Witam
Jakie będzie wynik następującej procedury:

Sub makro ()
Dim SKOK As Integer
Dim Los As Single
Const Liczba = 100
Randomize
Los = RND ()
For Skok = 2 to 5
Worksheets (Arkusz1”). _
Cells(2,1). Offset (0,skok)-_
Los*liczba
Next
End Sub