Jak w pełni zakończyć działanie programu?

0

Mam taki kod (wzorowałem się na kursie):

#include "opencv/cv.h"
#include "opencv/highgui.h"
#include <stdio.h>

#pragma comment(lib, "opencv_highgui231d.lib")
#pragma comment(lib, "opencv_core231d.lib")

int x,y;
bool window=false;
CvFont font;
void negatyw(IplImage* image){
int s,w,k;
for(s=0; s<image->width; s++)for(w=0; w<image->height;
w++)for(k=0; k<image->nChannels; k++)
image->imageData
[ w * image->widthStep + s*image->nChannels + k ]
=255-
image->imageData
[ w * image->widthStep + s*image->nChannels + k ];
}
void mouse(int event, int _x, int _y, int flags, void*
parm)
{
switch(event){
case CV_EVENT_LBUTTONUP:
std::cout<<"Wciśnięto lewy przycisk myszy na pozycji [ "<<_x<<','<<_y<<" ]\n";
if(_x>100&&_x<200&&_y>100&&_y<200){
window=!window;
if(window)
cvNamedWindow("Negatyw");
else
cvDestroyWindow("Negatyw");
}
break;
case CV_EVENT_MOUSEMOVE:
x=_x;
y=_y;
}
}
int main(int argc, char *argv[])
{
IplImage* img;
cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL|CV_FONT_ITALIC, 1,1,0,2);
CvCapture* capture=cvCaptureFromCAM(0);
cvNamedWindow("View");
cvSetMouseCallback("View",mouse,NULL);
if(!capture){
std::cout << "kamera nie istnieje "<<std::endl;
exit(-1);
}
if(!cvGrabFrame(capture)){
std::cout << "Nie udało się pobrać klatki z kamery"<<std::endl;
exit(-1);
}
img=cvRetrieveFrame(capture);
CvPoint srodek =cvPoint(img->width/2,img->height/2);
while( 1 ){
/* Pobranie klatki */
if(!cvGrabFrame(capture)){
std::cout << "Nie udało się pobrać klatki z kamery "<<std::endl;
exit(-1);
}
img=cvRetrieveFrame(capture);
/* Edytowanie orginalnego obrazka */
cvLine(img, cvPoint(x,y), srodek, cvScalar(255,255,0), 5);
cvRectangle(img, cvPoint(100,100), cvPoint(200,200), cvScalar(255,0,0), 1);
/* Okno widoku */
cvShowImage( "View", img );
/* Okno negacji */
if(window){
negatyw( img );
cvPutText ( img,"Test negacji",cvPoint(200,105), &font, cvScalar(255,255,0) );
cvShowImage ( "Negatyw", img );
}
/* Wyjście */
if(cvWaitKey(5) == 'q'){ //jeżeli wciśnięto Q
std::cout <<"Wyjście\n";
exit( 0 );

}
}
}

Chcę by po wciśnięciu 'q' aplikacja wyłączała się w pełni tzn. żeby konsola również się wyłączyła, co robić? :)

0
int x,y;
bool window=false;
CvFont font;
void negatyw(IplImage* image){
int s,w,k;
for(s=0; s<image->width; s++)for(w=0; w<image->height;
w++)for(k=0; k<image->nChannels; k++)
image->imageData
[ w * image->widthStep + s*image->nChannels + k ]
=255-
image->imageData
[ w * image->widthStep + s*image->nChannels + k ];
}
void mouse(int event, int _x, int _y, int flags, void*
parm)
{
switch(event){
case CV_EVENT_LBUTTONUP:
std::cout<<"Wciśnięto lewy przycisk myszy na pozycji [ "<<_x<<','<<_y<<" ]\n";
if(_x>100&&_x<200&&_y>100&&_y<200){
window=!window;
if(window)
cvNamedWindow("Negatyw");
else
cvDestroyWindow("Negatyw");
}
break;
case CV_EVENT_MOUSEMOVE:
x=_x;
y=_y;
}
}
int main(int argc, char *argv[])
{
IplImage* img;
cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL|CV_FONT_ITALIC, 1,1,0,2);
CvCapture* capture=cvCaptureFromCAM(0);
cvNamedWindow("View");
cvSetMouseCallback("View",mouse,NULL);
if(!capture){
std::cout << "kamera nie istnieje "<<std::endl;
exit(-1);
}
if(!cvGrabFrame(capture)){
std::cout << "Nie udało się pobrać klatki z kamery"<<std::endl;
exit(-1);
}
img=cvRetrieveFrame(capture);
CvPoint srodek =cvPoint(img->width/2,img->height/2);
while( 1 ){
/* Pobranie klatki */
if(!cvGrabFrame(capture)){
std::cout << "Nie udało się pobrać klatki z kamery "<<std::endl;
exit(-1);
}
img=cvRetrieveFrame(capture);
/* Edytowanie orginalnego obrazka */
cvLine(img, cvPoint(x,y), srodek, cvScalar(255,255,0), 5);
cvRectangle(img, cvPoint(100,100), cvPoint(200,200), cvScalar(255,0,0), 1);
/* Okno widoku */
cvShowImage( "View", img );
/* Okno negacji */
if(window){
negatyw( img );
cvPutText ( img,"Test negacji",cvPoint(200,105), &font, cvScalar(255,255,0) );
cvShowImage ( "Negatyw", img );
}
/* Wyjście */
if(cvWaitKey(5) == 'q'){ //jeżeli wciśnięto Q
std::cout <<"Wyjście\n";
exit( 0 );

