allegro - błąd linkowania - linux compiler

0

WItam,
mam projekt, który pisałem na swoim dekstopie:
linux compiler, allegro 4.2

Odpalam z konsoli (zeby nie zwalić na żadne ide) poleceniem:
g++ -Xlinkerallegro-config --libs-o "name" 1.o 2.o 3.o -lasound -lalleg

I wszystko działało. Chce przenieść projekt na laptopa. Identyczne środowisko - ten sam komilator - ten sam system

Rezultat powyższego polecenia:

/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f2a): undefined reference toXUndefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f45): undefined reference toXcursorImageDestroy'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f69): undefined reference toXCreatePixmap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f7c): undefined reference toXCreateFontCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f8f): undefined reference toXDefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6fcb): undefined reference toXCreateGC'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6fe1): undefined reference toXDrawPoint'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6fec): undefined reference toXFreeGC'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x7041): undefined reference toXCreatePixmapCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x7054): undefined reference toXDefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x705f): undefined reference toXFreePixmap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x7074): undefined reference toXFreeCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x70c5): undefined reference toXBlackPixel'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x70d8): undefined reference toXBlackPixel'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x70f4): undefined reference toXDefaultRootWindow'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x713d): undefined reference toXCreateWindow'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7154): undefined reference toXGetWindowAttributes'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x718e): undefined reference toXCreateColormap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x71a8): undefined reference toXCreateColormap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x71be): undefined reference toXSetWindowColormap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x71ca): undefined reference toXInstallColormap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7223): undefined reference toXCreateWindow'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7232): undefined reference toXMapWindow'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7243): undefined reference toXInternAtom'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7265): undefined reference toXSetWMProtocols'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x72c1): undefined reference toXCreateGC'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x72d2): undefined reference toXcursorSupportsARGB'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_display_is_local': (.text+0x7316): undefined reference toXDisplayName'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x7381): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x73d9): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x73f0): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x7407): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x741e): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o):(.text+0x7437): more undefined references to XFree' follow /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7610): undefined reference to XF86VidModeLockModeSwitch' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7627): undefined reference to XF86VidModeSwitchToMode' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7698): undefined reference to XUnmapWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x76c4): undefined reference to XReparentWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x76d3): undefined reference to XUnmapWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x76e2): undefined reference to XDestroyWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7706): undefined reference to XUngrabKeyboard' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7726): undefined reference to XUngrabPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x774b): undefined reference to XShmDetach' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_wait_mapped':
(.text+0x77b4): undefined reference to XMaskEvent' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_redraw_window':
(.text+0x7ba0): undefined reference to XPutImage' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_redraw_window':
(.text+0x7be6): undefined reference to XShmPutImage' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_redraw_window':
(.text+0x7c12): undefined reference to XFillRectangle' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_window_defaults':
(.text+0x7c4b): undefined reference to XStoreName' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_window_defaults':
(.text+0x7c77): undefined reference to XSetClassHint' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_window_defaults':
(.text+0x7cc7): undefined reference to XpmCreatePixmapFromData' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_window_defaults':
(.text+0x7cd9): undefined reference to XSetWMHints' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_open_display':
(.text+0x7f25): undefined reference to XOpenDisplay' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_open_display':
(.text+0x7f35): undefined reference to XDefaultScreen' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x802b): undefined reference to XcursorImageDestroy' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x804c): undefined reference to XFreeGC' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x807a): undefined reference to XDestroyWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80ac): undefined reference to XUnmapWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80b8): undefined reference to XDestroyWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80cc): undefined reference to XUninstallColormap' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80d8): undefined reference to XFreeColormap' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80f8): undefined reference to XUndefineCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x8104): undefined reference to XFreeCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_close_display':
(.text+0x816d): undefined reference to XCloseDisplay' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x827a): undefined reference to XResizeWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x82b7): undefined reference to XBlackPixel' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x82c7): undefined reference to XBlackPixel' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x82ef): undefined reference to XDefaultRootWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8337): undefined reference to XCreateWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8349): undefined reference to XMapRaised' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8364): undefined reference to XRaiseWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x837c): undefined reference to XReparentWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8384): undefined reference to XDefaultRootWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x839f): undefined reference to XGrabKeyboard' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x83ed): undefined reference to XGrabPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8410): undefined reference to XSync' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x844f): undefined reference to XMoveWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x848a): undefined reference to XWarpPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8491): undefined reference to XAllocSizeHints' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x84a8): undefined reference to XResizeWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x84df): undefined reference to XSetWMNormalHints' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x84e7): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x84f6): undefined reference to XMapWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x855e): undefined reference to XCreateImage' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x85cc): undefined reference to XShmQueryExtension' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x860d): undefined reference to XShmCreateImage' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8678): undefined reference to XShmAttach' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x868a): undefined reference to XSync' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8855): undefined reference to XStoreColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x9022): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x9068): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x90af): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x90f6): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x913d): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o):(.text+0x9184): more undefined references toXAllocColor' follow
