Ncurses- zmiana aktualnego stanu ekranu

0
#include <ncurses.h>
#include <stdlib.h>

struct coordinates{
  int x;
  int y;
};
void animation(struct coordinates monkey, struct coordinates banana);
void draw(struct coordinates monkey, struct coordinates banana);
void clear_win(struct coordinates monkey, struct coordinates banana);
void find_new(struct coordinates monkey, struct coordinates banana);

int main(){

  srand(time(NULL));

  int number1, number2;

  FILE *c_File = fopen("coordinates.c", "r");
  if(c_File == NULL){
    printf("File does not exist");
    return 1;
  }
  fscanf(c_File, "%d%d", &number1, &number2);

  struct coordinates banana = {number1, number2};
  struct coordinates monkey = {banana.x + 1, banana.y + 1};

  initscr();

  curs_set(0);

  animation(monkey, banana);

  fclose(c_File);
  endwin();

  return 0;
}

void animation(struct coordinates monkey, struct coordinates banana){ 

  int step, max_steps = 20;

  for(step = 1; step < max_steps; step++){ //tutaj się coś sypie
    draw(monkey, banana);
    refresh();
    system("sleep 0.5");
    clear_win(monkey, banana);
    refresh();
  }
}

void draw(struct coordinates monkey, struct coordinates banana){
  mvprintw(banana.y, banana.x, "]");
  mvprintw(monkey.y, monkey.x, "@");
}

void clear_win(struct coordinates monkey, struct coordinates banana){
  mvprintw(banana.y, banana.x, " ");
  mvprintw(monkey.y, monkey.x, " ");
}

void find_new(struct coordinates monkey, struct coordinates banana){
  int random = rand()%3-1;

  banana.x += 5;
  banana.y -= 5;
  monkey.x = banana.x + random;
  monkey.y = banana.y - random;
}

Mam następujący problem. Gdzie bym nie wrzucił funkcji find_new(dlatego też aktualnie nie jest nigdzie umieszczona!!), nie są wyliczane nowe współrzędne do funkcji draw. Drukowanie na ekranie jest tylko dla wartości podstawowych i tam są przez 20 "step'ów". Wczytywane wartości z pliku to 0 oraz 0.

0

do find new powinienieś przekazać parametry przez wskaźnik. Teraz przekazywana jest kopia dlatego zmiany nie są widoczne.

0
void animation(struct coordinates monkey, struct coordinates banana){ 

  int step, max_steps = 20;

  for(step = 1; step < max_steps; step++){ //tutaj się coś sypie
    draw(monkey, banana);
    refresh();
    system("sleep 0.5");
    clear_win(monkey, banana);
    refresh();
    find_new(&monkey, &banana);
  }
}
void find_new(struct coordinates *monkey, struct coordinates *banana){
  int random = rand()%3-1;

  banana += 5;
  banana -= 5;
  monkey = banana + random;
  monkey = banana - random;
} 

Jeżeli chodzi o to, to dalej znaczki stoją w miejscu. Chyba, że nie tylko do find_new muszę przekazać wskaźnik?

0

Prawie dobrze, tylko dlaczego w funkcji find_new przestałeś zmieniać koordynaty x i y banana i małpy, a zacząłeś przsuwać i cofać o tą samą wartość (5 i random) wskaźniki na nie?

banana += 5;
banana -= 5;
monkey = banana + random;
monkey = banana - random; 

Zmieniaj wartości spod wskaźnika:

banana->x += 5;
banana->y -= 5;
// itd... 

a zacznie się wszystko przesuwać.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0