Problem z destruktorem i szablonami.

0

Witam ma problem z poniższym kodem.
Wygląda na to, że program po wejściu do przeciążonego operatora >> tworzy pamięc dla wartosc która potem dopisuje do listy, lecz przy wyjściu z operatora >> pamięc przypisana do wartosc jest zwalniana i pogram się wysypuje.
Kod:

 #include <iostream>

using namespace std;

//--------------------------------------------------MACIERZE-----------------------------------
class macierz_class {
private:
  int liczba_kolumn;
  int liczba_wierszy;
  int *wartosci;
  void zeruj_macierz(){
    for (int i=0;i<liczba_wierszy;++i){
      for (int y=0;y<liczba_kolumn;++y) {
        wartosci[i*liczba_kolumn+y]=0;
      }
    }
  }
public:
  macierz_class (){//KONSTRUKTOR DOMYSLNY
    liczba_kolumn=3;
    liczba_wierszy=3;
    wartosci=new int[liczba_kolumn*liczba_wierszy];
    zeruj_macierz();
  }
  macierz_class(int kolumny, int wiersze) {//KONSTRUKTOR Z PARAMETRAMI
    liczba_kolumn=kolumny;
    liczba_wierszy=wiersze;
    wartosci=new int[liczba_kolumn*liczba_wierszy];
    zeruj_macierz();
  }
  macierz_class(macierz_class &macierz) { //KOPIUJACY
    liczba_kolumn=macierz.liczba_kolumn;
    liczba_wierszy=macierz.liczba_wierszy;
    wartosci=new int[liczba_kolumn*liczba_wierszy];
    zeruj_macierz();
  }
  ~macierz_class() {
    if(wartosci!= NULL) {
      delete [] wartosci;
      wartosci=NULL;
    }
  }
  friend ostream & operator<< (ostream & s, macierz_class &macierz){      //OPERATOR <<
    for (int i=0;i<macierz.liczba_wierszy;++i){
      for (int y=0;y<macierz.liczba_kolumn;++y) {
        s << macierz.wartosci[i*macierz.liczba_kolumn+y] << " ";
      }
      s << endl;
    }
    return s;
  }
  friend istream & operator>> (istream & s, macierz_class &macierz){      //OPERATOR >>
    for (int i=0;i<macierz.liczba_wierszy;++i){
      for (int y=0;y<macierz.liczba_kolumn;++y) {
        s >> macierz.wartosci[i*macierz.liczba_kolumn+y];
      }
    }
    return s;
  }
};

//----------------------------Elementy listy---------------------------------------
template <class T>
class EL {
  public:
    T wartosc;
    class EL<T>* nastepny;
};

//---------------------------------Lista-------------------------------------------
/*
  Wzorzec:
  Klasa do tego wzorca musi posiadać przeciążone następujące operatory:
    operator>> przypisania
    operator<< wypisania
    operator =
    operator * mnozenie
    operator > boolowski operator
*/
template <class T>
class lista{
  private:
    class EL<T>* pierwszy;
    void dodaj_do_listy(T &wartosc){
  //DODAJ DO LISTY
      EL<T> *nowy_element, *wskaznik;
      wskaznik=pierwszy;
      while (pierwszy != NULL && wskaznik->nastepny != NULL) {
        wskaznik=wskaznik->nastepny;
      }
      nowy_element = new EL<T>;
      nowy_element->wartosc=wartosc;
      nowy_element->nastepny=NULL;
      if(pierwszy == NULL) pierwszy=nowy_element;
      else wskaznik->nastepny=nowy_element;
    }
public:
   lista(){                    //KONSTRUKTOR
      pierwszy=NULL;
   }
   ~lista(){
      while(pierwszy!=NULL){          //DESTRUKTOR
       EL<T> *tmp;
       tmp=pierwszy;
       pierwszy=pierwszy->nastepny;
       delete tmp;
      }
   }
   friend ostream & operator<< (ostream & s, lista<T> &list) { //OPERATOR <<
      EL<T> *wsk;
      wsk=list.pierwszy;
      while (wsk != NULL){
        s << wsk->wartosc<< endl;
        wsk=wsk->nastepny;
      }
      return s;
   }
   friend istream & operator>> (istream & s, lista<T> &list) { // OPERATOR >>
       int liczba_kolumn=0;
       int liczba_wierszy=0;
       s>>liczba_kolumn;
       s>>liczba_wierszy;
       T wartosc(liczba_wierszy,liczba_kolumn);;
       s>>wartosc;
       list.dodaj_do_listy(wartosc);
       return s;
   }
};
//---------------------------------------------main()-------------------------------------
int main(){
  lista<macierz_class> a,b,c,d;
  cin>>a;
  cout << a;
  cin >> a; //TYLKO DLA ZATRZYMANIA PROGRAMU
  return 0;
}

Bardzo proszę o pomoc, myślę nad tym od kilku dni i nic niewidzę, prawdopodobnie jest to bardzo prosty błąd ale niemogę go zobaczyć.

0

Postaw breakpointa w destruktorze macierz_class(). Teraz jak wejdziesz do metody klasy lista
friend istream & operator>> (istream & s, lista<t> &list)

to zobaczysz, że tworzysz lokalnie obiekt macierz_class:
T wartosc(liczba_wierszy,liczba_kolumn);
dodajesz go do listy:
list.dodaj_do_listy(wartosc);

ktora tworzy płytką kopię "wartosc" i przy wyjściu z metody obiekt "wartosc" jest niszczony (program się zatrzyma w destruktorze macierz_class()). Więc teraz lista zawiera jakieś śmieci. Mi program się nie wywala, tylko "cout << a;" wyświetla jakieś śmieciowe dane.

0

Dzięki, za wskazanie problemu. Czy jest jakiś prosty sposób w jaki mogę to naprawić?

0
macierz_class(macierz_class &macierz) 
{
liczba_kolumn = macierz.liczba_kolumn;
liczba_wierszy = macierz.liczba_wierszy;
wartosci = new int[liczba_kolumn * liczba_wierszy];
zeruj_macierz();
}

Dlaczego ten konstruktor kopiujący nie kopiuje danych z macierz?

0

Bo w dodaj_do_listy() używasz przypisania:
nowy_element->wartosc=wartosc;

więc potrzebujesz przeciążyć operator =

macierz_class& operator=(const macierz_class& macierz)
{
if(wartosci!= NULL)
{
delete [] wartosci;
wartosci=NULL;
}

liczba_kolumn = macierz.liczba_kolumn;
liczba_wierszy = macierz.liczba_wierszy;
wartosci=new int[liczba_kolumn*liczba_wierszy];
memcpy(wartosci, macierz.wartosci, liczba_kolumn * liczba_wierszy * sizeof(int));

return *this;

}

0
if(wartosci!= NULL)
{
delete [] wartosci;
wartosci=NULL;
}
...
wartosci=new int[liczba_kolumn*liczba_wierszy];

Nie ma potrzeby tworzenia aż takiej konstrukcji, wystarczy dać tak:

delete [] wartosci;
...
wartosci = new int[liczba_kolumn * liczba_wierszy];

delete dla wartości NULL nic nie robi.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0