Sortowanie z ominięciem tab[x][3] i tab[x][4]

0

Wykorzystałem ten kod. Nie mam pojęcia jak zrobić żeby ominąć 3 i 4 miejsce w tablicy.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void quickSortMain(char items[][10], int count);
void quickSort(char items[][10], int left, int right);

int main(void)
{
 int i;
 char str[][10] = { "12103111","12202111","1230111","3230111","0230111"};

 quickSortMain(str, 4);

 for(i=0; i<4; i++) {
   printf("%s ", str[i]);
 }
 return 0;
}
void quickSortMain(char items[][10], int count)
{
 quickSort(items, 0, count-1);
}

void quickSort(char items[][10], int left, int right)
{
 int i, j;
 char *x;
 char temp[10];

 i = left;
 j = right;
 x = items[(left+right)/2];

 do {
  while((strcmp(items[i],x) < 0) && (i < right)) {
    i++;
  }
  while((strcmp(items[j],x) > 0) && (j > left)) {
    j--;
  }
  if(i <= j) {
   strcpy(temp, items[i]);
   strcpy(items[i], items[j]);
   strcpy(items[j], temp);
   i++;
   j--;
  }
 } while(i <= j);

 if(left < j) {
   quickSort(items, left, j);
 }
 if(i < right) {
   quickSort(items, i, right);
 }
}
0

Czemu kopiujesz tablice zamiast po prostu podmienić wskaźniki?

A odpowiedź na pytanie brzmi: najprościej gdybyś te dwa łańcuchy przesunął tymczasowo na początek lub koniec tablicy, tzn na czas sortowania.

0

Dałem je na koniec jednak nie wiem jak po sortowaniu umieścić je z powrotem. Sizeof nie działa przy tablicy dwuwymiarowej. Próbowałem tez zapisać rozmiar w dodatkowej tablicy tylko ze kolejność po sortowaniu się zmienia.

0

Problem rozwiązany można usunąc :P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0