Działania na tablicach... C

0

Witam, mam pewien problem. Mój program odczytuje z nonatnika pewną tabele (umiem), zapisuje do nowego pliku (mam), robi jej odbicie lustrzane (mam) ale nie mam pomysłu na to jak ją obrócić o 90stopni.
To co stworzyłem dla tabeli np.:
0 0 0 1 1 1
0 0 0 2 2 2
3 3 3 4 4 4
0 0 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1
5 5 5 4 3 2

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define WYS 9
#define SZER 6

int main(int argc, char *argv[])
{ 
   srand (time (0));
   int i,j;
   int tab[WYS][SZER];
   FILE *fp;
   FILE *fpt;
   FILE *fptr;
   FILE *f;
   FILE *file;
   while ((fp=fopen("test.txt", "r"))==NULL) 
   {
      printf ("Nie mozna otworzyc pliku test.txt do zapisu!!!\n");
   }
   while ((fpt=fopen("test2.txt", "w"))==NULL) 
   {
      printf ("Nie mozna otworzyc pliku wykres.csv do zapisu!!!\n");
   }
   while ((f=fopen("test3.txt", "w"))==NULL) 
   {
      printf ("Nie mozna otworzyc pliku test.txt do zapisu!!!\n");
   }
   while ((fptr=fopen("histogram.csv", "w"))==NULL) 
   {
     printf ("Nie mozna otworzyc pliku histogram.csv do zapisu!!!\n");
   }
   while ((file=fopen("obrot.txt", "w"))==NULL) 
   {
     printf ("Nie mozna otworzyc pliku obrot.txt do zapisu!!!\n");
   }
   for (j=0; j<=WYS-1; ++j)
   {
     for (i=0; i<=SZER-1; ++i)
     {
       fscanf (fp, "%d", &tab[j][i]);                // Pobiera wartości z pliku
          fprintf(fpt, "%d ", tab[j][i]);            // Zapisuje te wartości do nowego pliku
              fprintf(f, "%d ", tab[j][i]+(rand ()%5));   // Zapisuje wartości losowe w nowym pliku
                  fprintf (fptr, "%d\n", tab[j][i]);   // Zapisuje wartości w pliku csv   

     }
     fprintf (fpt, "\n");
     fprintf (f, "\n");
   }
   for (j=0; j<=WYS-1; ++j)
   {
     for (i=SZER-1; i>=0; i--)
     {
       fscanf (fp, "%d", &tab[j][i]);
          fprintf(file, "%d ", tab[j][i]); 
     }
     fprintf (file, "\n");
   }
   fclose (fp);
   fclose (fpt);
   fclose (f);
   fclose (fptr);
   fclose (file);
   system("PAUSE");
   return 0;
}

Będę wdzięczny za pomoc

0

Niech kolumna stanie się wierszem - czyli innymi słowy zamieniasz i z j

0

w ten sposób?
.
.
.

 for (j=0; j<=SZER-1; ++j)
   {
     for (i=WYS-1; i>=0; i--)
     {
       fscanf (fp, "%d", &tab[j][i]);
          fprintf(file, "%d ", tab[j][i]); 
     }
     fprintf (file, "\n");
   }

.
.
.
i otrzymuje :
0 0 0 1 1 1 0 0 0
3 3 3 2 2 2 0 0 0
0 0 0 4 4 4 3 3 3
0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0

0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void rotate_90( void * p_destination_matrix, void * p_source_matrix, int source_row_count, int source_column_count )
{
  // rzutowanie, abym mogl operowac tablicami 2d dowolnych wymiarow
  int ( * destination_matrix)[ source_row_count ] = (int ( * )[ source_row_count ])( p_destination_matrix );
  int ( * source_matrix)[ source_column_count ] = (int ( * )[ source_column_count ])( p_source_matrix );

  int desitination_row_index = 0;
  int desitination_column_index = 0;

  int source_row_index = 0;
  for ( source_row_index = 0; source_row_index < source_row_count; ++source_row_index ) {

    int source_column_index = 0;
    for ( source_column_index = 0; source_column_index < source_column_count; ++source_column_index ) {
      // te dwa przypisania mozna sie pozbyc kosztem czytelnosci kodu
      desitination_row_index = source_column_index;
      desitination_column_index = source_row_index;

      destination_matrix[ desitination_row_index ][ desitination_column_index ] =
          source_matrix[ source_row_index ][ source_column_index];
    }
  }
}

void print_matrix( void * p_matrix, int row_count, int column_count )
{
  int ( * matrix )[column_count] = static_cast<int ( * )[ column_count ]>( p_matrix );

  int row_index = 0;
  for ( row_index = 0; row_index < row_count; ++row_index ) {

    int column_index = 0;
    for ( column_index = 0; column_index < column_count; ++column_index ) {
      printf( "%d ", matrix[ row_index ][ column_index ] );
    }

    printf( "\n" );
  }
}

int main()
{
  int matrix3x5[ 3 ][ 5 ] = {
    { 1, 2, 3, 4, 5 },
    { 6, 7, 8, 9, 10 },
    { 11, 12, 13, 14, 15 }
  };

  int matrix5x3[ 5 ][ 3 ];

  printf( "before:\n" );
  print_matrix( matrix3x5, 3, 5 );

  rotate_90( matrix5x3, matrix3x5, 3, 5 );

  printf( "after:\n" );
  print_matrix( matrix5x3, 5, 3 );

  system( "PAUSE" );
  return 0;
}

Zaznaczam, że funkcja rotate_90 obraca tablicę o 90 stopni w prawo, a nie lewo.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0