GTK+ i C++ - błędy

Odpowiedz Nowy wątek
2011-10-24 18:05
0

Postanowiłem się pouczyć pisać aplikacje okienkowe w C++ z użyciem GTK+. Niestety napotkałem pewien problem. O ile pod Windą GTK+ działa wyśmienicie aż chce się patrzeć tak pod Linuxem (o dziwo) program nie chodzi.

#include<gtk/gtk.h>

gint exit_program(GtkWidget *kontrolka, gpointer *dane)
{
  gtk_main_quit();
  return(FALSE);
}

gint menuitemaction(gchar *dane)
{
  g_print("Akcja: %s\n", dane);
  return(FALSE);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  GtkWidget *okno;
  GtkWidget *menubar;
  GtkWidget *menu_bar;
  GtkWidget *pmenu;
  GtkWidget *elmenu;
  GtkWidget *vbox;
  gtk_init(&argc, &argv);

  okno = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_widget_set_usize (GTK_WIDGET (okno), 200, 100);

  menubar = gtk_menu_new();
  //elementy menu
  elmenu = gtk_menu_item_new_with_label("Otworz");
  gtk_menu_append(GTK_MENU(menubar), elmenu);
  gtk_signal_connect_object(GTK_OBJECT(elmenu), "activate", GTK_SIGNAL_FUNC(menuitemaction), (gpointer)g_strdup("Otworz"));
  gtk_widget_show(elmenu);

  elmenu = gtk_menu_item_new_with_label("Zapisz");
  gtk_menu_append(GTK_MENU(menubar), elmenu);
  gtk_signal_connect_object(GTK_OBJECT(elmenu), "activate", GTK_SIGNAL_FUNC(menuitemaction), (gpointer)g_strdup("Zapisz"));
  gtk_widget_show(elmenu);

  elmenu = gtk_menu_item_new_with_label("Zakoncz");
  gtk_menu_append(GTK_MENU(menubar), elmenu);
  gtk_signal_connect_object(GTK_OBJECT(elmenu), "activate", GTK_SIGNAL_FUNC(exit_program), (gpointer)g_strdup("Zakoncz"));
  gtk_widget_show(elmenu);

  pmenu = gtk_menu_item_new_with_label("Menu");
  gtk_widget_show(pmenu);

  gtk_menu_item_set_submenu (GTK_MENU_ITEM (pmenu), menubar);

  vbox=gtk_vbox_new(FALSE, 0);
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(okno), vbox);
  gtk_widget_show(vbox);

  menu_bar = gtk_menu_bar_new ();
  gtk_box_pack_start (GTK_BOX (vbox), menu_bar, FALSE, FALSE, 2);
  gtk_widget_show (menu_bar);
  gtk_menu_bar_append (GTK_MENU_BAR (menu_bar), pmenu);

  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(okno), "Program");
  gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(okno), "delete_event", GTK_SIGNAL_FUNC(exit_program), NULL);

  gtk_widget_show(menubar);
  gtk_widget_show(okno);
  gtk_main();

  return 0;
}

Program z tutorialu zamieszczony pod adresem http://www.gtk.org/tutorial1.2/gtk_tut-13.html również nie działa. I nie jest to problem z flagami czy opcjami linkera. Zwyczajnie otrzymuję komunikat (w obu przypadkach)

Gtk-ERROR **: GTK+ 2.x symbols detected. Using GTK+ 2.x and GTK+ 3 in the same process is not supported

Process returned -1 (0xFFFFFFFF)  execution time : 0.039 s
Press ENTER to continue.

Z czego to wynika? Żadnych innych informacji, które to funkcje, i czym je zastąpić.

Czasem wydaje mi się, że opensourcowe biblioteki lepiej działają na windzie ;)

Pozdro.


Taki 3 jak nas 2 nie znajdziecie ani jednego.

Linux damian-E720 3.2.0-49-generic-pae #75-Ubuntu SMP Tue Jun 18 18:00:21 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
edytowany 2x, ostatnio: Draqun, 2011-10-24 18:06

Pozostało 580 znaków

2011-10-24 18:19

a rozumiesz ten komunikat?

Gtk-ERROR **: GTK+ 2.x symbols detected. Using GTK+ 2.x and GTK+ 3 in the same process is not supported

mieszasz GTK+2 i GTK+3. prawdopodobnie złą wersję biblioteki dajesz linkerowi.

Pozostało 580 znaków

2011-10-24 18:31
1
Draqun napisał(a)

Program z tutorialu zamieszczony pod adresem http://www.gtk.org/tutorial1.2/gtk_tut-13.html również nie działa. I nie jest to problem z flagami czy opcjami linkera. Zwyczajnie otrzymuję komunikat (w obu przypadkach)

Czytaj dokładnie: "Gtk v1.2 tutorial" - dziwne, aby to chodziło. Już od wersji 2.0 było sporo "deprecated".

powiedz co dają polecenia:
[code]
pkg-config --modversion gtk+-3.0
pkg-config --modversion gtk+-2.0
pkg-config --modversion gtk+
[/code]

oraz polecenie jakim kompilujes i linkujesz swoje programy

Pozostało 580 znaków

2011-10-27 17:25
0
[email protected] ~ $ pkg-config --modversion gtk+-3.0
3.2.0
[email protected] ~ $ pkg-config --modversion gtk+-2.0
2.24.4
[email protected] ~ $ pkg-config --modversion gtk+
Package gtk+ was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `gtk+.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'gtk+' found
[email protected] ~ $ 

Myślałem, że GTK+ zachowuje kompatybilność wsteczną :/ chodź dziwne bo na windowsie wszystko działało ok.

EDYTKA

Problem rozwiązany. W linkerze zmieniłem linkowanie na starszą wersję biblioteki i zadziałało. Widzę, że jednak wszystko trzeba będzie zacząć od nowa.


Taki 3 jak nas 2 nie znajdziecie ani jednego.

Linux damian-E720 3.2.0-49-generic-pae #75-Ubuntu SMP Tue Jun 18 18:00:21 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
edytowany 1x, ostatnio: Draqun, 2011-10-27 17:48

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0