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x965e): undefined reference toXStoreColor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x96d0): undefined reference toXStoreColor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9744): undefined reference toXStoreColor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9965): undefined reference toXF86VidModeQueryExtension'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9985): undefined reference toXF86VidModeQueryVersion'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x99a6): undefined reference toXF86VidModeGetAllModeLines'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9cd9): undefined reference toXF86VidModeSwitchToMode'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9d0d): undefined reference toXF86VidModeLockModeSwitch'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9d1c): undefined reference toXF86VidModeSetViewPort'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_enable_hardware_cursor': (.text+0xa5a3): undefined reference toXWarpPointer'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_set_mouse_sprite': (.text+0xa65a): undefined reference toXcursorImageDestroy'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_set_mouse_sprite': (.text+0xa68e): undefined reference toXcursorImageCreate'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac3b): undefined reference toXcursorImageLoadCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac4e): undefined reference toXDefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac80): undefined reference toXUndefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac8c): undefined reference toXFreeCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_vsync': (.text+0xad98): undefined reference toXSync'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_vsync': (.text+0xadfe): undefined reference toXSync'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb17a): undefined reference toXEventsQueued'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb1bd): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb1ec): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb20b): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb23b): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb26c): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o):(.text+0xb28a): more undefined references to XNextEvent' follow /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_handle_input':
(.text+0xb3fa): undefined reference to XWarpPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_handle_input':
(.text+0xb447): undefined reference to XNextEvent' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_handle_input':
(.text+0xb75a): undefined reference to XWarpPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_set_window_title':
(.text+0xbcab): undefined reference to XStoreName' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In functionxwin_set_window_name':
(.text+0xbdd6): undefined reference to XSetClassHint' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_get_pointer_mapping':
(.text+0xbe38): undefined reference to XGetPointerMapping' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_fetch_mode_list':
(.text+0xc2ce): undefined reference to XF86VidModeQueryExtension' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_fetch_mode_list':
(.text+0xc2e8): undefined reference to XF86VidModeQueryVersion' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_fetch_mode_list':
(.text+0xc305): undefined reference to XF86VidModeGetAllModeLines' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In functionfree_modelines':
(.text+0x7545): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_flush_buffers':
(.text+0x7562): undefined reference to XSync' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_matching_colors':
(.text+0x7ae7): undefined reference to XStoreColors' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xsystem.o): In function_xwin_sysdrv_init':
(.text+0x5a1): undefined reference to XInitThreads' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionfind_unknown_key_assignment':
(.text+0xea): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionfind_unknown_key_assignment':
(.text+0x140): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_set_leds':
(.text+0x1ea): undefined reference to XChangeKeyboardControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_set_leds':
(.text+0x211): undefined reference to XChangeKeyboardControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_set_leds':
(.text+0x238): undefined reference to XChangeKeyboardControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_exit':
(.text+0x2a6): undefined reference to XDestroyIC' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_exit':
(.text+0x2c2): undefined reference to XCloseIM' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_exit':
(.text+0x2de): undefined reference to XFreeModifiermap' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_exit':
(.text+0x2fa): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_keyboard_handler':
(.text+0x65f): undefined reference to Xutf8LookupString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_keyboard_handler':
(.text+0x69c): undefined reference to XFilterEvent' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_keyboard_handler':
(.text+0x10e3): undefined reference to XLookupString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x131d): undefined reference to XDisplayKeycodes' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x1341): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x135d): undefined reference to XGetKeyboardMapping' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x13b5): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x13bd): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x156b): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x15e0): undefined reference to XFreeModifiermap' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x15eb): undefined reference to XGetModifierMapping' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x161a): undefined reference to XKeycodeToKeysym' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x1622): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x17d6): undefined reference to XOpenIM' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x17fe): undefined reference to XGetIMValues' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x1949): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x1987): undefined reference to XCreateIC' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x19c9): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_select_system_cursor':
(.text+0x6a): undefined reference to XCreateFontCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_select_system_cursor':
(.text+0x7d): undefined reference to XDefineCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_select_system_cursor':
(.text+0xc0): undefined reference to XUndefineCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_select_system_cursor':
(.text+0xcc): undefined reference to XFreeCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_set_mouse_speed':
(.text+0x2c6): undefined reference to XChangePointerControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_set_mouse_speed':
(.text+0x301): undefined reference to XGetPointerControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_mousedrv_exit':
(.text+0x3a7): undefined reference to XChangePointerControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_mousedrv_position':
(.text+0x4a9): undefined reference to XWarpPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_mouse_leave_notify':
(.text+0x67d): undefined reference to XChangePointerControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_rectfill':
(.text+0x13cd): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_rectfill':
(.text+0x13ef): undefined reference to XFillRectangle' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_hline':
(.text+0x16a3): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_hline':
(.text+0x16c0): undefined reference to XDrawLine' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_vline':
(.text+0x1821): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_vline':
(.text+0x183d): undefined reference to XDrawLine' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_clear_to_color':
(.text+0x1a61): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_clear_to_color':
(.text+0x1a7e): undefined reference to XFillRectangle' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_putpixel':
(.text+0x1ecc): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_putpixel':
(.text+0x1ee2): undefined reference to `XDrawPoint'
collect2: ld returned 1 exit status

