Czołem Bracia

Od razu powiem,że na AS się nie znam praktycznie ani trochę.

Piszę dllkę zawierającą funkcję zmieniającą programowo rozdzielczość ekranu,która to funkcja jest wywoływana z wnętrza AS.Niestety,mam problem-pola w tworzonym przeze mnie Objectcie nie chcą się ustawić :/

extern "C"
{
  __declspec(dllexport) FREObject setResolution(FREContext ctx, void* funcData, uint32_t argc, FREObject argv[])
  {  
//generalnie wywołanie w AS jest postaci Object o=call("setResoution",1366,768);

    int32_t widthC=0,heightC=0;
    FREGetObjectAsInt32(argv[0],&widthC);//pobór parametrów działa OK
    FREGetObjectAsInt32(argv[1],&heightC);

    DEVMODE dev;//dev jest pobierane przy użyciu EnumDisplaySettings,ale kod zapisujący rozdziałki do listy działa,tak więc wyciąłem go żeby nie przesłaniał istoty problemu.
           bool wasFound;

    if(wasFound)
    {
      ChangeDisplaySettings(&dev,0);

      FREObject w=0,h=0;

                 //to tworzenie FREObjectów daje FRE_OK,bo messageboxów nie ma
      if(FRENewObjectFromInt32(widthC,&w)!=FRE_OK) MessageBox(NULL,L"Creation width AS Object from int32 failed!",NULL,MB_OK);
      if(FRENewObjectFromInt32(heightC,&h)!=FRE_OK) MessageBox(NULL,L"Creation height AS Object from int 32 failed!",NULL,MB_OK);

      uint8_t *name=(uint8_t*)"Object";
      FREObject returnedValue=0;
      if(FRENewObject(name,0,NULL,&returnedValue,NULL)!=FRE_OK)
      {
        MessageBox(NULL,L"Creation of returned AS Object failed!",NULL,MB_OK);//nie pokazuje się
        return 0;
      }
      else
      {
        if(FRESetObjectProperty(returnedValue,(const uint8_t*)"width",&w,NULL)!=FRE_OK) MessageBox(NULL,L"Adding 'width' field to the returned AS Object failed!",NULL,MB_OK);
        if(FRESetObjectProperty(returnedValue,(const uint8_t*)"height",&h,NULL)!=FRE_OK) MessageBox(NULL,L"Adding 'height' field to the returned AS Object failed!",NULL,MB_OK);
      }
//ścieżka wykonania przechodzi tutaj,ale próba odczytu returnedValue.width/height już z poziomu flasha daje "undefined".Ktoś wie dlaczego??
      return returnedValue;
    }
    MessageBox(NULL,L"setResolution()-resolution does not exists",NULL,MB_OK);

    return 0;
  }
}

A kurde,niby wszystko jest tak jak to w dokumentacji stoi:
http://help.adobe.com/en_US/a[...]456d8e321293d1599a6-8000.html
http://help.adobe.com/en_US/a[...]7d0a96711293ce0de36-8000.html
http://help.adobe.com/en_US/a[...]1d31980e12938cef3a0-8000.html

Jedyny pomysł jaki przychodzi mi na myśl to to,że owo FRESetObjectProperty nie umie stworzyć nowego pola,tylko ustawić na już istniejące-tylko że w takim razie z jakiej paki FRESetObjectProperty(returnedValue,(const uint8_t*)"height",&h,NULL) zwraca FRE_OK??.