Dynamiczna baza danych w C

0

Mam pytanie czy ta statyczna bazę danych można w jakiś łatwy sposób przerobić na dynamiczną?

 #include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#define BUFOR 100
struct Dane{
      char im[20];
      char na[20];
      int wk;
      }baz[30];

FILE *plik;
int i,n,dlugosc; char nazwa[20];

void WyborBazy()
{   
   int wybor1=0, dzialanie;
   do
   {
     printf("Podaj nazwe pliku do otworzenia\n");
     scanf("%s",nazwa);
     printf("\n\nPodales nazwe pliku: %s\n",nazwa);
     printf("Chcesz otworzyc ten plik?\n");
     printf("\n1-tak\n2-nie (wpisz jeszcze raz)\n");
     printf("Jesli plik nie istnieje zostanie utworzony!\n");
     scanf("%d",&wybor1);           

   }while(wybor1!=1);  
}

void Wyswietl()
{  
   char *BuffFile;  
   plik=fopen(nazwa,"a+");
   if((BuffFile=(char*)malloc(BUFOR))==NULL)
   {
     printf("Nie moge przydzielic pamieci!\n");
     exit(1);
   }
   fscanf(plik, "%d", &dlugosc);
   system("cls");
   for (i=0; i<dlugosc; i++)                         //wczytujemy plik
   {                             
     fscanf(plik, "%s", &baz[i].im);
     fscanf(plik, "%s", &baz[i].na);
     fscanf(plik, "%d", &baz[i].wk);
   }
    fclose(plik);                              //zamykamy plik
   for( i=0; i<dlugosc; i++)
   {
     printf("Dane %2d:\n\tImie: %s\n\tNazwisko %s \n\tWiek: %d\n",i+1,baz[i].im,baz[i].na,baz[i].wk);
   }

}    

void DodajRekordy()
{
   int r;
   printf("Podaj ile rekordow chcesz dodac\n");
   scanf("%d",&r);
   for(i=0;i<r;i++)
   {
     printf("\nPodaj Imie:");
     scanf("%s", &baz[dlugosc].im);
     printf("\nPodaj Nazwisko:");
     scanf("%s", &baz[dlugosc].na);
     printf("\nPodaj Wiek(0-anuluje):");
     scanf("%d", &baz[dlugosc].wk);
     if (baz[dlugosc].wk==0)
     {
        goto skok1;
     }
     dlugosc=dlugosc+1;
   }

   plik =fopen(nazwa,"w");                          //otwieramy plik
   fprintf(plik, "%d\n", dlugosc);                      //zapisujemy wielkość pliku
   for(i=0; i<=dlugosc; i++)
   {
     fprintf(plik, "%s %s %d\n", baz[i].im, baz[i].na, baz[i].wk);
   }
   fclose(plik);                               //zamykamy plik
   skok1:;   
}

void EdytujRekord()
{
   int e;
   char *BuffFile; 

//WYSWIETLENIE 
   plik=fopen(nazwa,"a+");
   if((BuffFile=(char*)malloc(BUFOR))==NULL)
   {
     printf("Nie moge przydzielic pamieci!\n");
     exit(1);
   }
   fscanf(plik, "%d", &dlugosc);
   system("cls");
   for (i=0; i<dlugosc; i++)                         //wczytujemy plik
   {                             
     fscanf(plik, "%s", &baz[i].im);
     fscanf(plik, "%s", &baz[i].na);
     fscanf(plik, "%d", &baz[i].wk);
   }
    fclose(plik);                              //zamykamy plik
   for( i=0; i<dlugosc; i++)
   {
     printf("Dane %2d:\n\tImie: %s\n\tNazwisko %s \n\tWiek: %d\n",i+1,baz[i].im,baz[i].na,baz[i].wk);
   }

//EDYCJA
   printf("Podaj ktory rekord chcesz edytowac\n");
   scanf("%d",&e);
     printf("\nPodaj Imie:");
     scanf("%s", &baz[e].im);
     printf("\nPodaj Nazwisko:");
     scanf("%s", &baz[e].na);
     printf("\nPodaj Wiek(0-anuluje):");
     scanf("%d", &baz[e].wk);
     if (baz[e].wk==0)
     {
        goto skok2;
     }

   plik =fopen(nazwa,"w");                          //otwieramy plik
   fscanf(plik, "%d", &dlugosc);
   for(i=0;i<=e;i++)
   {                      
     fprintf(plik, "%s %s %d\n", baz[i].im, baz[i].na, baz[i].wk);
   }
   fclose(plik);                               //zamykamy plik
   skok2:;     

}

void UsunRekord()
{
   int u,x;
   usun:
   for( i=0; i<dlugosc; i++)
   {
     printf("%2d: %s %s (%d)\n", i+1, baz[i].im, baz[i].na, baz[i].wk);
   }
   printf("Ktory rekord skasowac:");
   scanf("%d", &u);
   if(u>dlugosc)
   {
     printf("\n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\n!!! Nie ma takiego rekordu !!!\n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\n\n");
     printf("Wybierz numer od 1 do %d:\n", dlugosc);
     goto usun;
   }
   printf("Rekord %d: %s %s (%d) - zostanie usuniety\nCzy kontynuowac?(tak-1)", u, baz[u-1].im, baz[u-1].na, baz[u-1].wk);
   scanf("%d", &x);

   if (x==1)
   {
     plik =fopen(nazwa,"w");
       fprintf(plik, "%d\n", dlugosc-1);
       for(i=0; i<dlugosc; i++)
     {
        if(i==u-1)
        {
          printf("\nUSUNIETO\n");
        }
        else fprintf(plik, "%s %s %d\n", baz[i].im, baz[i].na, baz[i].wk);
     }
      fclose(plik);//zamykamy plik
   }    
   else printf("\nAnulowano usuwanie.\n");  

}

int main()
{  
   WyborBazy();   
   int dzialanie; 
   while(dzialanie!=0)
   {
     printf("\n\nMenu uzytkownika. Wybierz dzialanie:\n");
     printf("\t1. Wyswietl baze\n");
     printf("\t2. Dodaj rekordy do bazy\n");
     printf("\t3. Edytuj rekrdy w bazie\n");
     printf("\t4. Usun rekord z bazy\n");
     printf("\t0. Wyjscie\n");
     scanf("%d",&dzialanie) ;

     switch(dzialanie)
     {
       case 1:Wyswietl(); break;
       case 2:DodajRekordy(); break;
       case 3:EdytujRekord(); break;
       case 4:UsunRekord(); break;
       case 0:printf("Do zobaczenia!\n");break;
       default: printf("Wybrales nieistniejace dzialanie!\n"); break;
     }
   }

}     
0

Mam pytanie czy ta statyczna bazę danych można w jakiś łatwy sposób przerobić na dynamiczną?

Zapewne tak.

0

Jakby ktoś mógł dać jakąś mała podpowiedź byłbym wdzięczny :D

0

Poczytaj o tablicach dynamicznych w C; przy zapisie na początku pliku zapisuj ilość elementów, a przy odczycie wczytuj te dane i zainicjuj odpowiednio dużą tablicę.

0

Ja raczej zaproponowałbym listę
W tym przypadku tablice dynamiczne, nie będą zbyt wielkim usprawnieniem..

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0