macie jakies pomysl co prze do/re konfigurowac ?

0

żadnych pomysłów ? ;/ może mi brakuje na laptopie jakiś bibliotek - ale jakich nie mam pojęcia - wydaje mi się że wszystko mam

0

Wywal to -lasound -lalleg i zobacz, jeżeli dalej nie będzie działać to podaj też co zwraca u Ciebie allegro-config --libs.

0

wywalenie nic nie daje. Nawiasem mówiąc
-lasound jest do czegoś innego
-lalleg żeczywiście jest zbędnę

Polecenie:
allegro-config --libs
zwraca mi zarówno na dekstopie jak i laptopie to samo, czyli:
-L/usr/lib -Wl,-Bsymbolic-functions -lalleg-4.2.2

0

Hm. Wydaje mi się, że brakuje w tych opcjach co najmniej -lX11, dodanie zmniejsza ilość niezdefiniowanych symboli?

0

Jednak skłamałem mówiąc, że -lalleg nie jest potrzebne. Poniżej kilka listingów:

bez -lalleg

g++ -Xlinker allegro-config --libs -o "xxx" ./src/AllegroEngine.o

./src/gui/AllegroEngine.o: In function AllegroEngine': Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:12: undefined reference to_install_allegro_version_check'
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:13: undefined reference to install_keyboard' Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:14: undefined reference toset_color_depth'
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:15: undefined reference to set_gfx_mode' Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:16: undefined reference tomakecol'
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:16: undefined reference to screen' Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:17: undefined reference tocreate_bitmap'
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:21: undefined reference to set_gfx_mode' Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:22: undefined reference toallegro_message'
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:23: undefined reference to allegro_exit' ./src/gui/AllegroEngine.o: In function~AllegroEngine':
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:29: undefined reference to destroy_bitmap' Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:30: undefined reference toallegro_exit'
./src/gui/AllegroEngine.o: In function AllegroEngine::draw(int, int, int)': Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:36: undefined reference tomakecol'
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:37: undefined reference to makecol' Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:38: undefined reference tomakecol'
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:39: undefined reference to makecol' Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:40: undefined reference toscreen'
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:40: undefined reference to blit' ./src/gui/AllegroEngine.o: In functionAllegroEngine::closeSignal()':
Debug/../src/gui/AllegroEngine.cpp:45: undefined reference to `key'
collect2: ld returned 1 exit status

