Zaimplementuj tablicę haszującą o rozmiarze m przechowującą liczby całkowite. Tablica powinna umożliwiać wykonanie 2 operacji:
1) dodaj(tablica, element) - dodaje element do tablicy
2) istnieje(tablica, element) - zwraca 1 jeżeli element znajduje się w tablicy, 0 w przeciwnym razie

Rozwiązywanie kolizji - adresowanie otwarte kwadratowe: h(k,i) = (h(k,0) + c1i + c2i*i) mod m,
Funkcja skrótu - haszownie przez mnożenie : h(k, 0) = k mod m

Byłbym wdzieczny za wskazówki, jak by wyglądał ten program w C++