Podciąg liczb od 1 do a

0

Jaki jest najszybszy sposób na zrobienie tego?

Na wejściu są:
Dwie liczby naturalne: a oraz b, następnie b liczb naturalnych w zakresie od 1 do a, czyli wejściowy ciąg. Mamy wypisać długość najkrótszego podciągu zawierającego wszystkie liczby naturalne od 1 do a.

Mam już pewien kod, ale jeżeli nie chciało się nikomu czytać mojego poprzedniego tematu, to nie będzie się chciało i teraz.

1

najkrótszy podciąg który zawiera wszystkie liczby od 1 do a to po prostu ciąg liczb od 1 do a. Prawdę mówiąc udowodniłem dzisiaj, że czytanie ze zrozumieniem nie jest moją mocną stroną jednak treści twojego zadania nie rozumiem.

0

Ale liczby mogą się powtarzać. Dla

3 6
1 2 1 1 3 1 

Poprawna odpowiedź to
4
Najkrótszy podciąg tutaj to
2 1 1 3
Zawiera wszystkie od 1 do a. Teraz lepiej wyjaśniłem?

1

Ja tego wciąż nie czaję, masz wejście:
a == 3
b == 6

w takim układzie masz znaleźć najkrótszy podciąg ciągu 1, 2, 3
z liczby 1, 2, 1, 1, 3, 1, dla mnie odpowiedź brzmi tak jak dla allocera bierzemy 1, potem 2, potem dwie jedynki opószczamy i bierzemy 3, i opószczamy 1.
Najlepiej podaj więcej przykładów, tak z 4, żeby można było załapać na jakiej zasadzie chcesz to zrobić.

0

Chodzi o to, że nie opuszczamy niczego. Mamy wypisać długość najkrótszego spójnego ciągu, która zawiera wszystkie liczby od 1 do a. Nie możemy niczego opuszczać. Nie przerazisz się, jak wrzucę kod na 83 linie?

1

Panie MJay jak najbardziej, musi pan wyjść w końcu z ciemnych jaskiń. ;)
Chodzi o to, że mamy pewien ciąg na wejściu i trzeba znaleźć jak najkrótszy podciąg spójny (bez przerw), w którym są wszystkie liczby z przedziału 1..a.

Przykład:
1 2 1 2 3 1 1
3 1 1 1 1 2 2
1 3 1 2 1 2 3

1

Czaję w SPACJA końcu ;] Można to rozwiązać dynamicznie, sprawdzając wartości poprzedników

0

Mógłbyś rozwinąć wypowiedź? Chyba wiem, o co Ci chodzi, ale nie jestem pewien. Wrzucę swój kod, może będzie Wam się chciało ogarniać :) Wyniki są zawsze dobre, chodzi o to, aby go przyspieszyć. Macie jakieś pomysły?

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define ui unsigned int
ui v[1000];
inline void READ(ui t[], ui L)
{
  for(ui i=0; i<L; i++)
    scanf("%u", &t[i]);
}
inline void ADD(ui t[], ui pointer)
{
  t[pointer-1]++;
}
inline void SUB(ui t[], ui pointer)
{
  t[pointer-1]--;
}
inline void CLEAR(ui t[], ui size)
{
  memset(t, 0, size*sizeof(unsigned int));
}
ui CHECQUE(ui t[], ui size)
{
  for(ui i=0; i<size; i++)
      if(t[i]<1)
          return 0;
    return 1;
}
ui CHECQUE_ELEMENT(ui t[], ui element)
{
  if (t[element-1]>0) return 1;
  return 0;
}
ui SEARCHEND(ui t[], ui begining, ui end, ui v[], ui vend)
{
  for(ui i=begining; i<end; i++)
    {
      ADD(v, t[i]);
        if(CHECQUE(v, vend)) return i;
    }
    return 0;
}
ui SEARCHBEGIN(ui t[], ui begining, ui v[])
{
  ui temp=0;
  for(ui i=begining;;i++)
    {
      SUB(v, t[i]);
      temp=i;
      if (!CHECQUE_ELEMENT(v, t[i])) break;     
    }
    return temp;
}
ui M(ui a, ui b)
{
    if(b<a) a=b;
    return a;
}
int main() {
  ui n, L;
  scanf("%u%u", &n, &L);
  ui tab[L];
    CLEAR(v, n);
    READ(tab, L);
    ui min=16843009, begin=0, end=0;
    while(true)
    {
      end=SEARCHEND(tab, end, L, v, n);
        if (end==0) break;
        begin=SEARCHBEGIN(tab, begin, v);
        min=M(min, end-begin+1);
        if(min==n) break;
        begin++;
        end++;
    }
    printf("%u", min);
}
1

Ok. Powiedzmy, że mamy pierwszy przykład który podał T.

user image

Teraz sprawdzasz dla tych ciągów gdzie jest najdłuższy podciąg. Czyli sprawdzimy dla 3 z ukośną strzałką i wyjdzie nam podciąg 1, 2, 3
Ale sprawdzimy też dla 3 ze strzałką pionową i wychodzi 2, 3, 1. Sprawdzimy też dla ciągu z 2, 3, 1, 1, ale potem wywnioskujemy, że jest za długi, i nie nadaje się.

