Praca na bmp w C

0

Otóż mam wykonać coś takiego, w języku C.
"Napisać program do obróbki cyfrowej bitmap. Program powinien realizować
następujące funkcjonalności:
· Wczytywanie do pamięci bitmapy o dowolnym nieustalonym z góry
rozmiarze (powinna być ona przechowywana jako dynamiczna tablica
struktur)
· Odszumianie wczytanego obrazka (w skali szarości bądź kolorowego 24,
32, lub 16-bitowego) za pomocą filtrów: medianowego, uśredniającego,
minimalnego i maksymalnego o różnych rozmiarach okna (np.: 3x3,
10x10), które mogą być zdefiniowane przez użytkownika
· Konwersja obrazu kolorowego (32, 24, 16, 8-bitowego) na obraz w skali
szarości
· Generowanie negatywu wczytanej bitmapy
· Zapis przekonwertowanych obrazków do oddzielnych plików z
rozszerzeniem BMP"

W życiu napisałem nie więcej niż 10 programów, więc to wydaje mi się dosyć trudne i nie wiem z jakiej strony to ugryźć, nie wiem nawet jakich bibliotek użyć aby to było jak najprostsze. Z góry bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki.

0

Zacznij od przyswojenia sobie formatu pliku BMP: http://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_Bitmap a reszta pójdzie, jak z płatka ;)

0

Możesz użyć formatu obrazka PPM bez uszczerbku dla zadania.
Oprogramowanie tego formatu jest banalne.

http://netpbm.sourceforge.net/doc/ppm.html

0

Mam kod w C do wczytywania plikow BMP do pamieci, konwetowania ich formatow i wyswietlania.
Nie mam kodu do odszumiania.

Jak chcesz wiecej to napisz email na [email protected] (pisane wspak)

0

Znalazłem gdzieś taki kod

#include <painter/bmp.h>
#include <painter/memory.h>
#include <painter/error.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>

/*==============================================================================
    Windows Bitmap File Format Implementation

    Actually compression is not supported.

    Supported color depths:
        1bpp - w/r
        4bpp - w/r
        8bpp - w/r
        16bpp - w/r
        24bpp - w/r
        32bpp - w/r

    During writing a pixmap with 2bpp or 15bpp it will be automatically written
    as 4bpp or 16bpp.    

==============================================================================*/

#define BMPID 0x4d42
#define BMPFILEHDR_SZ 14
#define BMPINFOHDR_SZ 40

/* File Header */
typedef struct BMPFILEHEADER {
    uint16_t type;
    uint32_t fileSize;
    uint16_t reserved0;
    uint16_t reserved1;
    uint32_t dataOffset;
} BMPFILEHEADER;

/* Info Header */
typedef struct BMPINFOHEADER {
    uint32_t hdrSize;
    uint32_t width;
    uint32_t height;
    uint16_t planes;
    uint16_t depth;
    uint32_t compression;
    uint32_t bmpDataSize;
    uint32_t hResolution;
    uint32_t vResolution;
    uint32_t nColors;
    uint32_t nImportantColors;
} BMPINFOHEADER;

/**
 * painterSaveBMP - Save bitmap to file.
 * @fileName - file name
 * @pixmap - pixmap
 * @palette - palette (used in indexed color mode - can be NULL)
 *
 * Return 0 if bitmap was saved properly, otherwise -1. 
 * Conversions:
 *         2 -> 4 bit,
 *        15 -> 16 bit.
 *
 */
int painterSaveBMP(const char *fileName, P_Pixmap *pixmap, P_Palette *pal)
{
    FILE *fileHandle = NULL;

    BMPFILEHEADER fileHdr;
    BMPINFOHEADER infoHdr;

    P_Palette tmppal;

    int i = 0;
    int depth = 0;

    uint8_t *scanLine = NULL;

    size_t rowSize = 0;
    size_t scanLineSize = 0;
    size_t dataSize = 0;
    size_t palSize = 0;

    uint8_t bSrc, bDest;
    size_t j, x;

    assert(fileName);
    assert(pixmap);

    memset(&fileHdr, 0, sizeof (fileHdr));
    memset(&infoHdr, 0, sizeof (infoHdr));

    memset(tmppal, 0, sizeof (tmppal));

    /* saved color depth */    
    depth = pixmap->depth;
    if (depth == 2) depth = 4;
    else if (depth == 15) depth = 16;

