Problem przy Dokończeniu programu.

0

Witam. Piszę program na zaliczenie. Temat to działania macierzowe. Wszystko co potrzebne już napisałem. Teraz chcę złożyć wszystko w całość i tu pojawia się problem. Wykładowca powiedział żebyśmy zrobili menu na funkcji switch. Do tej pory Napisałem tyle:


#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <iostream>

// prototypy
int menu();
void DoTaskOne();
void DoTaskMany(int);

using namespace std;

int main()
{
  bool exit = false;
  for (;;)
  {
    int choice = menu();
    switch(choice)
    {
    case (1):
      DoTaskOne();
      break;
    case (2):
      DoTaskMany(2);
      break;
    case (3):
      DoTaskMany(3);
      break;
    case (4):
      DoTaskMany(4);
      break;
    case (5):
      DoTaskMany(5);
      break;
    case (6):
      exit=true;
      break;
    default:
      cout << "Prosze wybrac ponownie!\n";
      break;
    }     // koniec instrukcji switch

    if (exit)
      break;
  }        // koniec petli for(;;)
  return 0;
}          // koniec main()

int menu()
{
  int choice;

  cout << " **** Menu ****\n\n";
  cout << "(1) Dodawanie Macierzy.\n";
  cout << "(2) Odejmowanie Macierzy.\n";
  cout << "(3) Mnozenie Maceirzy.\n";
  cout << "(4) Transponowanie Macierzy.\n";
  cout << "(5) Wyznacznik Macierzy.\n";
  cout << "(6) Wyjście.\n\n";
  cout<<": ";
  cin >> choice;
  return choice;
}

void DoTaskOne()
{
  int n, m;
  cout << "Podaj wymiar Macierzy: ";
  cin >> n;
  double macierz1[n][n];
  double macierz2[n][n];
  double macierz3[n][n];
  {
    for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz1 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz1[i][j];
    }  
  }
  cout<<"\n";
  for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz2 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz2[i][j];
    }  
  }
  for(int i = 0; i < n; i++) //mnożenie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
     macierz3[i][j]=macierz1[i][j]+macierz2[i][j];
  }

  cout << "Macierz1:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz1[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << endl;

  cout << "Macierz2:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz2[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

    cout << endl;

    cout << "Macierz Wynikowa:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy wynikowej
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz3[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
}
void DoTaskMany(int which)
{
  if (which == 2)
    {
  int n, m;
  cout << "Podaj wymiar Macierzy: ";
  cin >> n;
  double macierz1[n][n];
  double macierz2[n][n];
  double macierz3[n][n];
  {
    for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz1 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz1[i][j];
    }  
  }
  cout<<"\n";
  for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz2 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz2[i][j];
    }  
  }
  for(int i = 0; i < n; i++) //mnożenie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
     macierz3[i][j]=macierz1[i][j]-macierz2[i][j];
  }

  cout << "Macierz1:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz1[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << endl;

  cout << "Macierz2:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz2[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

    cout << endl;

    cout << "Macierz Wynikowa:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy wynikowej
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz3[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
}
  else if (which==3)
  {
  int n, m;
  cout << "Podaj wymiar Macierzy: ";
  cin >> n;
  double macierz1[n][n];
  double macierz2[n][n];
  double macierz3[n][n];
  {
    for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz1 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz1[i][j];
    }  
  }
  cout<<"\n";
  for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz2 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz2[i][j];
    }  
  }
  for(int i = 0; i < n; i++) //mnożenie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
     macierz3[i][j]=macierz1[i][j]*macierz2[i][j];
  }

  cout << "Macierz1:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz1[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << endl;

  cout << "Macierz2:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz2[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

    cout << endl;

    cout << "Macierz Wynikowa:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy wynikowej
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz3[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
}
else if (which==4)
{
  //Deklaracja Zmiennych
  int n, m;
  //Określanie wymiaru Macierzy
  cout << "Podaj wymiar Macierzy: ";
  cin >> n;
  //Deklaracja tablic macierzy
  double macierz[n][n];
  double macierzT[n][n];
     //wstawianie danych
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Wyraz [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz[i][j];
    }  
  }
    //transponowanie macierzy
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
     macierzT[j][i]=macierz[i][j];
  }
     //wyswietlanie macierzy
  cout << "Macierz:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << endl;
    //wyswietlanie macierzy transponowanej
  cout << "Macierz transponowana:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierzT[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
else if (which==5){}

else
    cout << "Opcja trzecia!\n";
}

Teraz w miejsce

 else if (which==5){}

chciałbym dodać kolejną część programu która wygląda tak:


#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;
const double eps = 1e-12;
bool lu(int n, double ** A)
{
 int i,j,k;

 for(k = 0; k < n - 1; k++)
 {
  if(fabs(A[k][k]) < eps) return false;
  for(i = k + 1; i < n; i++)
   A[i][k] /= A[k][k];
  for(i = k + 1; i < n; i++)
   for(j = k + 1; j < n; j++)
    A[i][j] -= A[i][k] * A[k][j];
 }
 return true;
}

