flex, Bison i Qt Creator - problem z kompilacją

0

Chciałem zapoznać się z zagadnieniami lex i yacc i wykorzystać to w Qt Creator. Innymi słowy chciałem napisać sobie jakiś prosty program wykorzystujący kod wygenerowany przez lex i yacc.

Znalazłem prosty przykład: http://www.ii.uni.wroc.pl/~marcinm/dyd/translatory/
Ja użyłem narzędzi z GnuWin32:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/flex.htm
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/bison.htm

Uruchomiłem Qt Creator, utworzyłem na początek pusty projekt C (teoretycznie nie ma różnicy, czy C, czy C++, ale już przy C pojawił się pierwszy problem).

Na potrzeby moich prób nieco przerobiłem pliki lex i yacc z powyższego przykładu tak, żeby wskazać prawidłowy plik lex i żeby w pliku yacc nie było funkcji main.

Plik lex:

%%
[ \t]      ;
[0-9]+"."[0-9]+ { yylval = atof(yytext); return NUM; } ;
\n        { return yytext[0]; }
.        { return yytext[0]; }
%%

Plik yacc:

%{
#define YYSTYPE double
#include "D:\LexYacc\Calc\calclex.c"
%}

%token NUM
%%

input: 
   | input line ;

line: exp '\n' { printf("%.10g\n",$1); } ;

exp: NUM        { $$ = $1; }
   | exp exp '+'   { $$ = $1 + $2; }
   | exp exp '-'   { $$ = $1 - $2; } 
   | exp exp '*'   { $$ = $1 * $2; }
   | exp exp '/'   { $$ = $1 / $2; } 
   ;

%%

yyerror(s) 
char *s;
{
 printf("%s\n",s);
}

Pliki przetwarzam na kod C takimi poleceniami:

flex -oD:\LexYacc\Calc\calclex.c -L D:\LexYacc\Calc\Calc.l
bison -o D:\LexYacc\Calc\calcyy.c -l D:\LexYacc\Calc\Calc.y

Potem w QtCreator plik main.c zmieniam na taką postać:

#include <stdio.h>
#include <D:\LexYacc\Calc\calcyy.c>

int main(void)
{
  printf("Hello World!\n");
  return 0;
}

Co prawda funkcja parsowania nie jest nigdzie wywoływana, to program powinien się skompilować, a nie kompiluje się i pojawiają się takie błędy.

D:\LexYacc\Calc\calclex.c:605: błąd:C2065: 'yylval' : undeclared identifier
D:\LexYacc\Calc\calclex.c:605: błąd:C2065: 'NUM' : undeclared identifier
D:\LexYacc\Calc\calcyy.c:259: błąd:C2040: 'malloc' : 'void *(size_t)' differs in levels of indirection from 'void *(size_t)'
D:\LexYacc\Calc\calcyy.c:266: błąd:C2371: 'free' : redefinition; different basic types

W pliku calcyy.c jest taka treść:

# ifndef YYMALLOC
#  define YYMALLOC malloc
#  if ! defined malloc && ! defined _STDLIB_H && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
   || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
void *malloc (YYSIZE_T); /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#  endif
# endif
# ifndef YYFREE
#  define YYFREE free
#  if ! defined free && ! defined _STDLIB_H && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
   || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
void free (void *); /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#  endif
# endif

Usunąłem dwie linie z powyższego fragmentu:

void *malloc (YYSIZE_T); /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */

void free (void *); /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */

Nie ma błędów dotyczących malloc i free, ale nadal są błędy dotyczące NUM i yylval.

Tak, jakby kompilator analizując plik calclex.c nie widział pliku calcyy.c, żeby sprawdzić, czym jest NUM i czym jest yylval.

Potem pliki calclex.c i calcyy.c przeniosłem do tego samego katalogu, w którym jest plik main.c i we wszystkich include usunąłem ścieżkę dostępu, ale to nie rozwiązało problemu.

Co może być przyczyną problemów?

0

#include "D:\LexYacc\Calc\calclex.c"
#include <D:\LexYacc\Calc\calcyy.c

nie inkluduj plików, tylko normalnie je daj do kompilacji...

0
Azarien napisał(a):

#include "D:\LexYacc\Calc\calclex.c"
#include <D:\LexYacc\Calc\calcyy.c

nie inkluduj plików, tylko normalnie je daj do kompilacji...

Usunąłem include z plików *.y i main.c, natomiast dołączyłem pliki calclex.c i calcyy.c do projektu. Są to świeże pliki wygenerowane przez flex i bison bez modyfikacji.

Wczytując plik wygenerowany przez bison bez żadnej modyfikacji od początku nie ma problemów z malloc i free, ale nadal jest problem z NUM i yylval.

W załączniku wysyłam cały projekt Qt i pliki źródłowe lex i yacc.

Gdzie jest problem?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1