z -lalleg

g++ -Xlinker allegro-config --libs -o "xxx" ./src/AllegroEngine.o -lalleg

/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f2a): undefined reference toXUndefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f45): undefined reference toXcursorImageDestroy'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f69): undefined reference toXCreatePixmap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f7c): undefined reference toXCreateFontCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f8f): undefined reference toXDefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6fcb): undefined reference toXCreateGC'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6fe1): undefined reference toXDrawPoint'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6fec): undefined reference toXFreeGC'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x7041): undefined reference toXCreatePixmapCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x7054): undefined reference toXDefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x705f): undefined reference toXFreePixmap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x7074): undefined reference toXFreeCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x70c5): undefined reference toXBlackPixel'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x70d8): undefined reference toXBlackPixel'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x70f4): undefined reference toXDefaultRootWindow'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x713d): undefined reference toXCreateWindow'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7154): undefined reference toXGetWindowAttributes'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x718e): undefined reference toXCreateColormap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x71a8): undefined reference toXCreateColormap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x71be): undefined reference toXSetWindowColormap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x71ca): undefined reference toXInstallColormap'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7223): undefined reference toXCreateWindow'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7232): undefined reference toXMapWindow'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7243): undefined reference toXInternAtom'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x7265): undefined reference toXSetWMProtocols'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x72c1): undefined reference toXCreateGC'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x72d2): undefined reference toXcursorSupportsARGB'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_display_is_local': (.text+0x7316): undefined reference toXDisplayName'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x7381): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x73d9): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x73f0): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x7407): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function free_modelines': (.text+0x741e): undefined reference toXFree'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o):(.text+0x7437): more undefined references to XFree' follow /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7610): undefined reference to XF86VidModeLockModeSwitch' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7627): undefined reference to XF86VidModeSwitchToMode' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7698): undefined reference to XUnmapWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x76c4): undefined reference to XReparentWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x76d3): undefined reference to XUnmapWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x76e2): undefined reference to XDestroyWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7706): undefined reference to XUngrabKeyboard' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x7726): undefined reference to XUngrabPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_destroy_screen':
(.text+0x774b): undefined reference to XShmDetach' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_wait_mapped':
(.text+0x77b4): undefined reference to XMaskEvent' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_redraw_window':
(.text+0x7ba0): undefined reference to XPutImage' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_redraw_window':
(.text+0x7be6): undefined reference to XShmPutImage' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_redraw_window':
(.text+0x7c12): undefined reference to XFillRectangle' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_window_defaults':
(.text+0x7c4b): undefined reference to XStoreName' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_window_defaults':
(.text+0x7c77): undefined reference to XSetClassHint' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_window_defaults':
(.text+0x7cc7): undefined reference to XpmCreatePixmapFromData' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_window_defaults':
(.text+0x7cd9): undefined reference to XSetWMHints' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_open_display':
(.text+0x7f25): undefined reference to XOpenDisplay' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_open_display':
(.text+0x7f35): undefined reference to XDefaultScreen' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x802b): undefined reference to XcursorImageDestroy' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x804c): undefined reference to XFreeGC' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x807a): undefined reference to XDestroyWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80ac): undefined reference to XUnmapWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80b8): undefined reference to XDestroyWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80cc): undefined reference to XUninstallColormap' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80d8): undefined reference to XFreeColormap' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x80f8): undefined reference to XUndefineCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_destroy_window':
