Linker Error c++ builder

0

Witam,
W programie, który ma wczytywać pliki do zakładek, pojawia mi się błąd.
Robione w C++ Builder 6. Dzięki za wszelkie podpowiedzi, bo próbuję na różne strony
i już nie wiem.

nagłówek:


//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <Menus.hpp>
#include <ComCtrls.hpp>
#include <Dialogs.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published:  // IDE-managed Components
    TMainMenu *MainMenu1;
    TMenuItem *Plik1;
    TMenuItem *OtwrzPlik1;
    TPageControl *PageControl1;
    TOpenDialog *OpenDialog1;
    TSaveDialog *SaveDialog1;
    TMenuItem *Zapisz1;

    void __fastcall OtwrzPlik1Click(TObject *Sender);
    void __fastcall DodajZakladke(TPageControl *PageControl1);
    void __fastcall Wczytaj(TPageControl *PageControl1);
private:  // User declarations
public:   // User declarations
    __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------

class TDocument : public TTabSheet
{
public:

 TDocument(TPageControl *PageControl1);
 __fastcall ~TDocument();
 void LoadFromFile(String AFileName);
 TRichEdit *RichEdit;
 String FileName;

};
TDocument::TDocument(TPageControl *PageControl1): TTabSheet(PageControl1)
{
 PageControl = PageControl1;
 Caption = "Nowy dokument";
 RichEdit = new TRichEdit(this);
 RichEdit->Parent = this;
 RichEdit->Align = alClient;
 RichEdit->WordWrap = false;
 RichEdit->ScrollBars = ssBoth;
}

#endif

treść:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

int i=1;
 void __fastcall TForm1::DodajZakladke(TPageControl *PageControl1)
{
 TTabSheet *Zakladka;
 Zakladka = new TTabSheet(PageControl1);
 Zakladka->PageControl = PageControl1;
 Zakladka->Caption="Dokument " +IntToStr(i++);
 TRichEdit *RichEdit;
 RichEdit = new TRichEdit(Zakladka);
 RichEdit->Parent = Zakladka;
 RichEdit->Align = alClient;
 RichEdit->ScrollBars = ssBoth;
}

void TDocument::LoadFromFile(String AFileName)
{
 FileName = AFileName;
 RichEdit->Lines->LoadFromFile(FileName);
 Caption = ExtractFileName(FileName);
}

void __fastcall TForm1::Wczytaj(TPageControl *PageControl1)
{
  TDocument *Doc1;
  Doc1 = new TDocument(PageControl1) ;
  if (OpenDialog1->Execute())
  {
   Doc1->RichEdit->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
  }
}

void __fastcall TForm1::OtwrzPlik1Click(TObject *Sender)
{
    DodajZakladke(PageControl1);
    Wczytaj(PageControl1);
}
//---------------------------------------------------------------------------

A błąd to:
[Linker Error] Unresolved external '__fastcall TDocument::~TDocument()' referenced from D:\EDYTOR\UNIT1.OBJ

0

Brakuje implementacji destruktora w klasie TForm1 TDocument

0

jak już mam ~TDocument() w klasie

jak masz jak nie masz, dlatego właśnie błąd dostajesz. w klasie deklarujesz destruktor

 __fastcall ~TDocument();

a potem nigdzie nie ma jego definicji.

0

Dzięki wielkie za cierpliwość :) Udało się.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0