  }
  return *this;
}
DuzaLiczba& DuzaLiczba::operator=(const char* wartosc)
{
  m_wartosc = new char[strlen(wartosc) + 1];
  strcpy(m_wartosc, wartosc);
  return *this;
}
DuzaLiczba& DuzaLiczba::operator=(int number)
{
  m_wartosc = new char[countDigitsInInt(number) + 1];
  sprintf(m_wartosc, "%d", number);
  return *this;
}
bool operator==(const DuzaLiczba& a, const DuzaLiczba& b)
{
  return (identyczne(a.m_wartosc, b.m_wartosc)) ? true : false;
}
bool operator==(const DuzaLiczba& a, char* b)
{
  return (identyczne(a.m_wartosc, b)) ? true : false;
}
bool operator!=(const DuzaLiczba& a, const DuzaLiczba& b)
{
  return (identyczne(a.m_wartosc, b.m_wartosc)) ? false : true;
}
DuzaLiczba& DuzaLiczba::operator+=(DuzaLiczba const& ob)
{
 // this->m_wartosc = this->m_wartosc + ob.m_wartosc;
 return *this;
}
DuzaLiczba& DuzaLiczba::operator+=(int num)
{
  m_wartosc = m_wartosc + num;
  return *this;
}
DuzaLiczba& DuzaLiczba::operator-=(DuzaLiczba const& ob)
{
  //this->m_wartosc = this->m_wartosc - ob.m_wartosc;
  return *this;
}
DuzaLiczba& DuzaLiczba::operator*=(DuzaLiczba const& ob)
{
//  this->m_wartosc = this->m_wartosc * ob.m_wartosc;
  return *this;
}
DuzaLiczba& DuzaLiczba::operator/=(DuzaLiczba const& ob)
{
//  this->m_wartosc = this->m_wartosc / ob.m_wartosc;
  return *this;
}
bool DuzaLiczba::operator>=(DuzaLiczba const& ob) const
{
  // nie wiem jak to zrobić
  return true;
}
bool DuzaLiczba::operator>=(int number) const
{
  // nie wiem jak to zrobić
  return true;
}
DuzaLiczba DuzaLiczba::operator+(DuzaLiczba ob)
{
  // m_wartosc += ob.m_wartosc;
   //  return DuzaLiczba(m_wartosc + ob.m_wartosc);
  return DuzaLiczba();
}
DuzaLiczba operator-(DuzaLiczba ob1, DuzaLiczba ob2)
{

  ob1.m_wartosc - ob2.m_wartosc;    
  return DuzaLiczba(ob1.m_wartosc - ob2.m_wartosc);
}
DuzaLiczba DuzaLiczba::operator-()
{
   --m_wartosc;
  return DuzaLiczba();
}
DuzaLiczba DuzaLiczba::operator*(DuzaLiczba ob)
{
    //  m_wartosc * m_wartosc;
   // ob1.m_wartosc *= ob2.m_wartosc;
  return DuzaLiczba();
}
DuzaLiczba DuzaLiczba::operator/(DuzaLiczba ob)
{
  //  nie wiem jak to zrobić
  return DuzaLiczba();
}
DuzaLiczba DuzaLiczba::operator!()
{
  // nie wiem jak to zrobić
  return DuzaLiczba();
}
bool DuzaLiczba::operator<(DuzaLiczba const& ob) const
{
  // nie wiem jak to zrobić
  return true;
}
bool DuzaLiczba::operator<(const char*) const
{
  // nie wiem jak to zrobić
  return true;
}
ostream& operator<<(ostream& out, const DuzaLiczba& ob)
{
  out << ob.m_wartosc;
  return out;
}
istream& operator>>(istream& in, DuzaLiczba& ob)
{
  in >> ob.m_wartosc;
  return in;
}

Pozostało 580 znaków

2013-01-20 12:29
0
DuzaLiczba DuzaLiczba::operator-()
{
   --m_wartosc;
  return DuzaLiczba();
}

to jest bez sensu, najpierw wykonujesz operację na this, a potem i tak zwracasz nowy obiekt...

Pozostało 580 znaków

2013-01-20 13:02
DejaVu (cpp0x.pl)
0

http://cpp0x.pl/dokumentacja/[...]/Przeciazanie-operatorow/1042

Tylko ja mam operacje na char*. - MarC000 2013-01-20 13:13

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0