// Program główny

int main()
{
 double ** A,det;
 int n,i,j;

 cout << setprecision(1) << fixed;

// odczytujemy stopień macierzy A
cout<<"Podaj n: ";
 cin >> n;

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++) A[i] = new double [n];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for(i = 0; i < n; i++){
    cout<<"\n";
  for(j = 0; j < n; j++){
  cout<<"wpisz A ["<<i<<"]["<<j<<"]: "; 
  cin >> A[i][j];

}
}

  const double eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU

 // obliczamy wyznacznik

 if(lu(n,A))
 {
  det = A[0][0];
  for(i = 1; i < n; i++) det *= A[i][i];
  cout<<"\n";
  cout <<"Det(A)= "<<det <<"\n";
 }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;
 system("pause");
 return 0;
 }

Jednak Gdy zamieszczam program w tym miejscu, przy kompilowaniu programu wyskakują mi błędy (używam Dev C++) :
318 - a function-definition is not allowed here before '{' token
335 - expected primary-expression before "int"
Byłbym wdzięczny za każdą pomoc, szukałem już w wielu miejscach, czytałem książkę, nic nie pozwoliło mi pójść dalej.
Za wszelkie błędy przepraszam.
Pozdrawiam.
Mateusz

0

Najwidoczniej źle przeklejasz. Da się to zrobić bez większego problemu, ale nie wiem czego oczekujesz, że użyję ctrl +c ctrl + v za Ciebie? Spróbuj jeszcze raz i pokaż jak wygląda po zmianie kod main oraz funkcji utworzonej z przeklejonego kodu.

0

Nie, nie oczekuje że zrobisz to za mnie, ale nie wiem co mam dokładnie przekleić ja kopiowałem w to miejsce ten fragment :

 const double eps = 1e-12;
bool lu(int n, double ** A)
{
 int i,j,k;

 for(k = 0; k < n - 1; k++)
 {
  if(fabs(A[k][k]) < eps) return false;
  for(i = k + 1; i < n; i++)
   A[i][k] /= A[k][k];
  for(i = k + 1; i < n; i++)
   for(j = k + 1; j < n; j++)
    A[i][j] -= A[i][k] * A[k][j];
 }
 return true;
}

// Program główny

int main()
{
 double ** A,det;
 int n,i,j;

 cout << setprecision(1) << fixed;

// odczytujemy stopień macierzy A
cout<<"Podaj n: ";
 cin >> n;

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++) A[i] = new double [n];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for(i = 0; i < n; i++){
    cout<<"\n";
  for(j = 0; j < n; j++){
  cout<<"wpisz A ["<<i<<"]["<<j<<"]: "; 
  cin >> A[i][j];

}
}

  const double eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU

 // obliczamy wyznacznik

 if(lu(n,A))
 {
  det = A[0][0];
  for(i = 1; i < n; i++) det *= A[i][i];
  cout<<"\n";
  cout <<"Det(A)= "<<det <<"\n";
 }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;
 system("pause");
 return 0;

}

i wyrzuca błędy. Przyznaję się że jestem zielony w c++.

0

ok Udało mi się, nie wiem czy poprawnie to zrobiłem ale dałeś mi do zrozumienia że nie powinienem całości w jedno miejce wklejać. Teraz calość wygląda tak i działa.:

 #include <iomanip>
#include <cmath>
#include <iostream>

// prototypy
int menu();
void DoTaskOne();
void DoTaskMany(int);

using namespace std;

int main()
{
  bool exit = false;
  for (;;)
  {
    int choice = menu();
    switch(choice)
    {
    case (1):
      DoTaskOne();
      break;
    case (2):
      DoTaskMany(2);
      break;
    case (3):
      DoTaskMany(3);
      break;
    case (4):
      DoTaskMany(4);
      break;
    case (5):
      DoTaskMany(5);
      break;
    case (6):
      exit=true;
      break;
    default:
      cout << "Prosze wybrac ponownie!\n";
      break;
    }     // koniec instrukcji switch

    if (exit)
      break;
  }        // koniec petli for(;;)
  return 0;
}          // koniec main()
const double eps = 1e-12;
// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
bool lu(int n, double ** A)
{
 int i,j,k;

 for(k = 0; k < n - 1; k++)
 {
  if(fabs(A[k][k]) < eps) return false;
  for(i = k + 1; i < n; i++)
   A[i][k] /= A[k][k];
  for(i = k + 1; i < n; i++)
   for(j = k + 1; j < n; j++)
    A[i][j] -= A[i][k] * A[k][j];
 }
 return true;
}
int menu()
{
  int choice;

  cout << " **** Menu ****\n\n";
  cout << "(1) Dodawanie Macierzy.\n";
  cout << "(2) Odejmowanie Macierzy.\n";
  cout << "(3) Mnozenie Maceirzy.\n";
  cout << "(4) Transponowanie Macierzy.\n";
  cout << "(5) Wyznacznik Macierzy.\n";
  cout << "(6) Wyjście.\n\n";
  cout<<": ";
  cin >> choice;
  return choice;
}

