Labirynt

0

Witam. Mam prośbę. Na zadanie dostałam napisać program, który znajdzie wyjście z labiryntu i ma to być algorytm rekurencyjny z powrotami. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jak poprawić ten kod (co dopisać w funkcji "Droga")?

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;

int Droga (string plansza[], int wspIx, int wspIy)//, /*int c, int e, int ruchy[][2], int u, int i)
{
   int next;

  if(plansza[wspIx + 1][wspIy] == ' ' && next == 0)
  {
    plansza[wspIx + 1][wspIy] = 1;
    if(!Droga(plansza, wspIx+1, wspIy))
    {
      next = 0;
      plansza[wspIx+1][wspIy] = ' ';
    } 
    else 
    {
      Droga(plansza, wspIx+1, wspIy);
    }
  }
  else if(plansza[wspIx - 1][wspIy] == ' ' && next == 0)
  {
    plansza[wspIx - 1][wspIy] = 1;
    if(!Droga(plansza, wspIx-1, wspIy))
    {
      next = 0;
      plansza[wspIx-1][wspIy] = ' ';
    }
    else
    { 
      Droga(plansza, wspIx-1, wspIy); 
    //}
  }
  else if(plansza[wspIx][wspIy + 1] == ' ' && next == 0)
  {
    plansza[wspIx][wspIy + 1] = 1;
    if(!Droga(plansza, wspIx, wspIy + 1))
    {
      next = 0;
      plansza[wspIx][wspIy + 1] = ' ';
    }
    else
    { 
      Droga(plansza, wspIx, wspIy + 1);
    }
  }
  else if(plansza[wspIx][wspIy - 1] == ' ' && next == 0)
  {
    plansza[wspIx][wspIy - 1] = 1;
    if(!Droga(plansza, wspIx, wspIy - 1))
    {
      next = 0;
      plansza[wspIx][wspIy - 1] = ' ';
    }
    else
    { 
      Droga(plansza, wspIx, wspIy - 1);
    }
  }

}

int main(int argc, char *argv[])
{
  char* cstr, * str;
  int i, j, k, l, m, o;
  int c = 0; // "długość" labiryntu
  int h = 0; // "szerokość" labiryntu
  int ai, bi, cx, dx;
  string t[400];
  int ruchy[4][2];
  string zapis;
  string line;
  string sciezka;
  string t2 = " ";
  int u; // "pole" labiryntu
  int e;

  cout<<"*** Witaj w programie labirynt solver 1.0! *** \n"<<endl;

  cout<<"Podaj \230cie\276k\251 dost\251pu do pliku: ";
  cin>>sciezka;

  cout<<endl;

  cstr = new char;
  strcpy(cstr, sciezka.c_str()); // zamienia napis typu string na wskaYnik do tablicy char'ów

  ifstream labirynt(cstr);

  if (labirynt.is_open())
  {
    while (!labirynt.eof())
    {
      for(i = 0; i < 400; i++)
      {
        getline(labirynt, t[i]);
        line = t[i];

        if(!line.empty())
        {
          c++;
          h = line.length();
        }
      }
      cout<<c<<endl;
      cout<<h<<endl;
      for(j = 0; j < c; j++)
      {
        for(k = 0; k < h; k++)
        {
          if(t[j][k] == '\\' && t[j][k+1] == 'n')
          {
            cout<<endl;
          }
          else if(t[j][k] == '*' || t[j][k] == 'I' || t[j][k] == 'X' || t[j][k] == ' ')
          {
            cout<<t[j][k];
          }
        }
      }

    for(l = 0; l < c; l++)
    {
      for(m = 0; m < h; m++)
      {
        if(t[l][m] == 'I')
        {
          ai = l;
          bi = m;
          cout<<"I: "<<ai<<" "<<bi<<endl;
        }
        else if(t[l][m] == 'X')
        {
          cx = l;
          dx = m;
          cout<<"X: "<<cx<<" "<<dx<<endl;
        }
      }
    }
    e = h-3;
    u = c*h - c*3;
    cout<<u<<endl;

if(Droga(t, ai, bi)) //, c, e, ruchy, u, 1);
{
    for (i = 0; i < c; i++)
    {
      for (j = 0; j < h; j++)
      {
        if(t[i][j] == '\\' && t[i][j+1] == 'n')
        {
          cout<<endl;
        }
        if (t[i][j] == 1)
        {
          cout<<"#";
        }
        else if(t[i][j] == '*' || t[i][j] == 'I' || t[i][j] == 'X' || t[i][j] == ' ')
        {
          cout<<t[i][j];
        }
      }
    }
      }

    else
    {
      cout<<"Brak rozwi\245zania. "<<endl;
    } 
  }
  labirynt.close();
}
    cout<<endl;

   system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
0

Bardzo proszę o pomoc. Jest to niesamowicie ważne!

