Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.

0

Siemka. Otóż napisałem prosty program do obliczania BMI i w niektórych przypadkach pojawia mi się błąd.

"An unhandled exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll

Additional information: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego."

Błąd ten pojawia się gdy zostawię 2 puste textboxy, bądź pusty zostanie textbox podpisany jako "wys". Z pustym textboxem "waga" działa jak należy.

#pragma once
#include <windows.h>
#include <cstring>
#include <sstream>

namespace BMIvisual {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    Form1(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: Add the constructor code here
      //
    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~Form1()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ wys;
  protected: 

  private: System::Windows::Forms::Label^ Label1;

  private: System::Windows::Forms::Label^ Label2;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ waga;

  private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox1;
  private: System::Windows::Forms::Label^ wynik;
  private: System::Windows::Forms::Label^ info;
  private: System::Windows::Forms::Panel^ panel1;

  private:
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->wys = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->Label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->Label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->waga = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->groupBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
      this->info = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->wynik = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->panel1 = (gcnew System::Windows::Forms::Panel());
      this->groupBox1->SuspendLayout();
      this->panel1->SuspendLayout();
      this->SuspendLayout();
      // 
      // button1
      // 
      this->button1->Location = System::Drawing::Point(44, 88);
      this->button1->Name = L"button1";
      this->button1->Size = System::Drawing::Size(156, 33);
      this->button1->TabIndex = 0;
      this->button1->Text = L"Oblicz BMI";
      this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
      // 
      // wys
      // 
      this->wys->Location = System::Drawing::Point(106, 8);
      this->wys->Name = L"wys";
      this->wys->Size = System::Drawing::Size(87, 20);
      this->wys->TabIndex = 1;
      // 
      // Label1
      // 
      this->Label1->AutoSize = true;
      this->Label1->Location = System::Drawing::Point(5, 11);
      this->Label1->Name = L"Label1";
      this->Label1->Size = System::Drawing::Size(88, 13);
      this->Label1->TabIndex = 3;
      this->Label1->Text = L"Wysokość w cm:";
      // 
      // Label2
      // 
      this->Label2->AutoSize = true;
      this->Label2->Location = System::Drawing::Point(5, 41);
      this->Label2->Name = L"Label2";
      this->Label2->Size = System::Drawing::Size(65, 13);
      this->Label2->TabIndex = 4;
      this->Label2->Text = L"Waga w kg:";
      // 
      // waga
      // 
      this->waga->Location = System::Drawing::Point(106, 38);
      this->waga->Name = L"waga";
      this->waga->Size = System::Drawing::Size(87, 20);
      this->waga->TabIndex = 5;
      // 
      // groupBox1
      // 
      this->groupBox1->Controls->Add(this->info);
      this->groupBox1->Controls->Add(this->wynik);
      this->groupBox1->Location = System::Drawing::Point(240, 12);
      this->groupBox1->Name = L"groupBox1";
      this->groupBox1->Size = System::Drawing::Size(134, 92);
      this->groupBox1->TabIndex = 6;
      this->groupBox1->TabStop = false;
      this->groupBox1->Text = L"Wynik";
      // 
      // info
      // 
      this->info->AutoSize = true;
      this->info->Location = System::Drawing::Point(6, 57);
      this->info->Name = L"info";
      this->info->Size = System::Drawing::Size(0, 13);
      this->info->TabIndex = 1;
      // 
      // wynik
      // 
      this->wynik->AutoSize = true;
      this->wynik->Location = System::Drawing::Point(6, 25);
      this->wynik->Name = L"wynik";
      this->wynik->Size = System::Drawing::Size(0, 13);
      this->wynik->TabIndex = 0;
      // 
      // panel1
      // 
      this->panel1->Controls->Add(this->waga);
      this->panel1->Controls->Add(this->Label2);
      this->panel1->Controls->Add(this->Label1);
      this->panel1->Controls->Add(this->wys);
      this->panel1->Location = System::Drawing::Point(7, 13);
      this->panel1->Name = L"panel1";
      this->panel1->Size = System::Drawing::Size(205, 69);
      this->panel1->TabIndex = 7;
      // 
      // Form1
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(388, 133);
      this->Controls->Add(this->panel1);
      this->Controls->Add(this->groupBox1);
      this->Controls->Add(this->button1);
      this->MaximumSize = System::Drawing::Size(404, 171);
      this->MinimumSize = System::Drawing::Size(404, 171);
      this->Name = L"Form1";
      this->StartPosition = System::Windows::Forms::FormStartPosition::CenterScreen;
      this->Text = L"BMI";
      this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
      this->groupBox1->ResumeLayout(false);
      this->groupBox1->PerformLayout();
      this->panel1->ResumeLayout(false);
      this->panel1->PerformLayout();
      this->ResumeLayout(false);

    }
#pragma endregion
  private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       }
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
     {
       float bmi, a, b;
       if ( ( wys->Text == "") || ( waga->Text == "") )
       MessageBox::Show("Uzupełnij dane!","Nie tak szybko!");
       else
         a = Double::Parse(waga->Text);
         b = Double::Parse(wys->Text)/100;
         bmi = (a/(b*b));
         wynik->Text = ("BMI: ") + (bmi.ToString( "0.##" ));
         if ( bmi <= 18.5 )
          info->Text = ("Niedowaga.");
         else if ( bmi <= 25 )
          info->Text = ("Prawidlowa waga ciala.");
         else if ( bmi <= 30 )
          info->Text = ("Nadwaga bez otylosci.");
         else if ( bmi <= 35 )
          info->Text = ("I stopien otylosci.");
         else if ( bmi <= 40 )
          info->Text = ("II stopien otylosci.");
         else if ( bmi > 40 )
          info->Text = ("III stopien otylosci \n (ekstremalna).");
     }
};
}

Używam Visual C++ 2008 Express.

0

Prawdopodobnie próbujesz wpisać liczbę z kropką. Spróbuj z przecinkiem.

0

Chodzi o to, że błąd pokazuje się gdy niczego nie wpiszę. Normalnie program działa, liczy. Mankament jest przy zabezpieczeniu się przed głupotą użytkownika, który załóżmy, że kliknie button zanim wpisze. Wiem, że mógłbym dezaktywować go dopóki nie pojawi się jakiś tekst w TextBoxie, ale chodzi tutaj raczej o cel edukacyjny.

1

Ah, nie wstawiłeś nawiasów po else.

0

złap wyjątek (try) i wyświetl jakiś własny MessageBox że wartość jest nieprawidłowa.

else if ( bmi <= 40 )
info->Text = ("II stopien otylosci.");
else if ( bmi > 40 )
info->Text = ("III stopien otylosci \n (ekstremalna).");

to ostatnie if jest niepotrzebne, bo jeśli nieprawdą jest bmi<=40, to już wiadomo że na pewno bmi>40.

0
Rev napisał(a):

Ah, nie wstawiłeś nawiasów po else.

Jezuuu, no racja... Przechodzi do linijki

b = Double::Parse(wys->Text)/100;

i robi sie, za przeproszeniem, burdel.

Azarien napisał(a):

to ostatnie if jest niepotrzebne, bo jeśli nieprawdą jest bmi<=40, to już wiadomo że na pewno bmi>40.

Rozpędziłem się, racja.

Dzięki śliczne, następnym razem przeczytam kod 2x dokładniej zanim zdecyduję się zawracać Wam dupę :)

Do zamknięcia.

0

Nie tylko pusty textbox będzie powodować wyjątek. Dlatego przyda ci się Single::TryParse.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0