Opis programu.

0

Witam,
jutro czeka mnie pytanie na moim "ulubionym" programowaniu. Będę musiał opisać program i to nie koniecznie szczegółowo tak ogólnie bardziej. Dla tego mam proźbę żeby ktoś mi opisał program bez zbędnych szczegółów. Poniżej umieszczam program i z góry WIELKIE I TO BARDZO WIELKIE DZIĘKI !

#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <stdio.h>

using namespace std;

class Ksiazka
{
int ROK, IDK;
string TYTUL, AUTOR, WYDAWNICTWO, GATUNEK;
public:

 Ksiazka(int idk, int rok, string tytul, string autor, string wydawnictwo, string gatunek)
 
 
 {
    this -> IDK=idk;    
    this -> TYTUL=tytul;
    this -> AUTOR=autor;
    this -> WYDAWNICTWO=wydawnictwo;
    this -> GATUNEK=gatunek;
    this -> ROK=rok; 
 }
 void wyswietl ()
 {
    cout<<"ID:"<<this->IDK<<endl;
    cout<<"rok:"<<this->ROK<<endl;
    cout<<"tytul:"<<this->TYTUL<<endl;
    cout<<"autor:"<<this->AUTOR<<endl;
    cout<<"wydawnictwo:"<<this->WYDAWNICTWO<<endl;
    cout<<"gatunek:"<<this->GATUNEK<<endl;
 }

~Ksiazka()
{
cout<<"obiekt został usuniety"<<endl;
}

};

class Czytelnik
{
int ID, KLASA, NR_DZIENNIKA;
string IMIE, NAZWISKO;
public:
Czytelnik(int id, int klasa, int nr_dziennika, string imie, string nazwisko)

  {
  this->ID=id;
  this->KLASA=klasa;
  this->NR_DZIENNIKA=nr_dziennika;
  this->IMIE=imie;
  this->NAZWISKO=nazwisko; 
  }

 void pokaz ()
    {
    cout<<"ID: "<<this->ID<<endl;
    cout<<"Klasa: "<<this->KLASA<<endl;
    cout<<"nr :"<<this->NR_DZIENNIKA<<endl;
    cout<<"Imie: "<<this->IMIE<<endl;
    cout<<"Naziwisko : "<<this->NAZWISKO<<endl;
    }

~Czytelnik()
{
cout<<"obiekt został usuniety"<<endl;
}

};
Ksiazka *tabk[10];
Czytelnik *tabc[10];

main()
{ //pocz main
int i,b;
int wybor,wybor2,wybor3;
int idk=0;
int idkk,idcc;
int id=0;
int ROK, ID;
string TYTUL,AUTOR,WYDAWNICTWO,GATUNEK;
string Imie, Nazwisko;
int numer, klasa;
menu:
system("cls");
cout<<"Wiiiiiiiitaj!!!!!!!"<<endl;
cout<<" "<<endl;
cout<<" "<<endl;
cout<<" "<<endl;
cout<<"1. OPCJE KSIAZEK"<<endl;
cout<<"2. OCPJE CZYTELNIKA"<<endl;
cout<<"3. Wyswietlanie"<<endl;
cin>>wybor;

switch(wybor)
{ // otw 1 switcha
case 1:
{ //otw 1 case
cout<<"1.Dodaj Ksiazke"<<endl;
cout<<"2.Usun Ksiazke"<<endl;
cout<<"3.Edytuj Ksiazke"<<endl;
cout<<"4.Wypozyczanie Ksiazek"<<endl;

  cin>>wybor2;
  switch(wybor2)
  {                 //otw switch 2
  case 1:
  {                //otw case 2.1
  cout<<"Tytul"<<endl;
  cin>>TYTUL;
  cout<<"Autor"<<endl;
  cin>>AUTOR;
  cout<<"Wydawnictwo"<< endl;
  cin>>WYDAWNICTWO;
  cout<<"Gatunek"<<endl;
  cin>>GATUNEK;
  cout<<"rok wydania"<<endl;
  cin>>ROK;  
 
  tabk[idk]=new Ksiazka(idk,ROK,AUTOR,WYDAWNICTWO,GATUNEK,TYTUL);
  idk++;
  
