Napisałem sobie program (który niby ma rozwiązywać układ równań liniowych) i oparłem go na QTableWIdget (jako że nie za bardzo jeszcze jestem obeznany na modelach i widokach w QT). Problem się pojawia, gdy chcę ustawić zawartość pola run-time. Po prostu nic się nie dzieje i w zasadzie nie wiem dlaczego. Kawałek kodu:


#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "ortho.h"
#include <iostream>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
{
  QMainWindow::changeEvent(e);
  switch (e->type()) {
  case QEvent::LanguageChange:
    ui->retranslateUi(this);
    break;
  default:
    break;
  }
}

void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{

  int size = this->ui->tableWidget->rowCount();
  ublas::matrix<long double> A(size,size);
  ublas::vector<long double> b(size);

  for (int i = 0; i < size; i++)
    for (int j = 0; j < size; j++)
      A(i,j) = this->ui->tableWidget->item(i,j)->text().toLongLong(NULL, 10);

    std::cout << A << std::endl;

  for (int i = 0; i < size; i++)
    b(i) = this->ui->tableWidget_3->item(i,0)->text().toLongLong(NULL, 10);

  std::cout << b << std::endl;
  ublas::vector<long double> x = ortho_solve (A, b);

  std::cout << x << std::endl;

  for (int i = 0; i < size; i++)
  {
    QTableWidgetItem item;
    QString s = QString::number(x(i), 10);
    std::cout << s.toStdString() << std::endl;
    item.setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
    item.setText(s);
    item.setTextColor(QColor(0, 255, 0));

    this->ui->tableWidget_4->setItem(i, 0, &item);
  }

}

void MainWindow::on_lineEdit_textChanged(QString s)
{
  int size = s.toInt();
  if (size < 1) return;
  ui->tableWidget->setRowCount(size);
  ui->tableWidget->setColumnCount(size);
  ui->tableWidget_3->setRowCount(size);
  ui->tableWidget_4->setRowCount(size);
}

Z dokumentacji nie mogę wyczytać co robię źle


Software is like sex, It's better when it's free.

Pokochaj -Wall -Wextra -pedantic -g -pg
Kompilator i debugger to twoi najlepsi przyjaciele