mam pewien problem:
fragment kodu:

struct slownik
{
  char slowo[20];
  char tlumaczenie[20];
  struct slownik*nast;
};
typedef struct slownik ELEMENT;
typedef ELEMENT*LISTA;

void usun_slowo(char *slowo, LISTA*pocz)
{
  LISTA nowy,tmp;
  nowy=*pocz;
  tmp=nowy;
  while(nowy)
  {
    if(nowy==NULL) printf("pusta lista");

    if(strcmp(nowy->slowo,slowo)==0)
    {
      tmp->nast=nowy->nast;
      free(nowy);
      nowy=tmp;
    }
    tmp=nowy;
    nowy=nowy->nast;

  }
}

Więc. Stworzylem słownik polsko-angielski na liście jednokierunkowej. Jednak w funkcji usuwającej wybrane słowo pojawiają mi się błędy . Ta sama funkcja usuwająca działa na pojedynczym obiekcie typu int. Jednak przy operowaniu na tablicy char mam błędy.
Próbowałem to kopiować róznymi strcpy itp. ale nic nie zmienia to.
Mółby ktoś na to zerknąć ?
w razie czego zarzucam kod całości programu w linku zewnętrznym http://wklej.to/3cffz