    system("cls");    
    goto menu;         
  break;
  }               ///zam case 2.1
 case 2:
    {           ///otwa case 2.2
    cout<<"Ktora ksiazke chcesz usunac?"<<endl;
    cin>>idkk;
    delete tabk[idkk];
    tabk[idkk]=tabk[idk-1];
    idk--;
    system("pause");
    goto menu;
    break;
    }           //zak case 2.2
  case 3:
     {   //otw case 2.3
     cout<<"ktora ksiazke edytowac?"<<endl;
     cin>>idkk;
     cout<<"Tytul"<<endl;
     cin>>TYTUL;
     cout<<"Autor"<<endl;
     cin>>AUTOR;
     cout<<"Wydawnictwo"<< endl;
     cin>>WYDAWNICTWO;
     cout<<"Gatunek"<<endl;
     cin>>GATUNEK;
     cout<<"rok wydania"<<endl;
     cin>>ROK;  
     tabk[idkk]=new Ksiazka(idk,ROK,AUTOR,WYDAWNICTWO,GATUNEK,TYTUL);
     system("cls");
     goto menu;
     
     break;      ///zamkln cae 2.3
     }
  
  }               //zak switch 2

break;
} //zam 1 case

case 2:
{ // otw 2 case
cout<<"1. Dodaj czytelnika"<<endl;
cout<<"2. Usun czytelnika"<<endl;
cout<<"3. Edytuj czytelnika"<<endl;
cin>>wybor3;
switch(wybor3)
{ ///switch 3 otw
case 1:
{ ///otw 3.1 case
cout<<"nr"<<endl;
cin>>numer;
cout<<"klasa"<<endl;
cin>>klasa;
cout<<"Imie"<< endl;
cin>>Imie;
cout<<"Nazwisko"<<endl;
cin>>Nazwisko;

tabc[id]=new Czytelnik(id,klasa,numer,Imie,Nazwisko);
id++;
goto menu;
break;
} //zam 3.1 case
case 2:
{ ///otw case 3.2

   cout<<"ktorego czytelnika chcesz usunac?"<<endl;
    cin>>idcc;
    delete tabc[idcc];
    tabc[idcc]=tabc[id-1];
    id--;
    system("pause");
    goto menu;
  
  break;
  }  //zak case 3.2 

case 3:
{
cout<<"ktorego czytelnika chccesz edytowac?"<<endl;
cin>>idcc;

     cout<<"nr"<<endl;
     cin>>numer;
     cout<<"klasa"<<endl;
     cin>>klasa;
     cout<<"Imie"<< endl;
     cin>>Imie;
     cout<<"Nazwisko"<<endl;
     cin>>Nazwisko; 
     
     tabc[idcc]=new Czytelnik(id,klasa,numer,Imie,Nazwisko);
    system("pause");  
    goto menu;      
     }  
}         ///zak 3 switch     
 break;
 }                   ///zamk 2 case
 case 3:
 {                                ///otw 3 case
 cout<<"1. Wyswietl ksiazki"<<endl;
 cout<<"2. wyswietl czytelnikow"<<endl;
 cin>>(wybor3);
 switch(wybor3)
 {    //pocz switch 3
 case 1:
    {   //otw case 3.1
    for (int i=0;i<idk;i++)
    tabk[i] -> wyswietl();
    cout<<"\n"; //wyswietl ksiazki
    system("pause");
    goto menu;
    break;
    }   //kon case 3.1
 
 case 2:
    {  //pocz case 3.2
       
     for (int b=0;b<id;b++)
    tabc[b] -> pokaz();
    cout<<"\n"; //wyswietl ksiazki
    system("pause"); 
    goto menu;   
    break;
       }   //kon case 3.2
 
 
 }   ///kon 3 swtich
 break;
 }                                       //zamk 3 case 
          
 }                                    // zak 1 switcha            
            
 getch();
 }        ///koniec main
0

Kod programu nie jest trudny, wystarczy trochę poczytać. Napisz, czego nie rozumiesz. Jeśli "wszystkiego", czyli nie chce Ci się uczyć, to http://4programmers.net/Forum/Praca za niewielką opłatą uzyskasz pomoc.

0

głównie chodzi mi o klasy jak byś opisał był bym wdzięczny

1

Ja bym ten program opisał tak: "Ja [CIACH!]!".

2

Chyba nie zdasz.

0
ozet93 napisał(a):

głównie chodzi mi o klasy jak byś opisał był bym wdzięczny

http://pl.wikibooks.org/wiki/C++/Klasy

0

Jakie studia, jaki kierunek? Spróbuję Tobie pomóc.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1