Witam.

W jednym z moich programów chciałem połączyć SFML z WinAPI, ale natknąłem się na problem. Otóż nie wiem w jaki sposób mam korzystać z wydarzeń (sf::Event).

Wszelkie próby spełzły na niczym, gdziekolwiek bym nie umieścił GetEvent().

Korzystam z tego kodu:

http://www.sfml-dev.org/tutorials/1.6/graphics-win32.php

Tutaj mały fragment mały fragment zmodyfikowany przez mnie , najistotniejszy:

sf::Event Event;
MSG Message;


bool lol = false;


Message.message = static_cast < UINT >( ~WM_QUIT );
while( Message.message != WM_QUIT )
{
  if( PeekMessage( & Message, NULL, 0, 0, PM_REMOVE ) )
  {
    // If a message was waiting in the message queue, process it
    TranslateMessage( & Message );
    DispatchMessage( & Message );
  }
  else
  {
    
    
    
    
    while( SFMLView.GetEvent( Event ) )
    {
      if( Event.Type == sf::Event::KeyPressed && Event.Key.Code == sf::Key::A ) lol = true;
      
    }
    
    
    
    // SFML
    SFMLView.Clear( sf::Color::Yellow );
    
    if( lol == true ) SFMLView.Draw( sf::Shape::Circle( 30, 30, 30, sf::Color::Blue ) );
    
    //SFMLView.Draw(sf::Shape::Circle(Message.pt.x,Message.pt.y,30,sf::Color::Cyan));
    SFMLView.Draw( sf::Shape::Circle( 20, 20, 30, sf::Color::Cyan ) );
    
    SFMLView.Display();
    
    
    
    
  }
}

Wydaje mi się że to nie działa dlatego iż SFMLView jest w hierarchii pod Window, więc to on wszystko zgarnia.

Macie jakiś sposób, czy też pomysł, jak zrealizować to tak, aby można było w miarę normalnie korzystać z wydarzeń?

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

Pozdrawiam.