Dynamiczna tablica

0

Witam mam taki oto fragment kodu

printf("Podaj ilość elementów: "); scanf("%d", &n);
tab[n] 

i cały czas mi wywala Naruszenie ochrony pamięci jak moge nadać tablicy dowolną wielkość

0

Jeżeli jest to C to musisz się przerzucić na standard C99, będziesz mógł tak zrobić.
Jeśli ma być w czystym C, skorzystaj z funkcji malloc.

0

a jak sie kompiluje standard w ubuntu -=std99?

0

twój kod jest za bardzo skrócony, by wiedzieć skąd masz naruszanie ochrony pamięci.
Np w zasadzie nie wiadomo co to jest to tab[n]! Dla mnie wygląda jak odwołanie do komórki tablicy, dla rafała wyglądało jak deklaracja tablicy o dynamicznym rozmiarze.
Daj szerszy kontekst kodu i jaką wartość n wprowadzasz.

0

Tak tamto to jest inicjalizacja tablicy o n argumentach które ktoś musiałby podać user

main(){
int n;
printf("Podaj ilość elementów: "); scanf("%d\n", n);
int tab[n];
for (i =0; i <=n; i++){
tab[i] = rand();
}
for (i =0; i <=n; i++){
printf("%d,",tab[i]);
}
} 
1

i < n a nie i <= n. Jeżeli tablica ma n elementów to ma indeksy od 0 do n-1. Element tab[n] jest już poza tablicą i odwołanie się do niego powoduje opisany przez Ciebie błąd.

Zanim znów rozpęta się dyskusja, że nie wolno tak tworzyć tablicy, przypomnę, że owszem, w C99 oraz C11 można.

0

A jak wygląda odpowiedź na pytanie moje?

1

malloc

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
 int i,n;
 char * buffer;

 printf ("How long do you want the string? ");
 scanf ("%d", &i);

 buffer = (char*) malloc (i+1);
 if (buffer==NULL) exit (1);

 for (n=0; n<i; n++)
  buffer[n]=rand()%26+'a';
 buffer[i]='\0';

 printf ("Random string: %s\n",buffer);
 free (buffer);

 return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1