QT wpływa na wyniki algorytmu operatego na boost

0

Napisałem sobie program do wyliczania rozwiązań układu równań liniowych. Napisałem sobie najpierw pierwszy program, który działał dobrze w konsoli. Chciałem sobie zrobić program w qt (aby się lepiej obsługiwało). Napisałem sobie kodzik, wszystko ok. Tylko jeden szkopuł. Wyniki algorytmu nie są poprawne (chociaż je bezpośrednio zaimportowałem z 1. programu (plik nagłówkowy z szablonami funkcji)). Hmm... gdzie robię błąd, bo nie podejrzewam szczerze takiej specyfiki biblioteki qt.

Kod:

ortho.h

#ifndef _ORTHO_
#define _ORTHO_

#include <boost/numeric/ublas/vector.hpp>
#include <boost/numeric/ublas/matrix.hpp>
#include <boost/numeric/ublas/matrix_proxy.hpp>
#include <boost/numeric/ublas/io.hpp>

namespace ublas = boost::numeric::ublas;

using namespace ublas;

namespace myNam
{

template <class S>
int QR_Ortho_Decomposition (ublas::matrix<S> A, ublas::matrix<S> &Q, ublas::matrix<S> &R)
{
  const int n = A.size1();
  const int m = A.size2();
  ublas::vector<S> *u = new ublas::vector<S>[n];
  ublas::vector<S> *e = new ublas::vector<S>[n];
  //std::cout << "Macierz A: " << A << std::endl;
  for (int k = 0; k < m; k++)
  {
      u[k] = column (A, k);
      ublas::vector<S> temp (n);
      temp.clear();
      for (int j = 0; j < k ; j++)
      {
   //      std::cout << "ALA" << std::endl;
        vector<S> tmp = ortho_projection(e[j], u[k]);
  //      std::cout << "Projection: " << tmp << std::endl;
        temp += tmp;
      }
 //     std::cout << "Temp(" << k << ")" << temp << std::endl;
      u[k] -= temp;
      e[k] = u[k]/norm_2(u[k]);
  }
/*
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    std::cout << "E(" << i << "): " << e[i] << std::endl;
    std::cout << "U(" << i << "): " << u[i] << std::endl;
  }
*/
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = i; j < m; j++)
      R(i, j) = inner_prod(e[i], column(A, j));

  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < m; j++)
      Q(i, j) = e[j](i);

  delete[] e;
  delete[] u;

  return 0;
}

template <class S>
ublas::vector<S> ortho_projection (ublas::vector<S> e, ublas::vector<S> a)
{
  ublas::vector<S> ret = inner_prod(e,a)/inner_prod(e,e)*e;
  //std::cout << "Projection: " << ret << std::endl;
  return ret;
}

}

template <class S>
ublas::vector<S> ortho_solve (ublas::matrix<S> A, ublas::vector<S> b)
{
  ublas::vector<S> x(b.size());
  if (A.size1() != A.size2()) throw (-1);
  int n = A.size1();
  matrix<S> Q(n,n);
  matrix<S> R(n,n);

  int result = myNam::QR_Ortho_Decomposition(A, Q, R);
  matrix<S> D = prod(Q, trans(Q));
  // odwrócenie D
  for (int i = 0; i < n; i++)
    D(i,i) = 1/D(i,i);
  //std::cout << "Odwrócone D - D^-1" << D << std::endl;
  b = prod(prod(D, trans(Q)), b); // nowe b jest źle obliczane
  std::cout << "DATA" << std::endl;
  std::cout << "R: " << R << std::endl;
  std::cout << "B new: " << b << std::endl;
  std::cout << "ENDDATA" << std::endl;
  //std::cout << prod (Q, trans(Q)) << std::endl;
  x = matrix_upper_solve (R, b); // rozwiązywanie z macierzami diagonalnymi
  //std::cout << x << std::endl;

  return x;
}

template <class S>
ublas::vector<S> matrix_upper_solve (matrix<S> U, vector<S> b)
{
  // dobrze napisane
  const int n = b.size();
  vector<S> x(n);
  x.clear();
  for (int i = n-1; i>=0; i--)
  {
    S suma = 0;
    for (int j = i+1; j <= n-1 ; j++)
      //std::cout << U(i,j)*x(j) << std::endl;
      suma = suma + U(i,j)*x(j);
    x(i) = (b(i) - suma)/U(i,i);
  }

  return x;
}

#endif _ORTHO_

mainwindow.cpp

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "ortho.h"
#include <iostream>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
{
  QMainWindow::changeEvent(e);
  switch (e->type()) {
  case QEvent::LanguageChange:
    ui->retranslateUi(this);
    break;
  default:
    break;
  }
}

void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{

  int size = this->ui->tableWidget->rowCount();
  ublas::matrix<long double> A(size,size);
  ublas::vector<long double> b(size);

  for (int i = 0; i < size; i++)
    for (int j = 0; j < size; j++)
      A(i,j) = this->ui->tableWidget->item(i,j)->text().toLongLong(NULL, 10);

    std::cout << A << std::endl;

  for (int i = 0; i < size; i++)
    b(i) = this->ui->tableWidget_3->item(i,0)->text().toLongLong(NULL, 10);

  std::cout << b << std::endl;
  ublas::vector<long double> x = ortho_solve (A, b);

  std::cout << x << std::endl;

  for (int i = 0; i < size; i++)
  {
    QTableWidgetItem item;
    QString s = QString::number(x(i), 10);
    std::cout << s.toStdString() << std::endl;
    item.setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
    item.setText(s);
    item.setTextColor(QColor(0, 255, 0));

    this->ui->tableWidget_4->setItem(i, 0, &item);
  }

}

void MainWindow::on_lineEdit_textChanged(QString s)
{
  int size = s.toInt();
  if (size < 1) return;
  ui->tableWidget->setRowCount(size);
  ui->tableWidget->setColumnCount(size);
  ui->tableWidget_3->setRowCount(size);
  ui->tableWidget_4->setRowCount(size);
}

Reszta kodu jest mało istotna. (main.cpp to same app.exec() itd.)

0

A(i,j) = this->ui->tableWidget->item(i,j)->text().toLongLong(NULL, 10);
  b(i) = this->ui->tableWidget_3->item(i,0)->text().toLongLong(NULL, 10);


sprawdzałeś, czy do tablic trafiają prawidłowe dane?
0

Eh sprawa zamknięta. W Formularzu Qt w QtTableWidget były niepoprawne dane (hardcoded). Macierz w jednym miejscu się różniła. Zamiast -51 było -54.

Przepraszam za zawracanie 4 liter ;-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0