(.text+0x8104): undefined reference to XFreeCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_close_display':
(.text+0x816d): undefined reference to XCloseDisplay' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x827a): undefined reference to XResizeWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x82b7): undefined reference to XBlackPixel' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x82c7): undefined reference to XBlackPixel' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x82ef): undefined reference to XDefaultRootWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8337): undefined reference to XCreateWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8349): undefined reference to XMapRaised' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8364): undefined reference to XRaiseWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x837c): undefined reference to XReparentWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8384): undefined reference to XDefaultRootWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x839f): undefined reference to XGrabKeyboard' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x83ed): undefined reference to XGrabPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8410): undefined reference to XSync' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x844f): undefined reference to XMoveWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x848a): undefined reference to XWarpPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8491): undefined reference to XAllocSizeHints' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x84a8): undefined reference to XResizeWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x84df): undefined reference to XSetWMNormalHints' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x84e7): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x84f6): undefined reference to XMapWindow' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x855e): undefined reference to XCreateImage' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x85cc): undefined reference to XShmQueryExtension' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x860d): undefined reference to XShmCreateImage' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8678): undefined reference to XShmAttach' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x868a): undefined reference to XSync' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x8855): undefined reference to XStoreColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x9022): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x9068): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x90af): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x90f6): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_create_screen':
(.text+0x913d): undefined reference to XAllocColor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o):(.text+0x9184): more undefined references toXAllocColor' follow
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x965e): undefined reference toXStoreColor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x96d0): undefined reference toXStoreColor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9744): undefined reference toXStoreColor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9965): undefined reference toXF86VidModeQueryExtension'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9985): undefined reference toXF86VidModeQueryVersion'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x99a6): undefined reference toXF86VidModeGetAllModeLines'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9cd9): undefined reference toXF86VidModeSwitchToMode'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9d0d): undefined reference toXF86VidModeLockModeSwitch'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9d1c): undefined reference toXF86VidModeSetViewPort'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_enable_hardware_cursor': (.text+0xa5a3): undefined reference toXWarpPointer'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_set_mouse_sprite': (.text+0xa65a): undefined reference toXcursorImageDestroy'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_set_mouse_sprite': (.text+0xa68e): undefined reference toXcursorImageCreate'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac3b): undefined reference toXcursorImageLoadCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac4e): undefined reference toXDefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac80): undefined reference toXUndefineCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac8c): undefined reference toXFreeCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_vsync': (.text+0xad98): undefined reference toXSync'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_vsync': (.text+0xadfe): undefined reference toXSync'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb17a): undefined reference toXEventsQueued'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb1bd): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb1ec): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb20b): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb23b): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_handle_input': (.text+0xb26c): undefined reference toXNextEvent'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o):(.text+0xb28a): more undefined references to XNextEvent' follow /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_handle_input':
(.text+0xb3fa): undefined reference to XWarpPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_handle_input':
(.text+0xb447): undefined reference to XNextEvent' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_handle_input':
(.text+0xb75a): undefined reference to XWarpPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_set_window_title':
(.text+0xbcab): undefined reference to XStoreName' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In functionxwin_set_window_name':