0

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;

int Droga (string plansza[], int wspIx, int wspIy)//, /*int c, int e, int ruchy[][2], int u, int i)
{
  int next;

  if(plansza[wspIx + 1][wspIy] == ' ' && next == 0) // sprawdza czy da się wykonać ruch w prawo
  {
    plansza[wspIx + 1][wspIy] = 1;
    if(!Droga(plansza, wspIx+1, wspIy)) // jeżeli da się, ale nie da się wykonać kolejnego
    {
      next = 0;
      plansza[wspIx+1][wspIy] = ' ';
    } 
    else 
    {
      Droga(plansza, wspIx+1, wspIy); // jeżeli da się wywołać kolejny, to się wywołuje
    }
  }
  else if(plansza[wspIx - 1][wspIy] == ' ' && next == 0) // sprawdza czy da się wykonać ruch w lewo
  {
    plansza[wspIx - 1][wspIy] = 1; // tak samo jak powyżej
    if(!Droga(plansza, wspIx-1, wspIy))
    {
      next = 0;
      plansza[wspIx-1][wspIy] = ' ';
    }
    else
    { 
      Droga(plansza, wspIx-1, wspIy); 
    }
  }
  else if(plansza[wspIx][wspIy + 1] == ' ' && next == 0) // sprawdza czy da się wykonać ruch w dół
  {
    plansza[wspIx][wspIy + 1] = 1;
    if(!Droga(plansza, wspIx, wspIy + 1))
    {
      next = 0;
      plansza[wspIx][wspIy + 1] = ' ';
    }
    else
    { 
      Droga(plansza, wspIx, wspIy + 1);
    }
  }
  else if(plansza[wspIx][wspIy - 1] == ' ' && next == 0) // sprawdza, czy da się wykonać ruch w górę
  {
    plansza[wspIx][wspIy - 1] = 1;
    if(!Droga(plansza, wspIx, wspIy - 1))
    {
      next = 0;
      plansza[wspIx][wspIy - 1] = ' ';
    }
    else
    { 
      Droga(plansza, wspIx, wspIy - 1);
    }
  }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  char* cstr, * str;
  int i, j, k, l, m, o;
  int c = 0; // "długość" labiryntu
  int h = 0; // "szerokość" labiryntu
  int ai, bi, cx, dx; // współrzędne wejścia i wyjścia
  string t[400]; // tablica labiryntu
  string zapis; // ścieżka dostępu do pliku w którym zapiszemy labirynt z drogą
  string sciezka; // ścieżka dostępu do pliku labiryntu

  cout<<"*** Witaj w programie labirynt solver 1.0! *** \n"<<endl;

  cout<<"Podaj \230cie\276k\251 dost\251pu do pliku: ";
  cin>>sciezka;

  cout<<endl;

  cstr = new char;
  strcpy(cstr, sciezka.c_str()); // zamienia napis typu string na wskaYnik do tablicy char'ów

  ifstream labirynt(cstr);

  if (labirynt.is_open()) 
  {
    while (!labirynt.eof())
    {
      for(i = 0; i < 400; i++)
      {
        getline(labirynt, t[i]); 
        line = t[i];

        if(!line.empty()) 
        {
          c++; // liczy jak "długi" jest labirynt (ilość linii) 
          h = line.length(); // podaje szerokość labiryntu
        }
      }
      cout<<c<<endl;
      cout<<h<<endl;
      for(j = 0; j < c; j++) // wypisuje labirynt
      {
        for(k = 0; k < h; k++)
        {
          if(t[j][k] == '\\' && t[j][k+1] == 'n')
          {
            cout<<endl;
          }
          else if(t[j][k] == '*' || t[j][k] == 'I' || t[j][k] == 'X' || t[j][k] == ' ')
          {
            cout<<t[j][k];
          }
        }
      }

    for(l = 0; l < c; l++)
    {
      for(m = 0; m < h; m++)
      {
        if(t[l][m] == 'I')
        {
          ai = l;
          bi = m;
          cout<<"I: "<<ai<<" "<<bi<<endl; // podaje współrzędne punktu wejścia
        }
        else if(t[l][m] == 'X')
        {
          cx = l;
          dx = m;
          cout<<"X: "<<cx<<" "<<dx<<endl; // podaje współrzędne punktu wyjścia
        }
      }
    }
    e = h-3;
    u = c*h - c*3;

