Niechciane nadanie wartości elementów tablicy

0

Problem: podczas każdej rundy po pierwszej, w ostatnim elemencie tablicy odpowiedzialnej za przechowywanie stanu planszy kółko-krzyżyk raz wpisuje się kolko, a raz krzyżyk (jednocześnie ze zmieniającym się polem wg. wyboru gracza).
Co mam w kodzie źle?

klasa.h


#ifndef KLASA_H_INCLUDED
#define KLASA_H_INCLUDED
#include <string>
#include <iostream>

enum RUCH {KOLKO=10, KRZYZYK=1, PUSTE=0};
enum GRACZE{GKOLKO, GKRZYZYK};
//class CGra;

class CGra
{
private:
  RUCH Rplansza[9];
  GRACZE aktualny;
public:
  void pokaz_plansze();
  void pokaz_tablice();
  void czysc_plansze();
  char zamien(int r);
  void zmiana_gracza();
  void wybor_pola();
  void popros_o_ruch();
  void losowanie_gracza();
};

class CGracz
{
private:
std::string nazwa;
public:
void podaj_nazwe();
void wyswietl_nazwe();
};

#endif // KLASA_H_INCLUDED

klasa.cpp

#include "klasa.h"

char CGra::zamien(int r)
{
  if (Rplansza[r]==PUSTE)
    return ' ';
  if (Rplansza[r]==KRZYZYK)
    return 'X';
  if (Rplansza[r]==KOLKO)
    return 'O';
  else
    return 'u';
};

void CGra::pokaz_plansze()
{
  std::cout<<std::endl;
  std::cout<<" "<<Rplansza[1]<<" | "<<Rplansza[2]<<" | "<<Rplansza[3]<<std::endl;
  std::cout<<" "<<"--+---+--"<<std::endl;
  std::cout<<" "<<Rplansza[4]<<" | "<<Rplansza[5]<<" | "<<Rplansza[6]<<std::endl;
  std::cout<<" "<<"--+---+--"<<std::endl;
  std::cout<<" "<<Rplansza[7]<<" | "<<Rplansza[8]<<" | "<<Rplansza[9]<<std::endl;
};

void CGra::pokaz_tablice()
{
  std::cout<<std::endl;
  std::cout<<" "<<zamien(1)<<" | "<<zamien(2)<<" | "<<zamien(3)<<std::endl;
  std::cout<<" "<<"--+---+--"<<std::endl;
  std::cout<<" "<<zamien(4)<<" | "<<zamien(5)<<" | "<<zamien(6)<<std::endl;
  std::cout<<" "<<"--+---+--"<<std::endl;
  std::cout<<" "<<zamien(7)<<" | "<<zamien(8)<<" | "<<zamien(9)<<std::endl;
};

void CGracz::podaj_nazwe()
{
  std::cin>>nazwa;
};

void CGracz::wyswietl_nazwe()
{
  std::cout<<nazwa;
};

void CGra::czysc_plansze()
{
  for(int q=0; q<=9; q++)
    Rplansza[q]=PUSTE;
}

void CGra::zmiana_gracza()
{
  if (aktualny==GKRZYZYK)
    aktualny=GKOLKO;
  else
    aktualny=GKRZYZYK;
  std::cout<<"aktualny gracz: "<<aktualny<<std::endl;
};

void CGra::wybor_pola()
{
  int numer=0;
  std::cin>>numer;
  if (aktualny==GKRZYZYK)
    Rplansza[numer]=KRZYZYK;
  if (aktualny==GKOLKO)
    Rplansza[numer]=KOLKO;
  std::cout<<"numer: "<<numer<<std::endl;
};

void CGra::losowanie_gracza()
{
  aktualny=GKOLKO;
};
void CGra::popros_o_ruch()
{
  std::cout<<aktualny<<": Podaj numer pola"<<std::endl;
};

main.cpp


#include "klasa.h"
#include <iostream>

int main()
{
  std::cout<<"Kolko i krzyzyk v1"<<std::endl;
  std::cout<<"Menu:"<<std::endl;
  std::cout<<"1. Czlowiek vs czlowiek "<<std::endl;
  std::cout<<"2. Czlowiek vs komputer"<<std::endl;
  std::cout<<"3. Wyjscie"<<std::endl;
  int start_odpowiedz;
  std::cin>>start_odpowiedz;
  switch(start_odpowiedz)
  {
    case 1:
      {
      CGra CPgra;
      CGracz gracz1;
      CGracz gracz2;

      std::cout<<"Podaj nazwe dla gracza 1:"<<std::endl;
      gracz1.podaj_nazwe();
      std::cout<<"Podaj nazwe dla gracza 2:"<<std::endl;
      gracz2.podaj_nazwe();
      CPgra.czysc_plansze();
      CPgra.pokaz_plansze();
      CPgra.losowanie_gracza();
      while(true)
      {
        CPgra.popros_o_ruch();
        CPgra.wybor_pola();
        CPgra.pokaz_plansze();
        CPgra.pokaz_tablice();
        CPgra.zmiana_gracza();
      };
      break;
      }
    case 2:
      std::cout<<"Jeszcze nie obslugiwane."<<std::endl;
      break;
    case 3:
      std::cout<<"Jeszcze nie obslugiwane."<<std::endl;
      break;

  }

}
1
phob0s napisał(a)
void CGra::czysc_plansze()
{
for(int q=0; q<=9; q++)
Rplansza[q]=PUSTE;
}

Wyjeżdżasz poza zakres, Rplansza ma 9 elementów, a Ty podstawiasz do elementu 10 (Rplansza[9] = PUSTE).

Tak samo tutaj:

phob0s napisał(a)
void CGra::pokaz_plansze()
{
std::cout<<std::endl;
std::cout<<" "<<Rplansza[1]<<" | "<<Rplansza[2]<<" | "<<Rplansza[3]<<std::endl;
std::cout<<" "<<"--+---+--"<<std::endl;
std::cout<<" "<<Rplansza[4]<<" | "<<Rplansza[5]<<" | "<<Rplansza[6]<<std::endl;
std::cout<<" "<<"--+---+--"<<std::endl;
std::cout<<" "<<Rplansza[7]<<" | "<<Rplansza[8]<<" | "<<Rplansza[9]<<std::endl;
};

Powinieneś dostawać się do elementów [0] - [8], element [9] nie jest już Twoją tablicą.

0

Dzięki wielkie za pomoc.
Taki podręcznikowy błąd, a jednak popełniony.
Temat wyczerpany, wszystko działa.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0