}
}
}

Sam nie wiem, czy mam się śmiać, czy martwić widząc taki kod.
Sformatuj go :P

0
 #include "opencv/cv.h"
#include "opencv/highgui.h"
#include <stdio.h>

#pragma comment(lib, "opencv_highgui231d.lib")
#pragma comment(lib, "opencv_core231d.lib")

int x,y;
bool window=false;
CvFont font;
void negatyw(IplImage* image){
  int s,w,k;
  for(s=0; s<image->width; s++)for(w=0; w<image->height;
    w++)for(k=0; k<image->nChannels; k++)
    image->imageData
    [ w * image->widthStep + s*image->nChannels + k ]
  =255-
    image->imageData
    [ w * image->widthStep + s*image->nChannels + k ];
}
void mouse(int event, int _x, int _y, int flags, void*
  parm)
{
  switch(event){
  case CV_EVENT_LBUTTONUP:
    std::cout<<"Wciśnięto lewy przycisk myszy na pozycji [ "<<_x<<','<<_y<<" ]\n";
    if(_x>100&&_x<200&&_y>100&&_y<200){
      window=!window;
      if(window)
        cvNamedWindow("Negatyw");
      else
        cvDestroyWindow("Negatyw");
    }
    break;
  case CV_EVENT_MOUSEMOVE:
    x=_x;
    y=_y;
  }
}
int main(int argc, char *argv[])
{
  IplImage* img;
  cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL|CV_FONT_ITALIC, 1,1,0,2);
  CvCapture* capture=cvCaptureFromCAM(0);
  cvNamedWindow("View");
  cvSetMouseCallback("View",mouse,NULL);
  if(!capture){
    std::cout << "kamera nie istnieje "<<std::endl;
    exit(-1);
  }
  if(!cvGrabFrame(capture)){
    std::cout << "Nie udało się pobrać klatki z kamery"<<std::endl;
    exit(-1);
  }
  img=cvRetrieveFrame(capture);
  CvPoint srodek =cvPoint(img->width/2,img->height/2);
  while( 1 ){
    /* Pobranie klatki */
    if(!cvGrabFrame(capture)){
      std::cout << "Nie udało się pobrać klatki z kamery "<<std::endl;
      exit(-1);
    }
    img=cvRetrieveFrame(capture);
    /* Edytowanie orginalnego obrazka */
    cvLine(img, cvPoint(x,y), srodek, cvScalar(255,255,0), 5);
    cvRectangle(img, cvPoint(100,100), cvPoint(200,200), cvScalar(255,0,0), 1);
    /* Okno widoku */
    cvShowImage( "View", img );
    /* Okno negacji */
    if(window){
      negatyw( img );
      cvPutText ( img,"Test negacji",cvPoint(200,105), &font, cvScalar(255,255,0) );
      cvShowImage ( "Negatyw", img );
    }
    /* Wyjście */
    if(cvWaitKey(5) == 'q'){ //jeżeli wciśnięto Q
      std::cout <<"Wyjście\n";
      exit( 0 );

    }
  }
}

Już poprawiłem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0