(.text+0xbdd6): undefined reference to XSetClassHint' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_get_pointer_mapping':
(.text+0xbe38): undefined reference to XGetPointerMapping' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_fetch_mode_list':
(.text+0xc2ce): undefined reference to XF86VidModeQueryExtension' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_fetch_mode_list':
(.text+0xc2e8): undefined reference to XF86VidModeQueryVersion' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_fetch_mode_list':
(.text+0xc305): undefined reference to XF86VidModeGetAllModeLines' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In functionfree_modelines':
(.text+0x7545): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_flush_buffers':
(.text+0x7562): undefined reference to XSync' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function_xwin_private_set_matching_colors':
(.text+0x7ae7): undefined reference to XStoreColors' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xsystem.o): In function_xwin_sysdrv_init':
(.text+0x5a1): undefined reference to XInitThreads' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionfind_unknown_key_assignment':
(.text+0xea): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionfind_unknown_key_assignment':
(.text+0x140): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_set_leds':
(.text+0x1ea): undefined reference to XChangeKeyboardControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_set_leds':
(.text+0x211): undefined reference to XChangeKeyboardControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_set_leds':
(.text+0x238): undefined reference to XChangeKeyboardControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_exit':
(.text+0x2a6): undefined reference to XDestroyIC' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_exit':
(.text+0x2c2): undefined reference to XCloseIM' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_exit':
(.text+0x2de): undefined reference to XFreeModifiermap' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_exit':
(.text+0x2fa): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_keyboard_handler':
(.text+0x65f): undefined reference to Xutf8LookupString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_keyboard_handler':
(.text+0x69c): undefined reference to XFilterEvent' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_keyboard_handler':
(.text+0x10e3): undefined reference to XLookupString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x131d): undefined reference to XDisplayKeycodes' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x1341): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x135d): undefined reference to XGetKeyboardMapping' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x13b5): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x13bd): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x156b): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x15e0): undefined reference to XFreeModifiermap' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x15eb): undefined reference to XGetModifierMapping' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x161a): undefined reference to XKeycodeToKeysym' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In function_xwin_get_keyboard_mapping':
(.text+0x1622): undefined reference to XKeysymToString' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x17d6): undefined reference to XOpenIM' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x17fe): undefined reference to XGetIMValues' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x1949): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x1987): undefined reference to XCreateIC' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xkeyboard.o): In functionx_keyboard_init':
(.text+0x19c9): undefined reference to XFree' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_select_system_cursor':
(.text+0x6a): undefined reference to XCreateFontCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_select_system_cursor':
(.text+0x7d): undefined reference to XDefineCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_select_system_cursor':
(.text+0xc0): undefined reference to XUndefineCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_select_system_cursor':
(.text+0xcc): undefined reference to XFreeCursor' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_set_mouse_speed':
(.text+0x2c6): undefined reference to XChangePointerControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_set_mouse_speed':
(.text+0x301): undefined reference to XGetPointerControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_mousedrv_exit':
(.text+0x3a7): undefined reference to XChangePointerControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_mousedrv_position':
(.text+0x4a9): undefined reference to XWarpPointer' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xmouse.o): In function_xwin_mouse_leave_notify':
(.text+0x67d): undefined reference to XChangePointerControl' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_rectfill':
(.text+0x13cd): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_rectfill':
(.text+0x13ef): undefined reference to XFillRectangle' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_hline':
(.text+0x16a3): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_hline':
(.text+0x16c0): undefined reference to XDrawLine' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_vline':
(.text+0x1821): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_vline':
(.text+0x183d): undefined reference to XDrawLine' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_clear_to_color':
(.text+0x1a61): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_clear_to_color':
(.text+0x1a7e): undefined reference to XFillRectangle' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_putpixel':
(.text+0x1ecc): undefined reference to XSetForeground' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xvtable.o): In function_xwin_putpixel':
(.text+0x1ee2): undefined reference to `XDrawPoint'
collect2: ld returned 1 exit status