    /* calculate size of a row */
    /* NOTE: rowSize might be not equal to pixmap->rowSize (ex: 2bpp) */
    rowSize = painterCalcRowSize(depth, pixmap->width); /* NOTE: custom */

    /* calculate size of a scan line and create buffer */
    scanLineSize = rowSize;
    if (scanLineSize % 4 != 0) 
        scanLineSize = ((scanLineSize>>2) + 1)<<2; /* 4 byte align */

    scanLine = (uint8_t *)painter_malloc(scanLineSize);
    if (!scanLine) {
        return -1;
    }

    /* calculate data size */
    dataSize = pixmap->height * scanLineSize;

    /* calculate size of the color map table */
    if (depth <= 8)
        palSize = (1<<depth)<<2;

    /* fill file header */
    fileHdr.type = BMPID;
    fileHdr.fileSize = BMPFILEHDR_SZ + BMPINFOHDR_SZ + palSize + dataSize;
    fileHdr.dataOffset = BMPFILEHDR_SZ + BMPINFOHDR_SZ + palSize;

    /* fill info header */
    infoHdr.hdrSize = BMPINFOHDR_SZ;
    infoHdr.width = pixmap->width;
    infoHdr.height = pixmap->height;
    infoHdr.planes = 1;
    infoHdr.depth = depth;
    infoHdr.compression = 0; /* uncompressed */
    infoHdr.bmpDataSize = dataSize;
    infoHdr.hResolution = 0;
    infoHdr.vResolution = 0;
    if (depth <= 8)
        infoHdr.nColors = infoHdr.nImportantColors = 1<<depth;

    /* open file and write header */
    fileHandle = fopen(fileName, "wb");
    if (!fileHandle) {
        painterThrowError(P_ERR_FILESYSTEM, "painterSaveBMP", "Cannot save bitmap to file - '%s'", fileName);
        return -1;
    }

    /* file header */
    fwrite(&fileHdr.type, 2, 1, fileHandle);
    fwrite(&fileHdr.fileSize, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&fileHdr.reserved0, 2, 1, fileHandle);
    fwrite(&fileHdr.reserved1, 2, 1, fileHandle);
    fwrite(&fileHdr.dataOffset, 4, 1, fileHandle);

    /* info header */
    fwrite(&infoHdr.hdrSize, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.width, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.height, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.planes, 2, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.depth, 2, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.compression, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.bmpDataSize, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.hResolution, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.vResolution, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.nColors, 4, 1, fileHandle);
    fwrite(&infoHdr.nImportantColors, 4, 1, fileHandle);

    /* write color map if needed */
    if (depth <= 8) {
        assert(pal);

        /* change RGB format to BGR */
        for (i = 0; i < (1<<depth); i++) {
            tmppal[i].r = (*pal)[i].b;
            tmppal[i].g = (*pal)[i].g;
            tmppal[i].b = (*pal)[i].r;
        }

        fwrite(tmppal, 4, 1<<depth, fileHandle);
    }

    /* write bitmap data */
    i = pixmap->height;
    while (i--) {

        /* clear aligning */
        scanLine[scanLineSize-1] = 0;
        scanLine[scanLineSize-2] = 0;
        scanLine[scanLineSize-3] = 0;
        scanLine[scanLineSize-4] = 0;

        /* copydata, change pixels order or color depth */
        switch (pixmap->depth) {

            case 1: { /* 12345678 -> 87654321 */
                j = pixmap->rowSize;
                while (j--) {
                    bSrc = pixmap->rows[i][j];
                    bDest = 0;

                    x = 8;
                    while (x--) {
                        if (bSrc & (1<<x))
                            bDest |= (1<<(7-x));
                    }

                    scanLine[j] = bDest;
                }
            } break;

            case 2: { /* 2bpp -> 4bpp */
                x = 0;
                for (j = 0; j < (unsigned)pixmap->width; j += 4) {
                    bSrc = pixmap->rows[i][j>>2];

                    scanLine[j>>1] = ((bSrc&0x3)<<4) | ((bSrc&0xc)>>2);
                    x += 2;
                    if (x+2 <= (unsigned)pixmap->width) {
                        scanLine[(j>>1)+1] = (bSrc&0x30) | ((bSrc&0xc0)>>6);
                    }
                }
            } break;