if(Droga(t, ai, bi)) // wywołanie funkcji wyszukującej drogę w labiryncier
{
    for (i = 0; i < c; i++) // wypisuje labirynt wraz z drogą
    {
      for (j = 0; j < h; j++)
      {
        if(t[i][j] == '\\' && t[i][j+1] == 'n') 
        {
          cout<<endl;
        }
        else if (t[i][j] == 1)
        {
          cout<<"#";
        }
        else if(t[i][j] == '*' || t[i][j] == 'I' || t[i][j] == 'X' || t[i][j] == ' ')
        {
          cout<<t[i][j];
        }
      }
    }
      }

    else
    {
      cout<<"Brak rozwi\245zania. "<<endl;
    } 
  }
  labirynt.close();
}
  cout<<endl;

  cout<<"Podaj \230cie\276k\251 do pliku z rozwi\245zaniem: ";
  cin>>zapis;

  cout<<endl;

  str = new char;
  strcpy(str, sciezka.c_str()); // zamienia napis typu string na wskaźnik do tablicy char'ów

  ofstream plikzapisu(str);
  {
    if(plikzapisu.is_open()) // zapisuje rozwiązanie do pliku
    {
      //cout<<"Otwarto plik zapisu. "<<endl;
      if(Droga(t, ai, bi)) //, c, e, ruchy, u, 1);
      {
        for (i = 0; i < c; i++)
        {
          for (j = 0; j < h; j++)
          {
            if(t[i][j] == '\\' && t[i][j+1] == 'n')
            {
              cout<<endl;
            }
            else if (t[i][j] == 1)
            {
              cout<<"#";
            }
            else if(t[i][j] == '*' || t[i][j] == 'I' || t[i][j] == 'X' || t[i][j] == ' ')
            {
              cout<<t[i][j];
            }
          }
        }
      }
    } 
    else
    {
      cout<<"Brak rozwi\245zania. "<<endl;
    } 
  }
}}
    plikzapisu.close();
  } 

  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Lepiej?

Zakładamy, że"
•Pliki z labiryntami są plikami tekstowymi.
•Dopuszczalne są znaki: '' - ściana labiryntu, 'I' - wejście do labiryntu, 'X' - wyjście z labiryntu, ' ' - korytarz labiryntu. Ponadto kolejne linie oddzielone są standardowymi znakami końca linii '\n'.
•Krawędzie labiryntu są oznaczone liniami zbudowanymi z znaków '
', wyjątkiem są punkty wejścia i wyjścia do labiryntu oznaczone znakami 'I' i 'X'.
•Labirynt ma tylko jedno wejście i tylko jedno wyjście.
•Droga łącząca wejście do labiryntu (I) i wyjście (X) powinna zostać oznaczona znakami '#'. Znaki te mogą być umieszczone przez program tylko i wyłącznie w miejscach w których plik oryginalny zawiera znaki spacji ' '.
•Droga musi mieć charakter ciągły od znaku 'I' do znaku 'X'.
•Maksymalna długość linii w pliku z labiryntem wynosi 400 znaków (łącznie z znakiem końca linii).
•Algorytm wyszukiwania drogi powinien być algorytmem rekurencyjnym z powrotami.

0

Nie, nie lepiej.
Pierwszy błąd widze na samym początku funkcji droga() bo deklarujesz tam zmienną next której NIE PRZYPISUJESZ WARTOŚCI a potem o dziwo sprawdzasz jej wartość w warunkach. Swoją drogą kompilator powinien krzyczeć że nie zwracasz nic z tej funkcji (bo nie masz tam żadnego else ani bezwarunkowego returna...)
Funkcja droga powinna wyglądać tak:

int Droga (string plansza[], int wspIx, int wspIy)
{
  if(canMoveRight())
  {
    return moveRight();
  }
  else if(canMoveLeft())
  {
    return moveLeft();
  }
  else if(canMoveUp())
  {
    return moveUp();
  }
  else
  {
    return moveDown();
  }
}

Dzięki temu można czytać ten kod nie schodząc od razu na niski poziom jakichś operacji na tablicach z d**y. Podziel ten kod na funkcje które mają mniej niż 20 linijek każda. I naucz się pisac kod bez kopiowania go! Każdy z przypadków ruchu w jakimś kierunku wygląda identycznie, tylko indeksy się zmieniają. To znaczy że wszystkie te ruchy można załatwić jedną funkcją...

0
bool canMoveRight(int wspIx, int h)
{
  if(wspIx <= h)
  {
    return 1;
  }
  else
  {
    return 0;
  }
}

void MoveRight(string plansza[], int wspIx, int wspIy)
{
  plansza[wspIx+1][wspIy] = 1;
}

int Droga (string plansza[], int wspIx, wspIy)
{
  if(canMoveRight == 1)
  {
    return MoveRight();
  }
}

Na przykład, tak??

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0