void DoTaskOne()
{
  int n, m;
  cout << "Podaj wymiar Macierzy: ";
  cin >> n;
  double macierz1[n][n];
  double macierz2[n][n];
  double macierz3[n][n];
  {
    for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz1 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz1[i][j];
    }  
  }
  cout<<"\n";
  for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz2 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz2[i][j];
    }  
  }
  for(int i = 0; i < n; i++) //mnożenie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
     macierz3[i][j]=macierz1[i][j]+macierz2[i][j];
  }

  cout << "Macierz1:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz1[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << endl;

  cout << "Macierz2:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz2[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

    cout << endl;

    cout << "Macierz Wynikowa:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy wynikowej
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz3[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
}
void DoTaskMany(int which)
{
  if (which == 2)
    {
  int n, m;
  cout << "Podaj wymiar Macierzy: ";
  cin >> n;
  double macierz1[n][n];
  double macierz2[n][n];
  double macierz3[n][n];
  {
    for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz1 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz1[i][j];
    }  
  }
  cout<<"\n";
  for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz2 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz2[i][j];
    }  
  }
  for(int i = 0; i < n; i++) //mnożenie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
     macierz3[i][j]=macierz1[i][j]-macierz2[i][j];
  }

  cout << "Macierz1:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz1[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << endl;

  cout << "Macierz2:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz2[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

    cout << endl;

    cout << "Macierz Wynikowa:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy wynikowej
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz3[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
}
  else if (which==3)
  {
  int n, m;
  cout << "Podaj wymiar Macierzy: ";
  cin >> n;
  double macierz1[n][n];
  double macierz2[n][n];
  double macierz3[n][n];
  {
    for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz1 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz1[i][j];
    }  
  }
  cout<<"\n";
  for(int i = 0; i < n; i++) //wstawianie danych
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Macierz2 [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz2[i][j];
    }  
  }
  for(int i = 0; i < n; i++) //mnożenie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
     macierz3[i][j]=macierz1[i][j]*macierz2[i][j];
  }

  cout << "Macierz1:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz1[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << endl;

  cout << "Macierz2:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz2[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

    cout << endl;

    cout << "Macierz Wynikowa:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) //wyswietlanie macierzy wynikowej
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz3[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
}
else if (which==4)
{
  //Deklaracja Zmiennych
  int n, m;
  //Określanie wymiaru Macierzy
  cout << "Podaj wymiar Macierzy: ";
  cin >> n;
  //Deklaracja tablic macierzy
  double macierz[n][n];
  double macierzT[n][n];
     //wstawianie danych
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << "Wyraz [" << i << "][" << j << "]: "; 
     cin >> macierz[i][j];
    }  
  }
    //transponowanie macierzy
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
     macierzT[j][i]=macierz[i][j];
  }
     //wyswietlanie macierzy
  cout << "Macierz:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierz[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << endl;
    //wyswietlanie macierzy transponowanej
  cout << "Macierz transponowana:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    for(int j = 0;j < n; j++)
    {
     cout << macierzT[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
else if (which==5){{
 double ** A,det;
 int n,i,j;

 cout << setprecision(1) << fixed;

// odczytujemy stopień macierzy A
cout<<"Podaj n: ";
 cin >> n;

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++) A[i] = new double [n];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for(i = 0; i < n; i++){
    cout<<"\n";
  for(j = 0; j < n; j++){
  cout<<"wpisz A ["<<i<<"]["<<j<<"]: "; 
  cin >> A[i][j];

}
}
// obliczamy wyznacznik

 if(lu(n,A))
 {
  det = A[0][0];
  for(i = 1; i < n; i++) det *= A[i][i];
  cout<<"\n";
  cout <<"Det(A)= "<<det <<"\n";
 }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;
 system("pause");

}
}
else
    cout << "Opcja trzecia!\n";
}
0

Wszystko co potrzebne już napisałem.

Wierzę, że sam napisałeś, ale powinieneś zaznaczyć, że większość to zlepek innych czyichś programów (jeżeli tak jest oczywiście ;) ). Odpowiadający dopasowuje poziom odpowiedzi do poziomu pytającego i widząc tyle naskrobanego kodu można się spodziewać, że wiesz co to main() i TaskXXXX().

Wracając do tematu. Powinieneś raczej podzielić funkcję TaskMany. Każdy if (which == ...) powinien być osobną funkcją. Nazwij te funkcje tak żeby opisywały mniej więcej co robią (AddMatrix,SubtractMatrix itp)

0

Masz rację, ponazywam je inaczej. w tym programie tylko wyznacznik i macierz odwrotna są programami innych resztę napisałem sam. Menu pisaliśmy na ćwiczeniach.
Dziękuję za pomoc :).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0