Cześć, mam taką funkcję do usuwania

 void usun(){
    int flag = 0; // dodalem sam 0
    char nazwisko_key[20];
    char imie_key[20];
    dane *temp;
    temp = head;
    if(head == NULL)
        printf("Nie ma czego usuwać\n");

    else {
        printf("Wpisz imie i nazwisko ktore chcesz usunac\n");
        scanf("%s %s",&imie_key,&nazwisko_key);

        while(temp != NULL){
            if(strcmp(temp->imie,imie_key) == 0 && strcmp(temp->nazwisko,nazwisko_key) == 0){
                flag = 1;
                if(temp==head){ // Jak pierwszy element
                    head=head->nast_wsk;
                    head->poprz_wsk = NULL;
                }

                else{
                    if(temp->nast_wsk == NULL){ // Jak ostatni element
                        temp->poprz_wsk->nast_wsk = NULL;
                    }
                    else{  
                        temp->poprz_wsk->nast_wsk = temp->nast_wsk;
                        temp->nast_wsk->poprz_wsk = temp->poprz_wsk;

                    }
                    free(temp);
                }
            }
            temp=temp->nast_wsk;
        }
    }

    if(flag == 0)
        printf("Nie znaleziono osoby\n");

    if(flag == 1)
        printf("Usunięto\n");
}

Jak jest troche wpisów w liście to działa spoko, ale jak zostaje jeden(lub tylko 1 element jest wprowadzony) to wywala mi naruszenie ochrony pamięci.
I nie wiem gdzie to się sypie więc proszę was o pomoc.