C++ Keyboard Hooks

0

Witam serdecznie. Przeczesałem wszystkie linki wyplute przez google w poszukiwaniu poprawnego kursu na temat haków. Udało mi się zebrać takie info:

 1. Globalne haki muszą być deklarowane w bibliotece .dll
  Niestety ja pomimo tego, że wiem jak się tworzy takie biblioteki to nie mogę stworzyć projektu działającego przechwytującego wszelkie komunikaty wysłane przez klawiaturę.
  Natrafiłem na kilka tutoriali, ale źródła wszystkich z nich niestety nie kompilują się.
  Może by ktoś poratował kursem, działającymi źródłami ? Z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
0

Musi być hook ?
http://4programmers.net/C/FAQ/Prosty_i_skuteczny_KeyLogger_dla_Windows
"Może by ktoś poratował kursem, działającymi źródłami ?"
Ta ... pewnie wszystkie działają .Nie napisałeś nic o swoim kompilatorze .

0

Z tego artykułu:

Liczymy po prostu na to, że nikt nie pisze na klawiaturze szybciej niż +~- 7 znaków na sekunde, bo by się Timer wyłożył :) Z praktyki jednak wydaje się Timer być wystarczająco dobrym rozwiązaniem.

Blee.

0

Korzystam z Devc++. Korzystanie z funkcji GetAsyncKey to jakieś żarty. Ja potrzebuję wykorzystać globalny hak.
Mam teraz kod na lokalnego haka z jednego z kursów dostępnych w internecie i właśnie się nie kompiluje. Oto kod:

#include <windows.h>

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

/* Make the class name into a global variable */
char szClassName[ ] = "WindowsApp";
HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
HINSTANCE hDll = NULL;
HHOOK hook = NULL;

LRESULT CALLBACK keyboard(int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam );

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nFunsterStil)

{

  hook = SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD, &keyboard, NULL, GetThreadId( GetCurrentThread() ) );

  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */
  hDll = LoadLibrary("dll");
  
  if( hDll == NULL )
   MessageBox(hwnd, "Nie znaleziono biblioteki.", "Error", MB_OK);
     
  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default color as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      "Windows App",    /* Title Text */
      WS_SYSMENU, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      544,         /* The programs width */
      375,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}


/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM_DESTROY:
      UnhookWindowsHookEx( hook );
      PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
      break;
    default:           /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

LRESULT CALLBACK keyboard( int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
  if( code < 0 ) return CallNextHookEx( 0, code, wParam, lParam );
  
  if( wParam == VK_F4 )
  {
    MessageBox( hwnd, "Wciśnięto klawisz F4", NULL, MB_ICONEXCLAMATION );
    return 1;
  }
  
  return CallNextHookEx( 0, code, wParam, lParam );
}
 

Podczas kompilacji dostaję następujące błędy:
`GetProcessId' undeclared (first use this function)
To jest bardzo dziwne bo funkcja dokładnie taka istnieje, ale nie wiadomo skąd biorą się takie błędy. Kiedy w miejsce:

 hook = SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD, &keyboard, NULL, GetThreadId( GetCurrentThread() ) );

wpiszę takie coś:

hook = SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD, &keyboard, NULL, 0 ); 

to hak nie działa. Jakieś pomysły ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1