            case 4: { /* 12 -> 21 */
                j = pixmap->rowSize;
                while (j--) {
                    bSrc = pixmap->rows[i][j];
                    bDest = 0;

                    bDest = bSrc>>4;
                    bSrc <<= 4;
                    bSrc |= bDest;

                    scanLine[j] = bSrc;
                }
            } break;

            case 32: { /* RGBA -> ARGB */
                j = pixmap->width;
                while (j--) {
                    scanLine[(j<<2)] = pixmap->rows[i][(j<<2)+1] ;
                    scanLine[(j<<2)+1] = pixmap->rows[i][(j<<2)+2];
                    scanLine[(j<<2)+2] = pixmap->rows[i][(j<<2)+3];
                    scanLine[(j<<2)+3] = pixmap->rows[i][(j<<2)];
                }
            } break;

            default: {
                memcpy(scanLine, pixmap->rows[i], pixmap->rowSize);
            } break;

        }

        /* write scan line */
        fwrite(scanLine, 1, scanLineSize, fileHandle);
    }

    return 0;
}

/**
 * painterLoadBMP - Create new pixmap and load bitmap data
 * @fileName - file name
 * @pal - pointer to palette
 *
 * Return pointer to new pixmap or NULL if error.
 */
P_Pixmap *painterLoadBMP(const char *fileName, P_Palette *pal)
{
    P_Pixmap *pixmap = NULL;

    FILE *fileHandle = NULL;

    BMPFILEHEADER fileHdr;
    BMPINFOHEADER infoHdr;

    P_Palette tmppal;

    uint8_t *scanLine = NULL;
    size_t scanLineSize = 0;
    size_t rowSize = 0;

    int i = 0;
    uint8_t bSrc, bDest;
    size_t j, x;

    assert(fileName);

    memset(&fileHdr, 0, sizeof (fileHdr));
    memset(&infoHdr, 0, sizeof (infoHdr));

    fileHandle = fopen(fileName, "rb+");
    if (!fileHandle) {
        painterThrowError(P_ERR_FILESYSTEM, "painterLoadBMP", "Cannot load bitmap from file - '%s'", fileName);
        return NULL;
    }

    /* read and verify file header */
    fread(&fileHdr.type, 2, 1, fileHandle);
    fread(&fileHdr.fileSize, 4, 1, fileHandle);
    fread(&fileHdr.reserved0, 2, 1, fileHandle);
    fread(&fileHdr.reserved1, 2, 1, fileHandle);
    fread(&fileHdr.dataOffset, 4, 1, fileHandle);

    if (fileHdr.type != BMPID) {
        fclose(fileHandle);
        painterThrowError(P_ERR_BMP_INVALIDHEADER, "painterLoadBMP", "Invalid file type - '%s'", fileName);
        return NULL;
    }

    /* read info header */
    fread(&infoHdr.hdrSize, 4, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.width, 4, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.height, 4, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.planes, 2, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.depth, 2, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.compression, 4, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.bmpDataSize, 4, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.hResolution, 4, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.vResolution, 4, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.nColors, 4, 1, fileHandle);
    fread(&infoHdr.nImportantColors, 4, 1, fileHandle);

    /* debug */
    /*
    printf("type=%u\n", fileHdr.type);
    printf("fileSize=%u\n", fileHdr.fileSize);
    printf("dataOffset=%u\n", fileHdr.dataOffset);
    printf("hdrSize=%u\n", infoHdr.hdrSize);
    printf("width=%u\n", infoHdr.width);
    printf("height=%u\n", infoHdr.height);
    printf("planes=%u\n", infoHdr.planes);
    printf("depth=%u\n", infoHdr.depth);
    printf("compression=%u\n", infoHdr.compression);
    printf("bmpDataSize=%u\n", infoHdr.bmpDataSize);
    printf("hResolution=%u\n", infoHdr.hResolution);
    printf("vResolution=%u\n", infoHdr.vResolution);
    printf("nColors=%u\n", infoHdr.nColors);
    printf("nImportantColors=%u\n", infoHdr.nImportantColors);
    */

    /* check colour depth */
    if (infoHdr.depth != 1 && infoHdr.depth != 4 && 
        infoHdr.depth != 8 && infoHdr.depth != 16 &&
        infoHdr.depth != 24 && infoHdr.depth != 32) {
        fclose(fileHandle);
        painterThrowError(P_ERR_BMP_UNSUPPORTED, "painterLoadBMP", "Unsupported color depth - %ubpp", infoHdr.depth);
        return NULL;
    }