1

Twój program niestety u mnie się nie kompiluje. Mój program u mnie na kompie trwa 12ms.
Sprawdzane dla ciagów:
1212311 oraz
121131

#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <time.h>
using namespace std;

bool Koniec(const bool* tab, int zakres)
{
  for(int i = 0; i < zakres; ++i)
    if(tab[i] == false)
      return false;
  return true;
}

int Exist(int** tab, int zakres, int dlugoscCiagu)
{
  for(int i = 1; i <= zakres; ++i)
    if(tab[i][dlugoscCiagu] == dlugoscCiagu)
      return i;
  return zakres;
}

int main()
{
  cout << "Podaj liczbe zakonczajaca ciag: ";
  int DlugoscCiaguA;
  cin >> DlugoscCiaguA;

  bool* DoneA = new bool[DlugoscCiaguA];
  for(int i = 0; i < DlugoscCiaguA; ++i)
    DoneA[i] = false;

  cout << "Podaj ilosc liczb drugiego ciagu: ";
  int DlugoscCiaguB;
  cin >> DlugoscCiaguB;

  int* CiagB = new int[DlugoscCiaguB];
  for(int i = 0; i < DlugoscCiaguB; ++i)
  {
    cout << "Wprowadz " << i + 1 << "-ta wartosc Ciagu B: ";
    cin >> CiagB[i];
  }

  //Bajer ;]
  cout << "\nWspaniale, teraz wyszukuje najkrotszy podciag: \n";

  char wiatraczek[] = { '\\', '|', '/', '-' };
  for(int i = 0; i < 20; ++i)
  {
    Sleep(200);
    cout << wiatraczek[i % 4] << "\r";
  }
  //~Bajer ;]

  // Tworzenie tablicy dynamicznego sprawdzania ciagu:
  clock_t start = clock();
  int** tab = new int*[DlugoscCiaguB + 1];
  for(int i = 0; i <= DlugoscCiaguB; ++i)
    tab[i] = new int[DlugoscCiaguA + 1];

  //Wyzerowanie pierwszej kolumny i pierwszego wiersza
  for(int i = 0; i <= DlugoscCiaguB; ++i)
    tab[i][0] = 0;
  for(int i = 0; i <= DlugoscCiaguA; ++i)
    tab[0][i] = 0;

  for(int i = 1; i <= DlugoscCiaguB; ++i)
    for(int j = 1; j <= DlugoscCiaguA; ++j)
      if(CiagB[i - 1] == j)
        tab[i][j] = tab[i - 1][j - 1] + 1;
      else
        tab[i][j] = max(tab[i - 1][j], tab[i][j - 1]);

  //Wypisanie zawartosci tablicy dynamicznego sprawdzania ciagu
  for(int i = 0; i <= DlugoscCiaguB; ++i)
  {
    for(int j = 0; j <= DlugoscCiaguA; ++j)
      cout << tab[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  cout << endl;

  //Wypisywanie najkrotszego ciagu
  int index = Exist(tab, DlugoscCiaguB, DlugoscCiaguA);
  if(index < DlugoscCiaguB)
  {
    int dlugosc;
    int minDlugosc = DlugoscCiaguB;
    int najkrotszyIndex;
    for(int i = index; i < DlugoscCiaguB ; ++i)
    {
      dlugosc = 0;
      for(int j = i - 1; j >= 0 ; --j)
      {
        ++dlugosc;
        DoneA[CiagB[j] - 1] = true;
        if(Koniec(DoneA, DlugoscCiaguA))
          break;
      }
      if(dlugosc < minDlugosc)
      {
        for(int i = 0; i < DlugoscCiaguA; ++i)
          DoneA[i] = false;
        minDlugosc = dlugosc;
        najkrotszyIndex = i - 1;
      }
    }

    cout << "Najkrotszy podciag, to: ";
    najkrotszyIndex = najkrotszyIndex - minDlugosc + 1;
    for(int i = 0; i < minDlugosc; ++i)
      cout << CiagB[najkrotszyIndex++];

    cout << endl;
  }
  else
    cout << "Nie ma takiego podciagu\n";
  //Usuwanie wszystkiego co mozliwe (nawet Windowsa)
  for(int i = 0; i <= DlugoscCiaguB; ++i)
    delete [] tab[i];
  delete [] tab;
  delete [] DoneA;
  delete [] CiagB;
  clock_t koniec = clock();

  cout << "Czas wykonania aplikacji (bez uwzgledniania Bajeru ;]) to: " << koniec - start << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0