program działa gdy go niekoloruje bez zarzutu natomiast problem zaczyna sie gdy po pokoloruje wtedy w grze nie liczy mi pkt ;( pytalem sie goscia powiedział ze funkcje inch() zwracają strukture chtype ( gdzie jest nr znaku i atrybuty) i liczyl bez kolorów bo nie zmienial sie nr znaku natomiast z kolorem dodaje sie jescze nr koloru i dlatego numer sie zmienia i if odpowiadajacy za zmiane punktów nie działa dobrze, no to zamaskowalem sobie tego incha zwaracajacego ale problem w tym ze chyba coś źle robie :P pomożecie ?? (chodzi o maskowanie w funkcji gra)

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ncurses.h>
#include <strings.h>
#include <time.h>
WINDOW *okno1, *okno2; // Okna programu
char znak,imie[9];
int xp,yp, strzalki,punkty;
int wyczysc()
  {
  wclear(okno1);
  box(okno1,0,0);
  wrefresh(okno1);
  }

int ekran()
  {    
    int i,x,y;

    srand(time(NULL));
    for(i=0;i<9;i++)
      {  
      x=rand() % LINES-2; //-2 dodatkowo odaje by na rame nie wjeżdzał 
      y=rand() % COLS-22; //-2 dodatkowo odaje by na rame nie wjeżdzał 
      //wbkgd(okno1, COLOR_PAIR(2) | A_BOLD);   
      mvwprintw(okno1, x, y+1, "%c", '$');

      x=rand() % LINES;
      y=rand() % COLS-20;
      //wbkgdset(okno1, COLOR_PAIR(3) | A_BOLD);
      mvwprintw(okno1, x, y+1, "%c", '-');

      //wbkgd(okno1, COLOR_PAIR(1) | A_BOLD);
      wrefresh(okno1);

      }
    /*plansza [0][0]='0';
    mvwprintw(okno1, 0, 0, "%c", '0');*/
  /*dodasz sobie np. 10 znaków -,& o wspórzędnych xy, nastepnie dodasz dzieś 0 a potem tylko walniesz mvwprintw i wrefresz,dodawanie punktów i będzie pienknie */

  } 
int gra ()
  {
    do {

    strzalki=wgetch(okno1);
    if (strzalki==KEY_LEFT) 
      {    
        mvwprintw(okno1, yp, xp, "%c", ' ');
        xp--;  
      };
    if (strzalki==KEY_RIGHT) 
      {
        mvwprintw(okno1, yp, xp, "%c", ' ');
        xp++;        
      };
    if (strzalki==KEY_UP) 
      {
        mvwprintw(okno1, yp, xp, "%c", ' ');
        yp--;  
      };
    if (strzalki==KEY_DOWN) 
      {
        mvwprintw(okno1, yp, xp, "%c", ' ');
        yp++;  
      };
    if (mvwinch(okno1, yp, xp) & A_CHARTEXT == 45)
      { 
        punkty--;
      }
    if (mvwinch(okno1, yp, xp)==36)
      { 
        punkty++;
      }
    mvwprintw(okno2, 2, 1, "%s", "punkty:");
    mvwprintw(okno2, 2, 8, "%d", punkty);
    wrefresh(okno2);
    mvwprintw(okno1, yp, xp, "%c", '0');
    }while(strzalki!=27);
  }            
int nick()
  {
    mvwprintw(okno1, 1, 1, "%s", "PODAJ NAZWE UZYTKOWNIKA");
    wgetstr(okno1,imie);
    mvwprintw(okno2, 2, 1, "%s", "imie:");
    wrefresh(okno1);        
    mvwprintw(okno2, 2, 6, "%s", imie);
  }
void main()
  {  
  initscr(); // Rozpoczecie pracy z biblioteka CURSES
  start_color();     // Proba rozpoczecia pracy z kolorami
  if(has_colors()) {   // Przygotowanie par kolorow
    init_pair(1, COLOR_WHITE, COLOR_BLUE); //else
    init_pair(2, COLOR_GREEN, COLOR_BLUE); //$
    init_pair(3, COLOR_RED, COLOR_BLUE);  //-
    init_pair(4, COLOR_YELLOW, COLOR_BLUE); //#
  }
  curs_set(0);  // Nie wyswietlaj kursora
  noecho();  // Nie wyswietlaj znakow z klawiatury

  okno1 = newwin(LINES, COLS-20, 0, 0);
  wbkgd(okno1, COLOR_PAIR(1));
  box(okno1, 0, 0);      // Standardowe ramki    
  mvwprintw(okno1, 0, 1, "%s", "okno glowne");
  wrefresh(okno1);

  okno2 = newwin(LINES, 20, 0, COLS-20);
  wbkgd(okno2, COLOR_PAIR(1) | A_BOLD);
  box(okno2, 0, 0);  
  mvwprintw(okno2, 0, 1, "%s", "Okno komunikatow");
  wrefresh(okno2);

  nick (); // podaj imie

  wrefresh(okno2);

  wyczysc ();
  mvwprintw(okno1, 1, 1, "%s", "zaczynamy gre");
  wrefresh(okno1);
  mvwprintw(okno1, LINES-1, 1, "%s", "Esc konczy program");
  wrefresh(okno1);
  sleep(2);
  wyczysc ();//-2 dodatkowo daje by na rame nie wjeżdzał  
  ekran ();
  wrefresh(okno1);
  keypad(okno1,1);//funkcja ulatwijaca pobiranie znakow z okna
  xp=1;
  yp=1;
  mvwprintw(okno1, xp, yp, "%c", '0');
  gra();

  delwin(okno1);   // Usuniecie okien
  delwin(okno2);
  endwin();
  }