z -lalleg i -lX11

g++ -Xlinker allegro-config --libs -o "xxx" ./src/AllegroEngine.o -lalleg -lX11

/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_hide_x_mouse': (.text+0x6f45): undefined reference toXcursorImageDestroy'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_create_window': (.text+0x72d2): undefined reference toXcursorSupportsARGB'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_destroy_screen': (.text+0x7610): undefined reference toXF86VidModeLockModeSwitch'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_destroy_screen': (.text+0x7627): undefined reference toXF86VidModeSwitchToMode'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_destroy_screen': (.text+0x774b): undefined reference toXShmDetach'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_redraw_window': (.text+0x7be6): undefined reference toXShmPutImage'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_private_set_window_defaults': (.text+0x7cc7): undefined reference toXpmCreatePixmapFromData'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_destroy_window': (.text+0x802b): undefined reference toXcursorImageDestroy'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x85cc): undefined reference toXShmQueryExtension'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x860d): undefined reference toXShmCreateImage'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x8678): undefined reference toXShmAttach'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9965): undefined reference toXF86VidModeQueryExtension'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9985): undefined reference toXF86VidModeQueryVersion'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x99a6): undefined reference toXF86VidModeGetAllModeLines'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9cd9): undefined reference toXF86VidModeSwitchToMode'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9d0d): undefined reference toXF86VidModeLockModeSwitch'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_create_screen': (.text+0x9d1c): undefined reference toXF86VidModeSetViewPort'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_set_mouse_sprite': (.text+0xa65a): undefined reference toXcursorImageDestroy'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_set_mouse_sprite': (.text+0xa68e): undefined reference toXcursorImageCreate'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_show_mouse': (.text+0xac3b): undefined reference toXcursorImageLoadCursor'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_fetch_mode_list': (.text+0xc2ce): undefined reference toXF86VidModeQueryExtension'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_fetch_mode_list': (.text+0xc2e8): undefined reference toXF86VidModeQueryVersion'
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../../lib/liballeg.a(xwin.o): In function _xwin_fetch_mode_list': (.text+0xc305): undefined reference toXF86VidModeGetAllModeLines'
collect2: ld returned 1 exit status

Kilka moich spostrzeżeń:
-ilość niezdefiniowanych sympoli jest mniejsza z opcja -lX11
-mam wrażenie, że allegro-config --libs nic nie zmienia - w sumie nic dziwnego, bo przeciez nie zawiera ani opcji -lX11 ani lalleg!
-na stacjonarnym - teraz sprawdziłem - chodzi mi w ogóle bez allegro-config --libs - wystarczy, że dodam -lalleg !!

Pozostają choć 3 pytania, i choć na jedną przydałoby się jakoś uzyskać odpowiedź:

  1. jak to jest, że na stacjonarnym wystarczy mi tylko opcja -l11 ? na laptopie już nie?
  2. dlaczego w ogóle allegro-config --libs nie zwraca mi wszystkiego co potrzebne tylko jakieś śmieci?
  3. a co powinno zwracać allegro-config --libs ? moze jak wszystkie biblioteki sam zalinkuje (-l) to zadziała?
0

na powyższych listingach allegro-config --libs jest apostrofach taki dziwnych czyli allegro-config --libs - nie wiem dlaczego formatowanie wycięło je

0

znów wycieło :) widać jako jakiś znaccznik to działa

0

kolejny teścić, choć od razy przyznam, że nie wiem co to za biblioteki, które linkuje w poniższym przykładzie - znalazłem na necie, że komus takie linki zwraca właśnie allegro-config --libs

g++ -Xlinker allegro-config --libs -o "xxx" ./src/AllegroEngine.o -lalleg -L/usr/lib -lm -lpthread -lXxf86vm -lXcursor -lXpm -lXext -lX11 -ldl

/usr/bin/ld: /usr/lib/liballeg.a(umodules.o): undefined reference to symbol '[email protected]@GLIBC_2.2.5'
/usr/bin/ld: note: '[email protected]@GLIBC_2.2.5' is defined in DSO /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../x86_64-linux-gnu/libdl.so so try adding it to the linker command line
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.6/../../../x86_64-linux-gnu/libdl.so: could not read symbols: Invalid operation
collect2: ld returned 1 exit status

0

Co to za dystrybucja i skąd wziąłeś allegro?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0