Funkcje Systemu Win, odczyt pliku.

0

Witam :)
Mam pewien problem. Otóż ku mojemu wielkiemu zdziwieniu poniższy kod nie działa jak powinien. Wczytuje 35 z 624 bajtów. Czyli częśc wygenerowanej macierzy. Mogę prosić o pomoc? Kod:

 #include <windows.h>
#include <stdio.h>
 
DWORD INVALID_SET_FILE = 0xFFFFFFFF;
 
int main()             
{
DWORD readed = 0;
HANDLE hFile;// Uchwyt do pliku
 
int o=0,k=0;
double it=1.1;
double it2=1.1;
double M[13][6];
 
for(o=0;o<13;o++){
         
  for(k=0;k<6;k++){
         
         
      M[o][k]= it;   
         it=it+0.1;
         
         }       
         it=it-0.6;
         it=it+1;
         
         
         }
 
for(o=0;o<13;o++){
         
  for(k=0;k<6;k++){
         
         
    printf("%.2f ", M[o][k]);
         
         }       
         
         printf("\n");
         
         } 
char nameFile[33] ="C:\\plik1.txt" ;
 
hFile = CreateFile(     
   nameFile,         
   GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,  
   0,
   0,   
   OPEN_EXISTING, 
   FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,  
   NULL );        
  if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
      printf("CreateFile error %d.\n", GetLastError()) ;
      getchar(); return (1); }
 
 
BOOL bResult = WriteFile(   
      hFile,     
M, 
sizeof(M), 
&readed, 
NULL) ; 
  if (!bResult) { printf("WriteFile error %d.\n", GetLastError()) ;
          getchar(); return (3); }
 
if(readed == sizeof(M)) printf("Pelny Zapis zakonczony pomyslnie\n");
  else printf("Zapisno %d ze %d bajtow zalozonych\n", readed, sizeof(M));
 
CloseHandle(hFile);
 
system("pause");
printf("\n\nZ pliku, funkcjami C++: \n");
 

double a[13][6];
FILE *pF = fopen(nameFile, "r");
int ile;
while (feof(pF) == 0)
  {
ile = fread(a,sizeof(double), (13*6),pF);
}if(ile==sizeof(M))printf("Pelny Odczyt zakonczony pomyslnie\n");
  else printf("Odczytano %d ze %d bajtow zalozonych\n", ile, sizeof(M));

for(o=0;o<13;o++){
         
      for(k=0;k<6;k++)
      {         
      printf("%.2f ", a[o][k]);         
      }
      printf("\n");
         
}
 
fclose(pF);
printf("\n");
system("pause");
 
return 0;
}
0
 1. Dlaczego do zapisu pliku używasz funkcji z windows.h, a do odczytu z stdio.h?
 2. Plik powinieneś otworzyć w trybie binarnym "rb".
 3. Funckja fread() zwraca liczbę odczytanych obiektów, a nie bajtów.
 4. Ta pętla jest bez sensu
while (feof(pF) == 0)
{
  ile = fread(a, sizeof(double), (13 * 6), pF);
}

bo za każdym razem nadpisujesz wartość zmiennej ile.

0

Eh, racja. rb pomogło. Pisałem windows.h a odczytywałem c bo taki był wymóg mojego prowadzącego laborki ;P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1