    /* compression support */
    if (infoHdr.compression != 0) {
        fclose(fileHandle);
        painterThrowError(P_ERR_BMP_UNSUPPORTED, "painterLoadBMP", "Compression is not supported");
        return NULL;
    }

    /* read color map */
    if (infoHdr.depth <= 8) {
        assert(pal);

        /*fseek(fileHandle, 14 + infoHdr.hdrSize, SEEK_SET);*/
        fread(tmppal, 4, 1<<infoHdr.depth, fileHandle);

        /* move data and change BGR format to RGB */
        for (i = 0; i < (1<<infoHdr.depth); i++) {
            (*pal)[i].r = tmppal[i].b;
            (*pal)[i].g = tmppal[i].g;
            (*pal)[i].b = tmppal[i].r;
            (*pal)[i].a = 0;
        }
    }

    /* calculate size of each row in bytes */
    rowSize = painterCalcRowSize(infoHdr.depth, infoHdr.width);

    /* create scan line buffer */
    scanLineSize = rowSize;
    if (scanLineSize % 4 != 0) 
        scanLineSize = ((scanLineSize>>2) + 1)<<2; /* 4 byte align */
    scanLine = (uint8_t *)painter_malloc(scanLineSize);
    if (!scanLine) {
        fclose(fileHandle);
        return NULL;
    }

    /* debug */
    /*
    printf("rowSize=%u\n", rowSize);
    printf("scanLineSize=%u\n", scanLineSize);    
    */

    /* create new pixmap */
    pixmap = painterCreatePixmap(infoHdr.width, infoHdr.height, infoHdr.depth);
    if (!pixmap) {
        fclose(fileHandle);
        return NULL;    
    }

    /* read bitmap data */
    /*
    fseek(fileHandle, 14 + infoHdr.hdrSize, SEEK_SET);
    if (infoHdr.depth <= 8)
        fseek(fileHandle, (1<<infoHdr.depth)<<2, SEEK_CUR);
    */

    i = infoHdr.height;
    while (i--) {
        fread(scanLine, 1, scanLineSize, fileHandle);

        /* copy data, change pixels order */
        switch (infoHdr.depth) {

            case 1: { /* 87654321 -> 12345678 */
                j = rowSize;
                while (j--) {
                    bSrc = scanLine[j];
                    bDest = 0;

                    x = 8;
                    while (x--) {
                        if (bSrc & (1<<x))
                            bDest |= (1<<(7-x));
                    }

                    pixmap->rows[i][j] = bDest;
                }
            } break;

            case 4: { /* 21 -> 12 */
                j = rowSize;
                while (j--) {
                    bSrc = scanLine[j];
                    bDest = 0;

                    bDest = bSrc>>4;
                    bSrc <<= 4;
                    bSrc |= bDest;

                    pixmap->rows[i][j] = bSrc;
                }
            } break;                

            case 32: { /* RGBA -> ARGB */
                j = pixmap->width;
                while (j--) {
                    pixmap->rows[i][(j<<2)] = scanLine[(j<<2)+1];
                    pixmap->rows[i][(j<<2)+1] = scanLine[(j<<2)+2];
                    pixmap->rows[i][(j<<2)+2] = scanLine[(j<<2)+3];
                    pixmap->rows[i][(j<<2)+3] = scanLine[(j<<2)];
                }
            } break;

            default: {
                memcpy(pixmap->rows[i], scanLine, rowSize);
            } break;

        }

    }

    fclose(fileHandle);

    return pixmap;
}

ale tu są niestandardowe biblioteki i trochę tego dużo, czy potrzebuję wszystkich tych rzeczy? I czy da się to przekształcić aby działało bez tych innych bibliotek?

0

Tak, da się wszystko ;p Najlepiej napisać samemu a nie szukać gotowców. Mniej czasu to zajmie.

0

Próbowałem samemu, ale nie mam pojęcia jak ma to wyglądać i chcę znaleźć jakiegoś gotowca do samego wczytywania i rozkminić jak to działa, a potem przerobić aby było to odszumianie itp, ale najpierw muszę wiedzieć jak wczytać dane... z dokumentacji itp nie dałem rady.

0

Refresh, może ktoś się zlituje...Błagam, idą święta, może jakiś drobny prezent :(

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0