Inicjalizacja static const array

0

Witam,
mam problem z zainicjalizowaniem tablicy (za dużo C# i jak trzeba wrócić do C++ zaczynają się problemy ;-) )
Fragmenty mojego kodu:

class Display {

public:
    static const GLsizei VertexCount;
    static const GLsizeiptr PositionSize;
    static const glm::vec3 PositionData[VertexCount]; 

    (...)
};

  const GLsizei Display::VertexCount = 36;

  const GLsizeiptr Display::PositionSize = VertexCount * sizeof(glm::vec3);

  const glm::vec3 Display::PositionData[VertexCount] =
    {
      glm::vec3(0.0f,0.0f,0.0f),
      glm::vec3(0.0f,1.0f,0.0f),
      glm::vec3(1.0f,1.0f,0.0f),
      (...)
    };

Linia

static const glm::vec3 PositionData[VertexCount]; 

powoduje błąd IntelliSense: expression must have a constant value
Dlaczego? Przecież inicjalizuję rozmiar od stałego, statycznego VertexCount.

0

Wartość musi być znana już w miejscu deklaracji tablicy, musisz to 36 przenieść do definicji VertexCount w pliku nagłówkowym.

0

Tak jak przedmówca podpowiedział:

class Display {

public:
        static const GLsizei VertexCount = 36;
        static const glm::vec3 PositionData[VertexCount]; 
        static const GLsizeiptr PositionSize = VertexCount * sizeof(glm::vec3);
         (...)
};
     const glm::vec3 Display::PositionData[VertexCount] = ...

lub tak

class Display {
 public:
        static const GLsizei VertexCount;
        static const GLsizeiptr PositionSize;
        static const glm::vec3 PositionData[]; 
         (...)
};
    const GLsizei Display::VertexCount = 36;
    const glm::vec3 Display::PositionData[VertexCount] = ...
    const GLsizeiptr Display::PositionSize = VertexCount * sizeof(glm::vec3);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0