Witam. Otóż posiadam taki oto program, który przy próbie wpisania do bufora danych z bazy wywala mi się, w jaki sposób to rozwiązać ? Kolejna sprawa to nie wyłapuje mi funkcji gets ( po prostu pomija jakiekolwiek wczytywanie tekstu, jak by wgl tego gets nie było ) No i prosiłbym o ewentualne komentarze jak rozszerzyć ten program bądź tez w jaki prostszy sposób przeszukiwać elementy bazy. Pozdrawiam

#include "stdafx.h"
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <cstdlib>
#include <malloc.h>
void noweslow();
void czysc();
void tlumacz();
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  int key;
  int koniec;
  koniec=0;
  do
  {
  system("CLS");
  printf("MENU:\n");
  printf("Wprowadz nowe slownictwo[1]\n");
  printf("Tlumacz[2]\n");
  printf("Wyczysc baze[3]\n");
  printf("Koniec[4]\n");
  printf("Wybor:");
  scanf("%d",&key);
  switch(key)
  {
  case 1:
    noweslow();
  break;
  case 2:
    tlumacz();
  break;
  case 3:
    czysc();
    break;
  case 4:
    printf("\nDowidzenia !");
    koniec=1;
    break;

  }
  }while(!koniec);
  _getch();
  return 0;
}

void noweslow()
{
  char slowo1[128];
  char slowo2[128];
  printf("\nPodaj slowo po ANG:");
  scanf("%s",&slowo1);
  printf("\nPodaj polski odpowiednik:");
  scanf("%s",&slowo2);
  FILE *baza; 
  baza = fopen("baza.txt", "ab"); 
  if(baza)
  {
    fprintf(baza, "%s:%s:", slowo1,slowo2);
    fclose(baza);
  }

  printf("\nDone!\n");
}

void czysc()
{
  FILE *baza; 
  baza = fopen("baza.txt", "w"); 
  printf("\nWyczyszczono!\n");
}

void tlumacz()
{
  char zdanie[128];
  FILE *baza; 
  int dlug;
  baza = fopen("baza.txt", "r"); 
  if(baza)
  {
    fseek(baza,0,SEEK_END);
    dlug= ftell(baza);
    fclose(baza);
  }
  char *n=NULL;
  n = new char[dlug];
  printf("Wprowadz slowo do przetlumaczenia:\n");
  gets(zdanie);
  baza = fopen("baza.txt", "r"); 
  if(baza)
  {
    fscanf(baza, "%s", &n);
    fclose(baza);
  }

  if(strstr(n, zdanie))
  {
    int i,temp;
    int x=0;
    for(i=0;i<dlug;++i)
    {

      if(zdanie[x]==n[i])
      {
        x++;
        if(n[i+1]==':') 
          {
            temp=i+2;
            break;
        }
      }
    }
    printf("TLUMACZENIE: ");
    for(i=temp;i<dlug;++i)
    {
      if(n[i]==':') break;
      printf("%c",n[i]);
    }
    _getch();
  }
  else printf("Brak tego slowa w bazie !\n");
  delete [] n;
}